Operativní leasing

V posledních letech zaznamenal operativní leasing na českém trhu významný nárůst tohoto typu financování, zejména v podnikatelské sféře. Podstata operativního leasingu spočívá v tom, že klient si pronajímá určitou věc (nejčastěji automobil) na středně dlouhé období 2-4 roky.

Při operativním leasingu nedochází k odprodeji předmětu financování tak jako při klasickém finančním leasingu. Jeho cílem tedy není předmět leasingu vlastnit, ale jej pouze využívat.

Po uhrazení poslední měsíční splátky zůstává tedy předmět leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti a nájemce může uzavřít novou smlouvu, nebo smlouvu prodloužit na další období už s novým vozem. Klient tak může nadále využívat nové auto a platí splátky podle nové smlouvy.