Důchodový systém v ČR – Kdy nás čeká odchod do důchodu

Adéla Ozomová

Publikováno 15. Listopadu 2023

Obsah

Jak se mění důchodový systém v České republice, z čeho se počítá důchod a jak se bude měnit odchod do důchodu v dalších letech? Naše důchody jsou stále nejisté a důchodový věk čeká na reformu důchodového systému, aby byl celý systém udržitelný a ufinancovatelný.

Důchodový systém a starobní důchod

Naše důchody se řídily podle odchodu do důchodu tabulky či podle důchodového věku kalkulačky. Důchodový věk podle roku narození stačilo vyhledat v odchodu do důchodu tabulce. Důchodový věk končil 65 lety a smazával se rozdíl u důchodového věku mužů a odchodu do důchodu žen. Odchod do důchodu se bude stále prodlužovat a vědět, jak se počítá důchod, nebude úplně snadné v domácích podmínkách.

Je to poměrně zajímavé téma k tomu, jak začít konverzaci. Odchod do důchodu tabulka bude nejspíše do budoucna k ničemu, protože se na ni nebudeme moci spolehnout a bude třeba ji aktualizovat a doplnit. Důchodový systém bude jiný a důchodový věk se bude prodlužovat v závislosti na věku dožití. S tím pomohou data Českého statistického úřadu.

Jak se počítá důchod zatím neví ani statistici. Podle dostupných informací však nebude stačit důchodový věk kalkulačka k tomu, abychom si sami spočítali starobní důchod a tedy i čas odchodu do důchodu. Důchodový věk by se měl vypočítat z průměru střední délky života u mužů i u žen v 50letech. Jaké budou naše důchody? Přesnější termín odchodu do důchodu pro jednotlivé ročníky narození by měl být vyhlášen nařízením vlády či vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Důchodový věk v Evropě

Starobní důchod v zemích Evropy se liší kvůli stárnutí populace. Důchodový systém a důchodový věk v Evropě je velmi odlišný oproti našim důchodům. Například podle evropských norem není zcela běžné, aby byl rozdíl mezi nárokem na starobní důchod pro ženy a pro muže. Jedná se prý o diskriminaci a je to ožehavé téma, jak začít konverzaci. Naše důchody už také stírají důchodový věk u obou pohlaví a odchod do důchodu tabulka bude nutno od určitého data narození aktualizovat.

Důchodový věk kalkulačka vypočte zcela jiné odchody do důchodu v České republice a v evropských zemích. Ve většině evropských zemích se odchod do důchodu také prodlužuje. Například v Belgii je pro obě pohlaví důchodový věk 65 let, do roku 2030 by se měl zvyšovat na 67 let. V Litvě je poměrně přívětivý nárok na starobní důchod – pro muže 64 let a pro ženy 62. Taktéž se bude důchodový věk zvyšovat na 65 let. V Nizozemsku je důchodový věk mužů a odchod do důchodu žen stejný, 67 let. Následně se bude nárok na starobní důchod odvíjet od délky života.

Máte čas a přemýšlíte, co dělat doma? Můžete zjišťovat svůj důchodový věk, číst si společenskou etiketu, hledat brigády na doma, sjednat si kartu bez účtu, strávit nějaký čas v kuchyni přípravou pokrmů nebo zjistit, co hradí pojišťovna Ministerstva vnitra u zubaře (ZPMVČR). U otázky, co hradí pojišťovna Ministerstva vnitra u zubaře je třeba zmínit, že se liší úhrady u dětí do 15 let, těhotných a kojících žen a u ostatních pojištěnců.

Odchod do důchodu

Nárok na starobní důchod se zdá být stále dál (v porovnání s našimi prarodiči) a termín odchodu do důchodu některých mladých ročníků se ještě neví. Lidé narození do roku 1936 měli nárok na starobní důchod o 10 let dříve než jejich potomci. Naše důchody se budou počítat podle průměrného věku dožití. Je otázkou, zda je to správné a v rámci společenské etikety. Pokud bychom neustále používali stejnou důchodového věku kalkulačku, důchodový systém by byl neudržitelný. Proto se bude odchod do důchodu tabulka muset aktualizovat.

Dosud funguje důchodový systém tak, že aktivní lidé (pracující) financují občany v důchodovém věku. Co se stane, až bude více lidí v důchodovém věku než pracujících? Tuto situaci se snaží vyřešit důchodová reforma. Důchodový věk by podle všeho měl být takový, že lidé stráví v penzi průměrně 21,5 roku. Podobně jako se řeší valorizace důchodů při vysoké inflaci či změny ohledně předčasného starobního důchodu.

Například rozdíl mezi důchodovým věkem mužů a odchodů do důchodu žen se v České republice lišil vždy až do ročníku narození 1971. Odchod do důchodu tabulka zde zaznamenává poslední změnu u žen s 5 a více dětmi, muži a ženy s menším počtem dětí (či bezdětné ženy) mají důchodový věk 65 let. Důchodový systém v evropských zemích je jiný. Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank není možné, aby byl důchodový věk u mužů a odchod do důchodu žen rozdělován – je to diskriminační.

Odchod do důchodu žen

V tabulce odchodů do důchodu se rozdělovaly ženy od mužů a záleželo také na tom, kolik dětí žena vychovala. Podle toho se určil její důchodový věk – odchod do důchodu ženy. Například ženy narozené v roce 1938 se 3 či 4 dětmi měly důchodový věk 54 let, naproti tomu muži narození ve stejném roce odcházeli do starobního důchodu ve věku 60let a 6měsíců. Odchod do důchodu ženy narozené v roce 1966 se třemi až čtyřmi dětmi se změnil na důchodový věk 63 let a 8 měsíců. Muž narozený ve stejném roce má důchodový věk 65 let.

Je to obrovský rozdíl odchodu do důchodu. Ženy s dětmi narozené ve 30. a 40. letech mohly odpočívat a užívat si zaslouženého starobního důchodu, v domácnosti však dlouho nemusely přemýšlet, co dělat. Často pomáhaly svým dospělým dětem s hlídáním dětí (vnoučat), měly hodně práce s přípravou pokrmů, úklid atd. To je další problematika, kterou se budeme muset zabývat. Když rodiče třicátníků budou sami ještě dlouho pracovat, kdo bude hlídat děti? Už teď se to bohužel děje. Nárok na starobní důchod se lidem neustále vzdaluje.

Mnoho lidí v důchodovém věku vykonává brigádu z domova nebo si přivydělává. Pokud chce mít člověk větší míru soukromí, může si k tomu sjednat kartu bez účtu, která se neváže k žádnému konkrétnímu bankovnímu účtu, a tím pádem ani ke jménu vlastníka karty.

Jak se počítá důchod: Nárok na starobní důchod

Nárok na starobní důchod se bude lišit a důchodový věk tedy nebude stejný pro všechny. Odchod do důchodu žen a důchodový věk u mužů by měl být stejný v porovnání s odchody do důchodů našich prarodičů či rodičů. Jak se počítá důchod? Důchodový věk kalkulačka se bude řídit podle průměrné délky dožití (podle délky života) tak, jako to mají důchodové systémy v některých evropských zemích.

Z čeho se počítá důchod? Je to více proměnných. Nárok na starobní důchod se totiž skládá ze 2 částí; ze základní výměry a z procentní výměry. Základní výměra je stejná pro všechny bez rozdílu – je to 10 % průměrné mzdy v České republice. Pro rok 2023 je základní výměra 4.040 Kč. Procentní výměra je větší částí z důchodu a závisí od odpracovaných let a od výše výdělků jedince.

A z čeho se počítá důchod? Z hrubé mzdy u zaměstnanců a u OSVČ z ročního vyměřovacího základu. I krátkodobá brigáda zakládající účast na důchodovém pojištění se počítá do doby pojištění. Jak se počítá důchod a dostane ho každý? Není to úplně pravda. Nárok na starobní důchod není jen to, že dosáhneme určitého důchodového věku. Pojištěnec také musí splnit délku důchodového pojištění. Doba důchodového pojištění po roce 2018 je 35 let (před rokem 2010 to bylo 25 let). Minimální výše důchodu pro rok 2023 je 4.810 Kč. S takovou částkou je velice obtížné představit si, že lidé zaplatí bydlení, stravu a nezbytné věci pro život. Po důchodové reformě by se měl minimální důchod zvýšit na částku 8.080 Kč.

Podmínky nároku na předčasný odchod do důchodu

Naše důchody jsou tvořené nejen starobním důchodem, ale také předčasným starobním důchodem. Předčasný starobní důchod je odchod do důchodu před dosažením důchodového věku (například podle důchodového věku kalkulačky). Nárok na předčasný odchod do důchodu je stanovený podmínkou získat potřebnou dobu pojištění. K 1. 10. 2023 došlo k úpravě, jak se počítá důchod předčasný. U předčasného odchodu do důchodu před 1. říjnem 2023 platilo:

  • Důchodový věk pojištěnce je minimálně 63 let – předčasný odchod do důchodu ve věku 60 let s tím, že do důchodového věku chybí nejvýše 5 let nebo
  • Důchodový věk je nižší než 63 let – nárok na předčasný odchod do důchodu vzniká ode dne, od kterého zbývá do důchodového věku maximálně 3 roky

Jak se počítá důchod předčasný po 30. září 2023? Nárok na předčasný starobní důchod vzniká pojištěnci, pokud do dosažení důchodového věku zbývají nejvíce 3 roky. Zároveň platí, že předčasný starobní důchod se přiznává ode dne podání žádosti (den vzniku nároku na předčasný starobní důchod je den, od kterého je přiznaný). Pokud dojde k přiznání předčasného starobního důchodu, nevzniká nárok na starobní důchod.