ČSOB Hypotéka bez dokládání příjmů

Michal Hardyn

Publikováno 10. Dubna 2021

Obsah

Československá obchodní banka má v nabídce velmi žádaný finanční produkt — hypotéku bez dokládání příjmu. Tento úvěr je určen pro osoby, kteří sice příjem mají, ale nechtějí, nebo ho nemohou doložit. Jaké jsou její parametry?

Hypotéka bez dokládání příjmu je využívána zejména podnikateli, jejichž příjmy jsou sice nadstandardní, ale daňové přiznání je vypracováno takovým způsobem, aby byl základ daně co nejnižší. Banka takovým osobám poskytne úvěr, ale za vyšší úrokovou sazbu.

Využití prostředků z hypotéky ČSOB

Prostředky z hypotéky bez dokládání příjmu je možné použít na:

  • koupi nemovitosti nacházející se na území České republiky (investovat můžete do bytu v osobním i. družstevním vlastnictví, do stavební parcely, chaty, administrativní budovy nebo nebytové jednotky, a také do nemovitého příslušenství)
  • na výstavbu nemovitosti
  • na rekonstrukci nebo renovaci
  • na refinancování úvěru poskytnutého na účely investice do bydlení
  • nebo jako kombinaci výše uvedených účelů

ČSOB poskytuje hypotéku bez dokládání příjmu v rozsahu od 200 000 Kč do 5 000 000 Kč s dobou splatnosti od 5-40 let.

Za plnění svých závazků klient bance ručí nemovitostí nacházející se na území České republiky. Banka poskytne úvěr jen do 50 % hodnoty nemovitosti. Jelikož se jedná o účelový úvěr, účel použití finančních prostředků je třeba bance doložit do termínu uvedeného ve smlouvě prostřednictvím faktur, kupní smlouvy, smlouvy o dílo a pod.

Pokud dlužník do stanovené lhůty nedoloží doklady k účelu úvěru, banka je oprávněna zvýšit úrokovou sazbu až na trojnásobek. Klient, který svůj příjem nedoloží doklady představuje pro banku větší úvěrové riziko, proto se s tímto produktem spojují vyšší úrokové sazby než při klasické hypotéce. Úrokovou sazbu je možné fixovat na 3, 5, 10, 15, 20, 25 nebo 30 let.