Co je to obchodní úvěr: definice a charakteristika

Michaela Oppitzová

Publikováno 06. Ledna 2022

Obsah

Obchodní úvěr je využívanou finanční službou v podnikání. Zpravidla je tento druh úvěru bezúročný a umožňuje odběrateli nakoupit potřebné zboží i ve chvíli, kdy nedisponuje odpovídající bonitou. Jak se obchodní úvěry účtují a co dalšího byste o nich měli znát?

1

Co je to obchodní úvěr: charakteristika

Co je obchodní úvěr? Podle České obchodní asociace se jedná o půjčku, kterou poskytuje dodavatel svému odběrateli. Díky sjednání tohoto druhu úvěru nemusí odběratel za zprostředkovanou službu či dodané zboží zaplatit ihned, ale až po uplynutí sjednané doby. Z dodavatele se tak stává věřitel a odběratel na sebe bere podobu dlužníka. Základní charakteristiku obchodního úvěru bychom měli, jaké výhody se s obchodními úvěry pojí?

2

Obchodní úvěry a jejich výhody

Výhoda pro odběratele je naprosto jasná, díky tomu, že existují obchodní úvěry, získají potřebné věci i ve chvíli, kdy si je finančně nemůžou dovolit. Navíc se obvykle jedná o bezúročné půjčky, tudíž na nich odběratel neprodělá peníze navíc. Výhody však obchodní úvěry nabízejí i dodavatelům. Jejich zboží se například dostane k širšímu okruhu odběratelů. Stejně tak si tím jako dodavatel můžete vybudovat vyšší loajalitu mezi zákazníky. Je však nutné, abyste si ohlídali, že vám zákazník opravdu slibované peníze zaplatí. V opačném případě, pokud například upadne do bankrotu, se smluvené peníze vymáhají poměrně obtížně.

3

Písemné doklady potřebné pro uzavření úvěru

Definice obchodního úvěru zároveň prozrazuje, jaké doklady budete potřebovat, aby byl obchodní úvěr právoplatně uzavřen. Na výběr máte rovnou ze tří možností.

  • První variantu představuje směnka.
  • Druhou možností je šek.
  • A třetí, zřejmě ta nejčastější varianta, je faktura.

Je nutné, aby se odběratel s dodavatelem předem domluvili, jaký písemný doklad pro sjednání půjčky využijí. U faktury se obvyklá doba splacení peněz pohybuje v rozmezí od jednoho týdne do tří měsíců.

4

Nákup na obchodní úvěr účtování

Jak správně zajistit nákup na obchodní úvěr účtování? Vzhledem k tomu, že doba splatnosti je krátká, řadíme obchodní úvěry mezi krátkodobé bankovní úvěry. Těm přísluší účet číslo 231. Na stejném účtu se zaznamenává i kontokorentní úvěr, který rovněž patří mezi úvěry krátkodobé. Krátkodobý obchodní úvěr však ve velké míře pracuje i s účtem 261, tedy peníze na cestě. Následně již záleží na tom, kam vám budou peníze za krátkodobý obchodní úvěr vypláceny. Podrobnější informace o účtování najdete na příslušných účetních internetových stránkách.

Smlouva o úvěru obchodní zákoník

Obchodní zákoník nám o smlouvě o úvěru neprozrazuje příliš mnoho nových informací. Ve své podstatě smlouva o úvěru v obchodním zákoníku prozrazuje, že se jedná o úvěr sjednaný mezi odběratelem a dodavatelem. Přičemž se odběratel zavazuje k povinnosti zaplatit sjednanou peněžní částku uvedenou na příslušném dokumentu. Smlouvu o úvěru mohou kromě jedinců uzavřít i obce, pro které jsou určené stejné podmínky. Jaké informace musí smlouva o úvěru podle obchodního zákoníku obsahovat?

Náležitosti smlouvy o úvěru

Smlouvu tvoří čtyři podstatné oddíly, které zaručí, že bude právoplatná.

  1. Konkrétní určení, kdo je věřitel a kdo je dlužník.
  2. Určení konkrétní peněžní částky v příslušné měně.
  3. Závazek věřitele poskytnout určené peněžní prostředky.
  4. Závazek dlužníka k vrácení příslušné částky úvěru, případně zaplacení úroku.

Předem myslete na to, že uzavření smlouvy ústní formou sice možné je, ale není právoplatné. Vždy tak mějte smlouvu o úvěru na papíře.

Jaké jsou další druhy úvěrů?

Úvěrů je však daleko více než pouze těch obchodních. S jakými dalšími úvěry se můžeme běžně setkat? Častý je například revolvingový úvěr, podnikatelský úvěr anebo třeba spotřebitelský úvěr. Zmíněné půjčky vám nyní představíme detailněji.

Revolvingový úvěr

Pod označením ‚revolvingový úvěr‘ se ukrývá provozní bankovní úvěr. Ten je v 99 % případech sjednán na dobu nepřesahující jeden rok, proto je řeč o úvěru krátkodobém. Je to finanční produkt, který si uzavřete na určité období a během toho ho můžete kdykoliv čerpat. Revolvingový úvěr je ve své podstatě stejný jako kontokorent. Ve chvíli, kdy máte revolvingový úvěr sjednaný, ale nevyužíváte ho, neplatíte žádné poplatky. Konkrétní podmínky si však musíte ohlídat u příslušné společnosti, která vám revolvingový úvěr zprostředkovává.

Podnikatelský úvěr kalkulačka

Dalším typem půjčky je podnikatelský úvěr. K němu je výborným doplňkem podnikatelský úvěr kalkulačka, která vám přesně vypočítá, na kolik peněz by vás příslušná půjčka ve výsledku vyšla. Snadněji se tak rozhodnete, u které společnosti si podnikatelský úvěr nakonec sjednáte. Obvykle kalkulačky podnikatelského úvěru naleznete přímo na stránkách společnosti, která tento typ úvěru poskytuje, anebo na spoustě dalších internetových stránkách. Sjednat si můžete podnikatelský úvěr u bankovních i nebankovních společností.

Co prozrazuje nový zákon o spotřebitelském úvěru?

Dozvíte se tu především tu nejdůležitější informaci, a to význam toho, co spotřebitelský úvěr znamená. Zákon o spotřebitelském úvěru širokou veřejnost informuje o tom, že se jedná o půjčku, která je poskytnutá spotřebiteli jakožto soukromé osobě. Buď se jedná o účelový, anebo neúčelový úvěr, možné jsou obě varianty. Ze dvou možností máte na výběr i v rozhodování, zda si zažádáte o bankovní, či nebankovní úvěr. Kromě toho zákon o spotřebitelském úvěru stanovuje povinnost poskytovatelů úvěrů posoudit finanční situaci žadatele o úvěr a vyhodnotit jeho schopnost spotřebitelský úvěr splácet.

Jak na výpočet úvěru?

Možná je výpočet úvěru praktické a příhodné znát, avšak postup je příliš složitý a zabere vám spoustu času. Naštěstí však existují nástroje v podobě úvěrových kalkulaček, které potřebný výpočet úvěrů provedou za vás. Nejenom, že je tato varianta mnohem rychlejší, ale je i pravděpodobnější, že bude výsledná částka správná. Po provedení výpočtu úvěru zjistíte, na kolik přesně by vás ve finále vyšla konkrétní půjčka.

Předčasné splacení úvěru

V momentě, kdy se vám podařilo nastřádat dostatek finančních prostředků ke splacení půjčky, můžete využít předčasné splacení úvěru. Předem si však v podmínkách smlouvy přečtěte, zda vybraná společnost předčasné splacení úvěru umožňuje. U některých firem to možné není, u některých ano, a to například zcela bez poplatků. Obvykle se předčasné splacení úvěru může týkat celkové částky, anebo pouze částečné. V momentě, kdy si společnost dodatečné poplatky za předčasné splacení úvěru účtuje, se naštěstí nejedná o závratně vysoké finanční sumy.