Výpočet maximální výše hypotéky dle příjmu

Adéla Ozomová

Publikováno 20. Listopadu 2021

Obsah

Žádost o hypotéku vyžaduje připravenost a informovanost. Tento článek nastíní, jaká je maximální výše hypotéky dle příjmu, jaké jsou nové podmínky hypoték pro rok 2021, dotkne se tématu, jak dlouho trvá schválení hypotéky a jak se počítá výše úvěru a výpočet maximální výše hypotéky. Článek má za úkol pomoci potenciálním klientům, aby byla celá žádost jednodušší a pohodlnější.

Maximální výše hypotéky dle příjmu

Hypotéka maximální výše, mnoho zklamaných žadatelů si stěžuje na zamítnuté žádosti hypoték. Podmínky úvěrů a hypotéka maximální výše jsou nastavené tak, aby riziko, kdy se lidé dostanou do finančních potíží, bylo co nejmenší. Maximální hypotéka, například hypotéka pro mladé rodiny, má tato omezení:

Maximální výše hypotéky nesmí být vyšší než devítinásobek ročního příjmů obou žadatelů souhrnně.

Splátky za měsíc nesmí překročit 45 % čistého měsíčního příjmu. Pozor, neplatí to jen pro maximální výše splátky hypotéky, ale pro všechny půjčky žadatele.

Někteří poskytovatelé garantují výpočet úvěru a získání až 100% hypotéky. Ty jsou však dávno minulostí, Česká národní banka upravila roku 2018 nové podmínky hypoték. Nyní mohou banky poskytovat standardně 90 % z hodnoty nemovitosti.

Minimální mzda
Pro výpočet čisté mzdy je vhodné využít mzdovou kalkulačku. Minimální mzda byla letos stanovená na částku 15.200 Kč. V roce 2022 se částka zvýší o 1.000 Kč na celkovou částku 16.200 Kč. Průměrná mzda činila v polovině roku 2021 38.275 Kč. Mzdová kalkulačka je online nástroj pro výpočet čisté mzdy.

Nastavení maximální výše hypotéky dle příjmu by možná předešlo potížím, ke kterým dochází v některých rodinách, jež mají hypoteční úvěr. Lidé chtějí co nejvíce ušetřit, výše úvěru a maximální výše splátky hypotéky je tak mnohdy nastavena na skutečné maximum pro rodinný rozpočet. Finanční poradci se setkávají s případy, kdy měsíční splátka hypotéky dosahuje měsíčního příjmu jednoho z žadatelů.

Pokud partneři/žadatelé plánují rodinu a žena odejde na mateřskou dovolenou, mohou se objevit finanční problémy. Hypoteční kalkulačka podle příjmu může zamezit nastavování vysokých splátek úvěrů. Kalkulačka přehledně ukáže výpočet úvěru a simulačně zobrazí případy různé výše úvěru.

Jak dlouho trvá schválení hypotéky? Hypotéku je možné vyřídit za 2 až 3 týdny. Samozřejmě záleží na poskytovateli úvěru a na připravenosti žadatele, zda má všechny potřebné dokumenty. Většina bank stihne schválit hypotéku do jednoho měsíce.

Nové podmínky hypoték

Nové podmínky hypoték začaly platit v polovině roku 2021, kdy Česká národní banka získala pravomoc stanovovat podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů. Dříve udělovala ČNB bankám pouze doporučení, ale tato doporučení nebyla závazná. Přesto je banky pro výpočet úvěru dodržují. Nové podmínky hypoték stanovuje Česká národní banka a každý poskytovatel si může podmínky dále upravit, aby měl plnou jistotu, že klienti budou hypotéky řádně splácet. Kupříkladu hypotéka pro mladé rodiny může být pro poskytovatele hypotečního úvěru riziková, protože žadatelé jsou mladí lidé, kteří teprve začínají profesní život. Era hypotéka slibuje získání úvěru na 100 % a více z hodnoty nemovitosti. Hlavní podmínky pro získání hypotéky jsou:

Minimální věk 18 let

Obecně je snazší získat hypotéku v aktivním věku, to znamená pokud klient požádá o hypotéku v důchodu, není zde příliš velká jistota pro schválení úvěru.

Příjem klienta

Podle ČNB nesmí být maximální výše splátky hypotéky vyšší než 50 % měsíčního čistého příjmu. Bankovní poskytovatel požaduje od klientů vždy potvrzení o příjmech, případně daňové přiznání.

Bonita klienta

Bonita je schopnost splácet úvěr. Banka nebo hypoteční poradce ověří bonitu klientů ještě před žádostí o samotnou hypotéku.

Záznam v registru dlužníků

Klient nesmí mít negativní záznamy v registrech dlužníků za poslední 3 roky až 5 let. Banky nahlížejí do registru dlužníků a ověřují tyto skutečnosti. Pokud má klient menší záznam, banka to většinou toleruje, ale nastaví vyšší úroky.

Hodnota zástavy nemovitosti

Hypotéka je úvěr krytý nemovitostí. Klienti často ručí tou stejnou nemovitostí, na kterou žádají o hypotéku. Ručení je možné i více nemovitostmi současně, důležité ovšem je, aby byla hodnota zástavy vyšší než maximální hypotéka.

Pobyt na území České republiky

Tato podmínka může být náročná pro cizince. Pro získání hypotéky je nutné mít trvalý pobyt na území České republiky nebo alespoň přechodný pobyt. Výjimku tvoří naši sousedé ze Slovenska, ti nemusí dokládat pobyt.

Nové podmínky hypoték stanovené ČNB

Česká národní banka stanovila limity ohledně výše příjmů a hodnoty zástavy. Jsou to ukazatelé LTV (poměr výše úvěru proti hodnotě nemovitosti) a DSTI (poměr maximální výše splátky hypotéky vůči čistému příjmu za měsíc).

Česká národní banka určila, že LTV, tedy maximální výše hypotéky je 90 % z hodnoty nemovitosti. Do DSTI se počítá maximální výše splátky hypotéky i dalších půjček. Výše může být maximálně 50 % z čistého měsíčního příjmu žadatele.

Výpočet úvěru

Výše úvěru je nejlépe a nejrychleji spočítána díky online produktu hypoteční kalkulačka podle příjmu. Každá hypotéka na pozemek se dá dopředu vypočítat, aby byl klient obeznámen, kolik peněz celkem vydá ze svého rozpočtu. Výpočet úvěru může dopředu určit, jakému poskytovateli úvěru se klient zaváže. Klient má jasnou představu, jakou částku by si přál půjčit a také ví, kolik financí má našetřených. Vybere si různé poskytovatele hypoték, vloží požadované parametry do online kalkulačky. Jsou jimi výše měsíční splátky, výše úrokové sazby, celková částka úvěru, délka úvěru a výpočet úvěru ukáže výsledek.

Tip: Pokud klienta láká hypotéka na pozemek, mohla by ho zaujmout například Era hypotéka.

Hypoteční kalkulačka podle příjmu, jež je dostupná online na několika webových stránkách, má mnoho variant, umí vypočítat měsíční splátku, úrokovou sazbu, výši úvěru a délku úvěru. Nejčastěji klienty zajímá výše hypotéky podle příjmu, výše měsíční splátky, možnost fixace, výše úrokové sazby a RPSN, případně zda je možnost odložení splátky u hypotéky, když se rodina dostane do neočekávaných situací, kdy by nebyla schopna zaplatit měsíční splátku. Toto jsou určující parametry, kterými se řídí každý klient při výběru konkrétního produktu na bydlení.

Maximální výše splátky hypotéky

Maximální výše splátky hypotéky je, stejně jako výpočet maximální výše hypotéky, dána určitými limity. Měsíční splátka nesmí překročit 45 % čistého měsíčního příjmu a hypotéka maximální výše nesmí být vyšší než je devítinásobek příjmu obou žadatelů za jeden rok. Pokud má klient čistý měsíční příjem 28.000 Kč, měsíční splátka by neměla přesáhnout částku 12.600 Kč. Má-li partner klienta měsíční příjem 34.000 Kč, roční příjem obou žadatelů je 744.000 Kč, maximální výše hypotéky podle příjmu obou žadatelů by neměla překročit částku 6.696.000 Kč.

Měsíční splátky hypoték se budou měnit u klientů, kterým právě skončila fixace. Kvůli růstu úrokových sazeb se zvýší i výše měsíčních splátek za hypoteční úvěry. Uvedeme příklad pro představu: Klientovi zbývá doplatit 2.150.000 Kč, doba splatnosti je 23 let a dosud měl splátky 9.829 Kč s úrokovou sazbou 2,10 %. Pokud se úroková sazba jeho hypotéky zvýší na 4 %, měsíční splátka bude činit 11.927 Kč. Kdyby došlo ke zvýšení úroků přes hranici 5 %, jak předpokládají hypoteční analytici, úrok by byl na stejné výši jako v roce 2010. Klient by v takovém případě platil měsíčně za hypotéku 13.124 Kč.

Zdroj: https://www.5nej.cz/hypotecni-kalkulacka/