Jak řešit problémy se splácením?

Michal Hardyn

Publikováno 10. Dubna 2021

Obsah

V dnešní době je těžké najít člověka, který nesplácí žádný úvěr. Zejména v souvislosti s financováním bydlení se množství lidí spoléhá na hypotéku. Když se k hypotéce přidá úvěr na auto, vybavení domácnosti na splátky a v létě si dopřejete dovolenou na úvěr, najednou začnou být splátky na bedrech jednoho člověka příliš. Co dělat, pokud se dostanete do problémů se splácením úvěru?

Ať je důvod jakýkoliv — ztráta zaměstnání, dlouhodobá pracovní neschopnost, řešení je jen jedno — co nejdříve věřitele kontaktovat a informovat ho o nastalé situaci. Čekat na první upomínky či řešení situace, až když vám věřitel vypoví smlouvu, případně až když máte exekutora na krku se nevyplácí.

Překvapivě se problémy se splácením týkají zejména lidí s nadprůměrným příjmem, což dokazují i výsledky statistik inkasní společnosti MBA Finance která spravuje nedobytné pohledávky u hypoték u dvou významných tuzemských subjektů.

Nejvíce nesplacených úvěrů je ve Středočeském kraji

Největší podíl nesplácených hypotečních úvěrů — až 15,4% je ve Středočeském kraji, což je dvakrát více než republikový průměr. Podle vyjádření mluvčího M.B.A. Finance je to dáno tím, že v tomto regionu si půjčilo na bydlení vysoký počet obyvatel právě proto, že žijí v ekonomicky silném kraji.

Za středními Čechami se pak umístily kraje Moravskoslezský (10,8%) a Ústecký (9,8%). Nejmenší problémy se splácením mají lidé v Královéhradeckém (4%) a Zlínském kraji (4,3%).

Jak řešit problémy se splácením?

Problémy se splácením se dají po dohodě s věřitelem řešit několika způsoby. Nejčastěji se využívá odklad splátek na šest měsíců, protože takový odklad dokáže vyřešit aktuální finanční situaci. Klient si může mezitím najít novou práci a vrátit se ke standardnímu splácení.

K tomu, aby klient mohl požádat o odklad splátek jistiny na určitý čas, je třeba aby svému věřiteli prokázal, z jakého důvodu nemůže splácet dle dohodnutého splátkového kalendáře. Pokud je důvodem ztráta zaměstnání, je třeba doložit potvrzení z úřadu práce. Pokud Vám například Váš zaměstnavatel snížil plat, tak je třeba doložit potvrzení od zaměstnavatele.

Častým důvodem vzniku platební neschopnosti je i pracovní neschopnost. V takovém případě budete muset bance ukázat potvrzení od lékaře. Všechny finanční instituce se shodují na tom, že návštěvu pobočky byste měli uskutečnit okamžitě, jakmile se dozvíte, že nebudete moci úvěr řádně splácet, ideálně ještě předtím, než se dostanete do prodlení.

Klient, který je již v prodlení, má mnohem horší výchozí pozici při úpravě splátkového kalendáře. Pokud jste se do prodlení zatím ještě nedostali, máte reálnou šanci na odklad splátek — a to bud‘ celé splátky, nebo pouze jistiny.

Pokud vám věřitel schválí odklad splátek jistiny, počítejte s tím, že úroky budete muset splácet, splátka však bude výrazně nižší, což Vám umožní „lépe dýchat“ a během odkladu si finanční situaci vyřešit.

Prodloužení lhůty splatnosti

Druhou možností je prodloužení lhůty splatnosti. Samozřejmě toto řešení je možné pouze v případě, pokud jste si při podpisu smlouvy nezvolili maximální lhůtu splatnosti. Prodloužením doby splácení na delší období se dosáhne snížení měsíční splátky.

Opět platí, že úvěr se tím v konečném důsledku prodraží, ale Váš finanční rozpočet dosáhne potřebné odlehčení v podobě nižší měsíční splátky.

O prodloužení splatnosti můžete požádat ve vaší bance, případně můžete stávající závazky konsolidovat (sloučit je do jednoho) ještě před tím, než dojde k nejhoršímu. Konsolidací získáte zpravidla nižší úrok a možnost rozložit si splácení na delší období. Tato alternativa je vhodná pouze pro ty, kteří si dosud své dluhy poctivě spláceli a kteří se nedostali do prodlení.

V zájmu každého zodpovědného věřitele je navržení individuálního řešení pro každý případ. Samozřejmě však musí být o vaší změněné situaci nejdříve informován.

Jak problémy se splácením neřešit?

Osoby, které se dostaly do problémů se splácením, jsou často zvyklé řešit situaci po svém a někdy i velmi nevýhodně a neefektivně — dalšími půjčkami s extrémně vysokým úrokem, půjčováním od rodiny a přátel, což má za následek v případě nesplácení narušení dobrých vztahů.

Jen mizivé procento řeší vzniklou finanční situaci efektivně — snahou o dohodu s věřitelem formou úpravy splátkového kalendáře nebo nalezením práce navíc, aby mohli splatit své dluhy.