Předhypoteční úvěr Klasik Plus Raiffeisenbank

Michal Hardyn

Publikováno 12. Dubna 2021

Obsah

Hypotéka Klasik Plus je předhypoteční úvěr z nabídky Raiffeisenbank. Tento úvěr je vhodný využít v situaci, kdy potřebujete získat finanční prostředky, ale úvěr nemůžete dočasně zajistit zástavním právem. Typickým příkladem je pořízení družstevního bytu. Kdy je možné hypotéku RB čerpat?

Hypotéku Klasik plus můžete čerpat hned po podpisu smlouvy, přičemž úvěr stačí zajistit nemovitostí do 24 měsíců od schválení úvěru. Klient tak získá dostatek času na provedení bytu do osobního vlastnictví a zřízení zastávního práva k nemovitosti.

Úvěr Klasik Plus

Úvěr Klasik Plus je tvořen dvěma na sobě závislými úvěrovými produkty — nejdříve Vám banka poskytne nezajištěný úvěr na dobu maximálně 24 měsíců, který je po zřízení zástavního práva k nemovitosti splacen klasickým hypotečním úvěrem, kdy se vám sníží úroková sazba.

Raiffeisenbank poskytuje oba tyto úvěry na jednu smlouvu, přičemž za poskytnutí úvěru si neúčtuje žádný poplatek. Překlenovací lhůta, kdy není třeba úvěr zajistit, je od 6 měsíců do 24 měsíců, dle účelu úvěru sjednaného ve smlouvě. Maximální výše nezajištěného úvěru je 400 000 Kč.

Hypotéka Klasik Plus je účelovým úvěrem, takže účel použití finančních prostředků je třeba bance doložit. Peníze můžete použít na koupi nemovitosti — rodinného domu nebo bytu v rámci developerského projektu, na výstavbu montovaného rodinného domu, pořízení družstevního bytu do osobního vlastnictví, na koupi bytu od obce a na zahájení výstavby v situaci, kdy by Vám hodnota nemovitosti neumožňovala čerpání klasického úvěru.

V případě, že je účelem investice do nemovitosti k bydlení, ve které budete mít trvalý pobyt, tak můžete podle Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb využít možnost odpočtu zaplacených úroků. Ročně můžete takto od základu daně z příjmu odečíst až 300 000 Kč.