Bezstarostná hypotéka ČSOB

Michal Hardyn

Publikováno 12. Dubna 2021

Obsah

Bezstarostná hypotéka je produktem Československé obchodní banky. Tenhle produkt oceníte, pokud nechcete mít s vyřizováním hypotéky žádné starosti. Banka si velmi dobře uvědomuje, že vyřizování hypotečního úvěru je jednak časově, ale i administrativně velmi náročné. Čím to je?

ČSOB za vás totiž vše zařídí — zajistí odhad ceny nemovitosti, vybaví výpis z katastru nemovitostí a dokonce vám zprostředkuje pojištění schopnosti hypoteční úvěr splácet, pojištění nemovitosti nebo domácnosti.

Základní informace o ČSOB hypotéce

Minimální výška hypotečního úvěru je 200 000 Kč a maximální hodnota není pevně stanovena. Ta bude záviset především na hodnotě zastavené nemovitosti. Banka poskytne úvěr až do 100% hodnoty nemovitosti.

Klient si může rozložit splátky na období 5-40 let. Předčasné splacení hypotéky bez poplatku je možné v době končící fixace úrokové sazby. Mimo období změny úrokové sazby může klient realizovat mimořádnou splátku bez poplatku třemi způsoby:

 • prostřednictvím služby Mimořádná splátka 10%, která vám umožní poslat mimořádnou splátku jednou ročně do výše 10 % ze zbytkového dluhu
 • sjednáním mimořádné splátky v úvěrové smlouvě ve výši 50 %
 • pokud je objem hypotéky do 85 % nebo 100 % zástavní hodnoty nemovitosti, tak můžete zrealizovat mimořádnou splátku kdykoliv až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti

Použití hypotéky ČSOB

Peněžní prostředky z úvěru lze použít pro tyto účely:

 • Na koupi nemovitosti do osobního i družstevního vlastnictví
 • Na rekonstrukci, případně modernizaci nemovitosti
 • Na výstavbu rodinného domu
 • Na refinancování úvěrů poskytnutých na účely investice do bydlení
 • Jako kombinaci výše uvedených účelů

Pokud je účelem hypotečního úvěru výstavba nebo rekonstrukce, nemusíte dokladovat, na co jste peníze použili. V ostatních případech je třeba bance doložit účel do termínu, který je stanoven ve smlouvě.

Hypotéka ČSOB

Při sjednávání hypotéky u ČSOB je potřeba počítat s těmito poplatky:

 • Poplatek za zpracování a poskytnutí hypotéky: 0,40 % z objemu úvěru, minimálně 2 000 Kč, max. 10 000 Kč
 • Čerpání úvěru (první 3 jsou zdarma): 800 Kč
 • Povolení čerpání hypotéky na základě návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí (jednorázový poplatek, splatný spolu s poplatkem za zpracování úvěru): 1 500 Kč
 • Poplatek za nedočerpání více než 20 % z dohodnuté výše hypotéky nebo nad částku 1 milion Kč: 5% z nedočerpané sumy
 • Správa a vedení úvěrového účtu: 150 Kč / měsíc
 • Poplatek za správu a vedení hypotéky s možností mimořádné splátky jistiny v průběhu fixace: 250 Kč / měsíc
 • Změna předmětu zajištění nemovitosti: 4 000 — 10 000 Kč
 • Úrok z prodlení: repo sazba ČNB + 7 %
 • Výzva k úhradě dlužné částky: 500 Kč (1. a 2 výzva), 1 000 Kč (3. a další výzva)

Podmínky pro poskytnutí

Nárok na získání Bezstarostné hypotéky má každý občan starší než 18 let s pravidelným, prokazatelným příjmem ze zaměstnání, z podnikání nebo z jiného, bankou akceptovaného příjmu. Kromě toho je třeba zřídit zástavní právo k nemovitosti nacházející se na území ČR.

Nemovitost musí být pojištěna proti zničení, poškození a proti živelným pohromám.