VB Leasing

Michal Hardyn

Publikováno 05. Dubna 2021

Obsah

VB Leasing je leasingová společnost, která aktivně působí na českém trhu od roku 1995. Stabilitu a zázemí jí poskytuje mateřská společnost VB Leasing International Holding se sídlem ve Vídni, jejíž vlastníkem je rakouská Volksbank AG a německá VR-Leasing AG. Díky tomuto propojení a mezinárodnímu know-how může společnost poskytovat i v České republice komplexní a kvalitní služby v oblasti leasingu a poskytování úvěrů.

Mateřská společnost, VB Leasing International Holding má zastoupení celkem v devíti evropských zemích — kromě České republiky a Rakouska i na Slovensku (vstup na trh také v roce 1995), Slovinsku, v Chorvatsku, Srbsku, Rumunsku, Bosně a Hercegovině a v Polsku.

VB Leasing si dlouhodobě udržuje postavení v žebříčku největších leasingových společností, co se týče objemu uskutečněných obchodů. V roce 2011 se jim podařilo uzavřít nové obchody v objemu celkem 5958 mil.. Kč, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o necelých 5%. V loňském roce VB leasing uzavřel 7109 nových smluv a dosáhl tak velmi slušný hospodářský výsledek 203 milionů Kč.

Díky více než 17-letým zkušenostem v oblasti leasingu a zázemí silných mezinárodních finančních společností (Volksbank, VR-Leasing) dokáže tato firma poskytnout kvalitní služby šité na míru svým zákazníkům, mezi které patří jako soukromí klienti tak i podnikatelé. Právě malí a střední podnikatelé tvoří největší podíl jejich klientského portfolia, čemuž je přizpůsobena i nabídka služeb společnosti VB Leasing, která je velmi pestrá.

Firma pro podnikatele zajišťuje financování osobních a užitkových automobilů, dopravní techniky, strojů a zařízení formou úvěru, finančního leasingu ale i operativního leasingu pro ty, kteří nechtějí mít s movitým majetkem žádné starosti. V posledním období i VB Leasing zaznamenal nárůst zájmu o financování prostřednictvím operativního leasingu a úvěru, zatímco finanční leasing trvale ztrácí svoji pozici, ale stále tvoří největší část uzavřených obchodů.

Portfolio služeb je mnohem širší – až 37% z celkového počtu uzavřených smluv tvořila dopravní technika. Dále firma poskytuje rovněž financování stavebních strojů, zemědělských strojů a medicínských zařízení, které lze získat dvěma způsoby bud‘ prostřednictvím úvěru, nebo formou finančního leasingu. Pro klienty, zejména z oblasti zemědělství je zajímavým benefitem zohledňování výkyvů sezóny, což pro zemědělce znamená nastavení jiné výše měsíčních splátek v letní sezóně a jiné v zimní sezóně. Tento příklad je důkazem toho, že se VB leasing snaží maximálně přizpůsobit požadavkům svých klientů.