Odpočet úroků z hypotéky: sleva na dani, podmínky a co doložit

Adéla Ozomová

Publikováno 12. Listopadu 2021

Obsah

Jak ještě více ušetřit peníze do rodinného rozpočtu? Existuje odpočet úroků z hypotéky nebo sleva na dani hypotéka. Nezáleží na tom, jestli je to hypotéka pro mladé rodiny nebo je klientovi okolo čtyřiceti let, v článku popíšeme, jaké jsou podmínky odpočtu úroků z hypotéky a zda na ně klient dosáhne. Za jeden rok je možné ušetřit 22.500 Kč nebo 45.000 Kč, záleží na roku, ve kterém byla poskytnuta hypotéka. Bude popsán odpočet úroků z hypotéky co doložit.

Úroky z úvěru

Jak se počítají úroky z úvěru? Pro výpočet úroků je potřeba znát výši úvěru, výši měsíční splátky a dobu splácení. Výše měsíční splátky se vynásobí počtem splátek, nejlépe uvedených v měsících, a od této částky se následně odečte celková výše hypotéky. Poté získáme výši úroků. Uvedeme příklad výpočtu:

Úvěr ve výši 3.000.000 Kč, doba splácení je 30 let (360 měsíců), měsíční splátka je ve výši 9.430 Kč. Nyní výpočet 9.430 × 360 = 3.394.800 Kč. Vypočítanou částku nyní odečteme od celkové výše úvěru (například hypotéka na dům a pozemek). 3.394.800 – 3.000.000 = 394.800 Kč. Klient tedy zaplatí na úrocích částku 394.800 Kč.

Sleva na dani hypotéka
Hypotéka na dům a pozemek může klientovi ročně ušetřit desítky tisíc korun do rodinného rozpočtu. Sleva na dani hypotéka se dá využít právě při odpočtu úroků z hypotéky.

Odpočet úroků z hypotéky

Uplatnit odpočet úroků z hypotéky může osoba, která zaplatila za rok na daních z příjmu více než činí sleva poplatníka za rok, což je částka 27.840 Kč. Pro daňové přiznání za rok 2020 se jednalo o částku 24.840 Kč. Rok 2022 bude mít opět jinou částku, mělo by se jednat o 30.840 Kč. Hypotéka pro mladé rodiny se může stát výhodnější a ušetřit finance navíc, pokud rodina uplatní odečtení úroků z hypotéky. Odečtení úroků z hypotéky nemůže uplatnit vlastník nemovitosti, který pracuje za minimální mzdu nebo pracuje pouze na základě dohody o provedení práce, kde je měsíční odměna nižší než 10.000 Kč.

Bohužel ani samoživitelka, jež pobírá rodičovský příspěvek, nemůže uplatnit odpočet úroků z hypotéky. Osoba samostatně výdělečně činná, jejíž zisk je za rok 2020 nižší než částka 165.600 Kč, nemůže uplatnit odpočet úroků z hypotéky 2021. Jaké jsou podmínky odpočtu úroků z hypotéky? Půjčka musí být poskytnuta na:

  • Nákup bytu / domu
  • Rekonstrukci bytu / domu
  • Stavbu domu
  • Pozemek
  • Vypořádání společného jmění manželů

Všechny typy půjček musí být na byt či dům, ve kterém klient plánuje bydlet. Odpočet daně je možný pouze u nemovitosti, v níž trvale bydlí sám klient nebo jeho blízcí a rodina. Odpočet úroků z hypotéky trvalé bydliště, to je velmi důležitá věc. Odečtení úroku není možné, pokud byla hypotéka na chatu/chalupu, na nákup kanceláře nebo na koupi bytu k pronájmu. Pokud však klient celoročně bydlí v rekreační nemovitosti (v chatě či chalupě), může využít odpočet úroků z hypotéky. Dále ukážeme, jak se provádí odpočet úroků z hypotéky kalkulačka.

Odpočet úroků z hypotéky 2021

Osoba, jež zaplatila na daních z příjmu za jeden rok vyšší částku než je sleva na poplatníka, může uplatnit odpočet úroků z hypotéky 2021. Pro rok 2021 je sleva na poplatníka za rok 27.840 Kč (2.320 Kč za měsíc). Odečtení úroků z hypotéky může klient uplatnit u půjček na bydlení a u hypoték na rekonstrukci. Také u stavebního spoření nebo refinancování hypotéky je možné využít odpočet daně. Jaké jsou podmínky odpočtu úroků z hypotéky vypíšeme níže v článku. Nyní nejčastější situace a jejich řešení, na které se klienti ptají. Připravili jsme je do třech bodů a jedná se o:

Odpočet úroků z hypotéky trvalé bydliště

Pro uplatnění slevy na dani není nutné, aby měl žadatel nahlášené trvalé bydliště v bytě či domě, musí však danou nemovitost užívat ke svému trvalému bydlení.

Odpočet úroků z hypotéky při pronájmu bytu

Jestliže byl úvěr použitý na nemovitost, jež se bude dále pronajímat, není možné odpočet uplatnit. Nebyla-li splněna bytová potřeba samotného klienta a tedy žadatele, odpočet úroků z hypotéky při pronájmu bytu není možný.

Odpočet úroků z hypotéky při prodeji bytu

Jestliže klient v průběhu roku prodal nemovitost, může požadovat slevu na dani z úroků, které zaplatil. Odpočet úroků z hypotéky při prodeji bytu nebo domu je možný pouze v poměrné výši za tu část roku, jakou klient užíval nemovitost pro své vlastní bytové potřeby.

Podmínky odpočtu úroků z hypotéky

Pokud budeme chtít využít slevu na dani, jistě se neobejdeme bez potvrzení o výši zaplacených úroků, které nám pošle poskytovatel úvěru. Většina hypoték má anuitní splácení, což znamená, že se poměr úroků mění vůči jistině neustále. Proto je důležité mít dokument vystavený poskytovatelem hypotéky. Dalším dokumentem, který bude finanční úřad potřebovat, je výpis z katastru nemovitostí.

Spolu s úvěrovou smlouvou se jedná o dokumenty potřebné pouze u první žádosti o odečet úroků. Sepsali jsme podmínky odpočtu úroků z hypotéky přehledně pod sebe. Odpočet úroků z hypotéky se uplatňuje každý rok v daňovém přiznání nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně. Odpočet úroků z hypotéky 2021 co doložit:

  • Potvrzení o výši zaplacených úroků
  • Při prvním uplatňování výpis z katastru nemovitostí
  • Úvěrovou smlouvu

Na odpočet úroků z hypotéky má nárok žadatel či spolužadatel o hypotéku, který nemovitost užívá k trvalému bydlení sebe nebo svých blízkých. Je nutné, aby byl účastník úvěru (člověk, jenž odečítá úroky z hypotéky) uvedený v hypoteční smlouvě. Pokud klient platil úroky pouze část z roku, uplatňovaná částka nesmí překročit jednu dvanáctinu maximální částky ročního odpočtu za každý jeden měsíc splácení úroků. U hypoték uzavřených v roce 2020 je možné využít slevu ve výši až 45.000 Kč a u hypoték z roku 2021 je maximální částka stanovena na 22.500 Kč.

Odpočet úroků z hypotéky kalkulačka

Víme, že odpočet úroků z hypotéky při pronájmu bytu nebo domu není možné uplatnit. Můžeme si spočítat odpočet daně sami? Jistě, není to nic složitého a stačí k tomu kalkulačka. Odečtení úroků z hypotéky se pojí s 15% daní z příjmu. Od daňového základu je možné odečíst maximálně 150.000 Kč za rok. 15 % ze 150.000 Kč je 22.500 Kč, a to je částka, kterou může klient získat jako slevu na dani. V případě placení úroků pouze po část roku (například při prodeji nemovitosti nebo při čerstvém sjednání hypotéky) je stanovený limit úroků na částku 12.500 Kč za každý měsíc, kdy žadatel platil úroky. To je výše zmíněná jedna dvanáctina z maximální částky (150.000 : 12 = 12.500).

Vývoj úrokové sazby hypoték

Přihlédneme-li k aktuální situaci, kdy se míra inflace neustále zvyšuje a Česká národní banka upravuje základní úrokovou sazbu směrem nahoru, vývoj úrokové sazby hypoték nevypadá pro klienty dobře. V září 2021 byla průměrná výše úrokové sazby 2,43 % a experti očekávají další zvyšování. Koncem tohoto roku bude zasedání ČNB, na kterém se dá očekávat další zvýšení základní úrokové sazby, což se jistě promítne i do vývoje úrokové sazby hypoték.

Minulý rok byl rekordní do počtu poskytnutých hypoték, úroková sazba pod hranicí 2 % přilákala velké množství lidí, i ty, kteří do poslední chvíle váhali, zda si požádat o hypotéku. Aktuální zvyšování úrokových sazeb pocítíme všichni. Měsíční splátka u hypoték se může zvýšit až o několik tisíc korun.