Co je lombardní úvěr a definice

Adéla Ozomová

Publikováno 06. Února 2022

Obsah

Lombardní úvěr je označení pro krátkodobý úvěr, který je zajištěný movitými věcmi. V současné době se pro zajištění nejčastěji používají cenné papíry, možností je však daleko více. Jaké to jsou a co dalšího se o lombardním úroku vyplatí vědět?

Co je lombardní úvěr?

Jak již bylo naznačené výše, jedná se o krátkodobý úvěr, který není, na rozdíl od běžných půjček, zajištěn nemovitými věcmi, ale naopak těmi movitými. Mezi movité věci, které se využívají pro zajištění, patří:

  • cenné papíry,
  • drahé kovy,
  • šperky,
  • zboží.

V momentě, kdy dlužník lombardní úvěr nesplácí podle stanovených podmínek, má zprostředkovatel právo na prodání movité věci, která byla využita pro ručení. Definice lombardního úvěru mimo jiné uvádí, že je úvěr obvykle splatný do 1 roku, právě proto nese označení krátkodobý.

Zřídit se dá lombardní úvěr u České spořitelny nebo u Moneta Money Bank. Oblíbený je lombardní úvěr u České spořitelny mimo jiné proto, že se dá sjednat na dobu až tři roky a jedná se o neúčelovou půjčku.

Pravý lombardní úvěr: maximální výše

Občas se lombardnímu úvěru přezdívá „pravý lombardní úvěr„. Maximální výše, do které může být pravý lombardní úvěr sjednaný, se odvíjí podle druhu zástavy. Podle toho, jaká je cena movité věci, jaká je splatnost cenných papírů, ale stejně tak se výše odvíjí dle možnosti reeskontu nebo složitosti uvedení na trh. V případě cenných papírů tak může výše pravého lombardního úvěru dosáhnout až do výše 80 % jejich tržní ceny. V případě zastavených akcií a dluhopisů je to maximálně 60 %. Zastavěné zboží se pohybuje v rozmezí 50 až 70 % z tržní hodnoty.

Co je to lombardní revolvingový úvěr

O lombardní revolvingový úvěr se jedná v momentě, kdy se půjčka poskytuje na období delší než jeden rok. Úrok lombardního úvěru daného typu je proměnlivý, nikoliv pevně stanovený po celou dobu splácení. Přesná pravidla se u lombardního revolvingového úvěru obvykle stanovují podle požadavků jednotlivých klientů. Daná půjčka je právoplatně sjednaná v momentě, kdy je uzavřena smlouva lombardního revolvingového úvěru, ve které jsou uvedená všechna specifika.

Jak se počítají úroky z úvěru?

Na otázku, jak se počítají úroky z úvěru, existují dvě odpovědi. První zahrnuje manuální a velmi komplikovaný výpočet. Druhá možnost je daleko snazší, a tou je využití úvěrové kalkulačky, která všechny potřebné výpočty zvládne sama. Po zadání několika málo údajů bude mít dotyčná osoba ihned přesný přehled o tom, na kolik peněz ji ve výsledku vybraná půjčka vyjde. Využít se dá kalkulačka pro vypočítání úroků z jakéhokoliv druhu úvěru.

Další typy úvěrů

Na českém trhu je však k dostání i spousta dalších druhů úvěrů. Patří mezi ně například předhypotéční úvěr, překlenovací úvěr anebo eskontní úvěr. Jaké jsou jejich charakteristiky?

1

Eskontní úvěr vysvětlení

Vysvětlení eskontního úvěru je poměrně jednoduché. Jedná se o krátkodobý úvěr, tedy splatný během jednoho roku, který využívají zejména podnikatelské subjekty. V České republice eskontní úvěr není tak častý jako v zahraničí, proto se příliš často nenachází ani v nabídkách firem poskytujících úvěry. Hlavní zvláštnost oproti běžným úvěrům tkví v tom, že zde figuruje směnka. Takto je co nejstručnější vysvětlení eskontního úvěru.

2

Co je překlenovací úvěr

Definice, co je překlenovací úvěr, je následující: jedná se o úvěr ze stavebního spoření, který se využívá pro účely bydlení. Častá definice, co je překlenovací úvěr, je také taková, že je řeč o takzvaném meziúvěru. Klientovi se zprostředkovává v momentě, kdy nejsou splněné požadované podmínky pro získání běžného úvěru ze stavebního spoření. Oproti úvěru ze stavebního úvěru je překlenovací úvěr mnohem snazší získat. Zájemce tak požadované peníze na bydlení získá dříve, než jak by tomu bylo v případě úvěru ze stavebního spoření.

3

Co je to předhypotéční úvěr

Dalším zástupcem, zejména krátkodobých úvěrů, je předhypotéční úvěr. Jedná se o půjčku vyhrazenou na bydlení. Předhypotéční úvěr se sjednává v takových případech, kdy nelze uplatnit zástavní právo. Mohou si tak o něj zažádat i osoby, které nemají možnost zástavního práva. Nejčastěji se tak jedná o družstevní byty. Jakmile se zástavní právo získá, z předhypotéčního úvěru se rázem stane běžná hypotéka. Pro sjednání předhypotéčního úvěru je nutné již dopředu podepsat smlouvu o nadcházející hypotéce.

Shání-li klient úvěr, je nejprve vhodné, aby znal jejich druhy. Poté bude mít větší jistotu, že si zažádá o takovou půjčku, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám a požadavkům.