Obchodní úvěr definice + jaké jsou další druhy úvěrů

Adéla Ozomová

Publikováno 24. Března 2023

Obsah

Obchodní úvěr je využívanou finanční službou v podnikání a byznysovém prostředí. Obchodní úvěr je často půjčka bez úroku (bezúročný druh úvěru) a umožňuje odběrateli nakoupit potřebné zboží a/nebo služby i v okamžiku, ve kterém nedisponuje penězi. Jak se účtují obchodní úvěry, co je úvěr a jaké jsou další druhy úvěrů?

1

Obchodní úvěr definice: Co je úvěr pro obchodníka

Jak zní obchodní úvěr definice? Podle České obchodní asociace se jedná o půjčku, kterou poskytuje dodavatel svému odběrateli. Nejedná se tedy v žádném případě o podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele nebo o půjčku pro podnikatele, kteří se nějakou dobu pohybují v podnikání. Díky sjednání obchodního úvěru nemusí odběratel za zprostředkovanou službu či dodané zboží zaplatit ihned, ale až po uplynutí sjednané doby. Z dodavatele se stává věřitel a odběratel na sebe bere podobu dlužníka. Co je úvěr, obchodní úvěr, konkrétně? Typickým příkladem obchodních úvěrů je směnka, šek a nejčastěji faktura. Jaké výhody získá s obchodním úvěrem věřitel a dlužník?

2

Výhody obchodních úvěrů

Výhoda plynoucí z obchodního úvěru je pro odběratele naprosto jasná. Díky tomu, že existují obchodní úvěry, získají odběratelé potřebné služby a zboží i ve chvíli, kdy si je finančně nemohou dovolit. Obchodní úvěr je především forma bezúročné půjčky. Půjčka bez úroku neprodělá odběrateli žádné peníze navíc. Výhody přináší obchodní úvěry i samotným dodavatelům (poskytovatelům tohoto druhu úvěru). Zboží konkrétního dodavatele se dostane k širšímu okruhu odběratelů a dodavatel si může vybudovat vyšší loajalitu mezi svými zákazníky. Pro dodavatele (věřitele) je však zásadní, aby si ohlídal řádné splacení poskytnutého obchodního úvěru. V případě, kdy odběratel například upadne do bankrotu, se smluvené peníze vymáhají poměrně obtížnou cestou.

Odběratel díky obchodnímu úvěru získá službu/zboží bez okamžité platby

Obchodní úvěr definice = jedná se o bezúročný druh úvěru

Dodavatel se přiblíží širšímu okruhu zákazníků

Dlužník se může snadno dostat do bankrotu

Dodavatel jakožto věřitel v případě bankrotu odběratele obtížně získá zpět peníze

3

Písemné doklady potřebné ke sjednání obchodního úvěru

Obchodní úvěr definice zároveň prozrazuje, jaké doklady je nutné předložit, aby byl obchodní úvěr právoplatně uzavřený. Na výběr jsou 3 možnosti.

  • První variantu představuje směnka.
  • Druhou možností je šek.
  • A třetí, zřejmě ta nejčastější varianta, je faktura.

Je žádoucí, aby se odběratel s dodavatelem předem domluvili, jaký písemný doklad pro sjednání obchodního úvěru jako druhu úvěru využijí. U faktury se obvyklá doba splacení peněz pohybuje v rozmezí od jednoho týdne do tří měsíců.

4

Nákup na obchodní úvěr účtování

Jak správně zajistit nákup na obchodní úvěr účtování? Vzhledem k tomu, že je doba splatnosti krátká, obchodní úvěry se řadí do krátkodobých bankovních úvěrů. Při účtování přísluší krátkodobým bankovním úvěrům účet 231. Na stejném účtu se zaznamenává i kontokorentní úvěr, který rovněž patří mezi úvěry krátkodobé. Krátkodobý obchodní úvěr však ve velké míře pracuje i s účtem 261 peníze na cestě. Dále záleží na tom, kam budou peníze za krátkodobý obchodní úvěr vypláceny. Podrobnější informace o účtování jsou k nalezení na příslušných účetních internetových stránkách a zdrojích.

Co je úvěr: Smlouva o úvěru obchodní zákoník

Obchodní zákoník neprozrazuje přesně, co je úvěr. Ke smlouvě o obchodním úvěru není uvedeno příliš nových informací. Ve své podstatě smlouva o úvěru v obchodním zákoníku prozrazuje, že se jedná o úvěr sjednaný mezi odběratelem a dodavatelem. Přičemž se odběratel zavazuje k povinnosti zaplatit sjednanou peněžní částku uvedenou na příslušném dokumentu. Smlouvu o úvěru mohou kromě jedinců uzavřít i obce, pro které jsou určené stejné podmínky. Jaké informace musí obsahovat smlouva o úvěru podle obchodního zákoníku?

Náležitosti smlouvy o úvěru

Smlouvu tvoří čtyři podstatné oddíly, které zaručí, že bude právoplatná.

  1. Konkrétní určení, kdo je věřitel a kdo je dlužník.
  2. Určení konkrétní peněžní částky v příslušné měně.
  3. Závazek věřitele poskytnout určené peněžní prostředky.
  4. Závazek dlužníka k vrácení příslušné částky půjčky ihned, případně zaplacení úroku.

Ačkoliv je uzavření smlouvy o obchodním úvěru (a jakémkoliv jiném druhu úvěru) ústní formou možné, právoplatné je výhradně napsaná a podepsaná smlouva. Vždy je lepší dát přednost smlouvě na papíře.

Jaké jsou další druhy úvěrů?

Druhů úvěrů je daleko více než pouze obchodní úvěry nebo půjčky pro podnikatele, které se s obchodními úvěry často zaměňují. S jakými dalšími druhy úvěrů je možné se běžně setkat? Častý je například revolvingový úvěr, podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele nebo kupříkladu spotřebitelský úvěr.

Revolvingový úvěr

Pod označením ‚revolvingový úvěr‘ se ukrývá provozní bankovní půjčka ihned. Ten je v 99 % případech sjednán na dobu nepřesahující jeden rok, proto je řeč o krátkodobé půjčce. Revolvingový úvěr je finanční produkt, který si zájemce uzavře na dobu určitou a během ní ho může kdykoliv čerpat. Revolvingový úvěr je ve své podstatě stejný jako kontokorent. Jak funguje kontokorent a revolvingový úvěr? Ve chvíli, kdy má klient sjednaný revolvingový úvěr, ale nevyužívá ho, neplatí žádné poplatky.

Konkrétní podmínky je však nutné ohlídat u příslušné společnosti, která revolvingový úvěr jako krátkodobou půjčku zprostředkovává. Jak funguje kontokorent, je skutečně podobné revolvingovému úvěru. Kontokorent je doplněk k běžnému účtu umožňující čerpat peníze v případech, kdy klient nemá dostatečnou hotovost. Klient může jít tzv. do mínusu. Kontokorent se může sjednat na dobu určitou nebo není termín splátky stanovený.

Podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele

Dalším typem půjčky je podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele. K půjčce pro podnikatele je výborným doplňkem podnikatelský úvěr kalkulačka, která přesně vypočítá finální cenu podnikatelského úvěru. Zájemce o podnikatelský úvěr pro začínající podnikatele se díky tomu snadněji rozhodne, u které společnosti si podnikatelský úvěr nakonec sjedná. Podnikatelský úvěr kalkulačka je obvykle k nalezení přímo na webových stránkách společnosti poskytující tento druh úvěru, anebo na spoustě dalších internetových stránkách pod názvem úvěrová kalkulačka. Půjčku pro podnikatele je možné sjednat u bankovních společností i jako nebankovní půjčku na splátky (společnost Acema, VITACREDIT atd.).

Co prozrazuje zákon o spotřebitelském úvěru?

Co je úvěr pro spotřebitele? Zákon zveřejňuje nejdůležitější informaci, význam spotřebitelského úvěru. Zákon o spotřebitelském úvěru informuje širokou veřejnost o tom, že spotřebitelský úvěr je druh úvěru, který je poskytnutý spotřebiteli jakožto soukromé osobě. Buď se jedná o účelový, anebo neúčelový úvěr, možné jsou obě dvě varianty. Zájemce o spotřebitelský úvěr si může zvolit, zda zažádá o nebankovní půjčku na splátky nebo o půjčku od banky. Kromě toho zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje povinnost poskytovatelů úvěrů posoudit finanční situaci žadatele o úvěr a vyhodnotit jeho schopnost splácet spotřebitelský úvěr.

Jak na výpočet úvěru?

Možná je výpočet úvěru praktické a příhodné znát, avšak postup je příliš složitý a zabere spoustu času. Naštěstí však existují nástroje v podobě úvěrových kalkulaček, které potřebný výpočet úvěrů provedou za zájemce o jakýkoliv druh úvěru. Nejenom, že je tato varianta mnohem rychlejší, ale je i pravděpodobnější, že bude výsledná částka správná. Po provedení výpočtu úvěru zájemce zjistí, jak vysoká bude výsledná částka za konkrétní půjčku.

Předčasné splacení úvěru

V momentě, kdy se klientovi podaří nastřádat dostatek finančních prostředků ke splacení půjčky, může využít předčasné splacení úvěru. Předem je důležité vyhledat v podmínkách konkrétní půjčky, zda vybraná společnost předčasné splacení úvěru umožňuje. U některých poskytovatelů to možné není, u některých ano, a to například zdarma. Předčasné splacení úvěru se může týkat celkové částky, anebo pouze částečné. V momentě, kdy si poskytovatel spotřebitelského úvěru účtuje dodatečné poplatky za předčasné splacení úvěru, bývá výhodnější obrátit se na jiného poskytovatele, anebo předčasné splacení nevyužívat.