Co je to finanční leasing a jak se účtuje?

Adéla Ozomová

Publikováno 02. Listopadu 2021

Obsah

Jak funguje leasing? Víte, jaký je rozdíl mezi dvěma pojmy: finanční a operativní leasing na auto? Když se řekne finanční leasing, každému se nejspíše hned vybaví leasing na auto. Tento článek má za úkol vysvětlit, jak funguje leasing a nastínit některé pojmy, například finanční leasing kalkulačka. Také objasníme, jaký účel má Česká leasingová a finanční asociace.

Finanční leasing definice

Leasing je obecně smluvní dohoda mezi dvěma stranami, pronajímatelem a nájemcem, o pronájmu aktiva. Aktivem se rozumí nemovitost, vozidlo nebo výrobní stroje. Leasing je v Česku známý od roku 1989 a existuje několik jeho typů. Lidé často hledají nejlevnější operativní leasing, ovšem pozor. Je důležité rozlišovat finanční a operativní leasing. Operativní leasing není stejný jako finanční leasing automobilů. Více si přiblížíme dále v článku. Většina českých leasingových společností je členem České leasingové a finanční asociace. Financování auta poskytuje například velká leasingová společnost UniCredit Leasing nebo MONETA Leasing. UniCredit Leasing nabízí jak finanční, tak operativní leasing.

Česká leasingová a finanční asociace
Česká leasingová a finanční asociace působí pod tímto názvem od začátku roku 2005. Dříve byla známá pod názvem Asociace leasingových společností České republiky. Podílí se na přípravě právních předpisů, jež souvisí s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing a jiné produkty. Česká leasingová a finanční asociace podává informace o svých členech zájemcům o uzavření leasingových a jiných obchodů.

Základním typem je leasing finanční. Finanční leasing definice: financovaný předmět je po celou dobu majetkem leasingové společnosti a až na konci leasingu přechází do vlastnictví zákazníka. Jedná se o pronájem auta s následnou koupí. Tím, že předmět vlastní leasingová společnost, se značně snižuje případné riziko. V případě nedosažitelnosti pohledávky, může využít vymáhání jako ,,neoprávněné užívání cizí věci“. Případné riziko odcizení nebo zničení automobilu kryje havarijní pojištění. Finanční leasing definice některých českých zákonů je následující: o tomto leasingu se nemluví přímo jako o leasingu, ale o ,,poskytnutí majetku za úplatu do užívání“.

Tip: Přemýšlíte o koupi vozu? Podívejte se na podmínky půjček, například financování vozů od společnosti ESSOX jako Essox splátky nebo Era půjčka na auto. Essox splátky se dají nastavit v rozmezí od 12 do 120 mesíců. Při výběru jednotlivých produktů může pomoci půjčka na auto kalkulačka.

Klient leasingové společnosti zaplatí při sjednání leasingu akontaci (první zvýšenou splátku předem) a dále platí pravidelné měsíční splátky po určitou dobu. Po skončení tohoto období klient uhradí odkupní cenu předmětu leasingu a automobil přejde do vlastnictví klienta. Podnikatelé využívají leasing finanční k odepisování vozidel. V případě neplacení sjednaných závazků se může stát, že leasingová společnost odebere klientovi automobil. V takovém případě by klientovy splátky přišly nazmar. Zpravidla by dostal, po zúčtování dlužných splátek a příslušenství, vyúčtování s nulou nebo dokonce doplatkem. V závěru článku si popíšeme, jak zvolit vhodný leasing, v části leasing na auto kalkulačka.

Finanční a operativní leasing jsou dva odlišné typy financování předmětů. Finanční leasing automobilů je známější a je vhodný především pro soukromé osoby. Předmět smlouvy přechází po řádném splacení požadované částky do vlastnictví klienta. Klient po celou dobu leasingu hradí všechny náklady s věcí spojené (údržba, servis). Potřebuje-li klient věc na určitou dobu, je vhodnější nejlevnější operativní leasing. Měsíční splátky jsou vyšší oproti finančnímu leasingu, zahrnují však servis spojený s užíváním věci (vozu). Splátky hradí klient po celou dobu užívání věci, nejen do splacení určité částky. Předmět smlouvy nikdy nepřejde do klientovo vlastnictví.

Finanční leasing účtování 2021

Leasing automobilů řeší nejenom soukromé osoby, ale také právnické. S používáním tohoto typu financování je nutné řešit finanční leasing účtování. O majetku poskytnutém k užívání účtuje (a odpisuje) ho jeho vlastník. Finanční leasing účtování 2021 zahrnuje dodržování věcné a časové souvislosti, zejména u leasingu finančního, kde je první splátka zpravidla vyšší než ty následující. Jsou-li splátky nerovnoměrné, doporučuje se předpis splátek účtovat na vrub účtu skupiny 38, souvztažně s příslušným účtem skupiny 32. Protože finanční leasing účtování řeší ve většině případech účetní, zmiňujeme toto téma velmi okrajově.

Finanční leasing kalkulačka

Jak funguje leasing jsme vysvětlili výše, nyní je čas přiblížit výběr nejvhodnějšího leasingu, tedy finanční leasing kalkulačka. Na mnoha webových stránkách jsou k nalezení kalkulačky, jež ukáží výši akontace, navýšení a výši splátky. Podobně funguje téměř každá půjčka na auto kalkulačka, například Era půjčka na auto. Aby mohla leasingová kalkulačka ukázat výsledek, vyžaduje zadání několika parametrů, nejčastěji je to pořizovací cena předmětu leasingu, akontace, počet splátek a efektivní úrok. Některé kalkulačky požadují pouze počet splátek, akontaci v procentech a cenu vozidla s DPH. Klient tím získá přehled, kolik peněz zaplatí při první splátce, která je zvýšená oproti těm následujícím.

Silně doporučujeme zvolit takovou leasingovou společnost, kterou má Česká leasingová a finanční asociace evidovanou jako svého člena. Při výběru jistě pomohou hodnocení a recenze jednotlivých leasingových společností, jež se dají snadno najít na internetových diskusích na téma leasing auta finanční. Vyhledání je velice snadné, stačí k tomu zadat do internetového vyhledávače klíčová slova jako leasing na auto kalkulačka nebo kterákoliv jiná pojící se s tímto tématem.