Úroky z úvěru účtování a daňové přiznání

Adéla Ozomová

Publikováno 04. Února 2022

Obsah

Úroky z úvěru představují peněžitou odměnu za to, že bankovní či nebankovní společnost žadateli poskytla sjednaný obnos finančních prostředků. V určitých případech je možné z daní odečíst úroky z úvěru, které byly během roku zaplacené. Jaké podmínky se vztahují k účtování a daňovému přiznání?

Co je to úrok a RPSN

Pro lepší pochopení dané tematiky na začátek vysvětlíme, co je to úrok a RPSN. Ve své podstatě je úrok souhrnné označení pro finanční odměnu za zprostředkování půjčky. Každá společnost má úrokovou sazbu stanovenou v jiné výši, je proto vhodné výběru zprostředkovatele věnovat dostatek času.

S úrokem úzce souvisí i RPSN, což je čtyřpísmenná zkratka termínu „Roční Procentní Sazba Nákladů“. Procentuální sazba RPSN tak uvádí, na kolik nákladů dlužníka půjčka každoročně ve výsledku vyjde. Jsou v ní započítané nejenom úroky, ale i poplatky.

K výpočtu procent je možné dojít několika způsoby. Výpočet procent se provádí výpočtem z hlavy, trojčlenky, pomocí kalkulačky nebo v tabulkovém procesoru.

Úroky z úvěru účtování

Pro účtování úroků z úvěru se používá nákladový účet 562, který je pojmenován právě jako „Úroky“. Na příslušném účtu se účtuje platební povinnost vůči věřitelům. Těmi jsou obvykle nebankovní anebo bankovní společnosti, které se na poskytování úvěrů specializují. V nákladech se úroky musí analyticky členit na uznatelné a neuznatelné.

Jak se počítají úroky z úvěru?

Na otázku „jak se počítají úroky z úvěru“ existují ve výsledku dvě odpovědi. Tou první je manuální výpočet úroků z úvěru, který je příliš náročný. Druhá a zároveň daleko snazší varianta představuje využití úrokové kalkulačky, která po zadání několika málo údajů výpočet úroků z úvěru provede sama. Obvykle se kalkulačka nachází přímo na webových stránkách vybrané finanční společnosti.

1

Podmínky pro odpočet úroků z úvěru

Odpočet úroků z úvěru je možný u takových půjček, které sloužily k pořízení či rekonstrukci bydlení. Nejčastěji je tak používaný v souvislosti s hypotékami. Stejně tak je ale možné odpočet úroků z úvěrů uplatnit i u úvěru ze stavebního spoření. Další variantou, u které je odpočet úroků z úvěru umožněný, je refinancování. Učinit tak může fyzická osoba, která je samostatně výdělečně činná a jejíž jméno se nachází na smlouvě stvrzující hypotéku či jinou půjčku související s bydlením. Odpočet úroků z úvěrů je tak určený jak pro podnikatele, tak i pro zaměstnance.

2

Jak odečíst úroky z úvěru z daní?

Úroky z úvěru si může odečíst pouze osoba, která na daních během uplynulého roku zaplatila více peněž, než na kolik byla stanovená sleva na poplatníka. V momentě, kdy je splněna i tato podmínka, má daná osoba nárok na odpočet úroků z hypotéky až 150 000 Kč za rok. Uplatnit slevu na dani úroky z úvěru je tak možné v daňovém přiznání. Na stejném principu fungují i daně pro úroky z překlenovacího úvěru.

3

Úroky z úvěru daňové přiznání

Daňově uznatelné úroky z úvěru musí být uvedené buď v daňovém přiznání za příslušný rok anebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně. U zaměstnavatele je tak nutné učinit nejpozději do 15. února a skrze daňové přiznání úroky z úvěru vyplnit nejpozději do 1. dubna. Nárok na odpočet úroků z hypotéky je nutné dokázat nejenom potvrzením o výši zaplacených úroků za uplynulý rok, ale taktéž například výpisem z listu vlastnictví.

Smlouva o půjčce peněz s úrokem vzor

Na několika internetových stránkách se nachází vzor smlouvy o půjčce peněz s úrokem, díky kterému tak bude mít dotyčný jistotu, že smlouva obsahuje vše, co je zákonem předepsané. Mezi základní vyžadované informace patří:

  • jméno zapůjčitele,
  • rodné číslo, nebo IČ,
  • adresa trvalého bydliště, nebo sídlo,
  • jméno vydlužitele.

Vyžadovaných informací je však daleko více, proto je vždy vhodné řídit se vzorem smlouvy o půjčce peněz s úrokem.