Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a výhody

Adéla Ozomová

Publikováno 27. Ledna 2022

Obsah

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR má uvedeno ve svém mottu ,,zdraví jako vášeň“. Co se za tím skrývá a co proplácí Pojišťovna ministerstva vnitra? Článek představí historii Ministerstva vnitra, uvede, co hradí Pojišťovna ministerstva vnitra u zubaře a jaké přináší výhody. Pojišťovna ministerstva vnitra kontakty a některé pobočky budou uvedené v závěru článku.

Historie Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra pojišťovna byla založena roku 1992 a je na druhém místě největších českých zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR pečuje přes 1,3 milionu klientů. Pojišťovna ministerstva vnitra zajišťuje placení zdravotního pojištění, má uzavřené smlouvy s více než 27 tisíci lékaři a zdravotnickými zařízeními na území České republiky. Kódy zdravotních pojišťoven slouží k přesné identifikaci subjektu podobně jako fungují kódy bank. Kód ZP MV je 211, kód České průmyslové zdravotní pojišťovny je 205. Další kódy zdravotních pojišťoven se dají snadno dohledat na webových stránkách konkrétní pojišťovny.

Pojišťovna ministerstva vnitra byla první na českém trhu, která zřídila pozici ombudsmana, ochránce práv všech pojištěnců. Nabízí svým klientům bezplatnou konzultační službu Lékař na telefonu, jež je v provozu non stop. Obecně podporuje klienty ve zdravém životním stylu formou příspěvků z Fondu prevence a zveřejňováním informací ohledně zdraví. Co hradí Pojišťovna ministerstva vnitra u zubaře a jaké přináší výhody bude uvedeno později v článku.

Pojišťovna ministerstva vnitra pobočky jsou rozmístěné po celém území České republiky. Dohromady se v ČR nachází přes 90 klientských center. Například Pojišťovna ministerstva vnitra České Budějovice působí na území Jihočeského kraje a svým klientům umožňuje vyřizovat požadavky na 7 pracovištích. Kontaktní pracoviště poskytují různé služby a jejich otevírací doba je přizpůsobená tak, aby vyhovovala různým klientům.

Ministerstvo vnitra pojišťovna – výhody

Placení zdravotního pojištění je povinné a upravené zákonem. Slouží k úhradě zdravotní péče, jejímž cílem je zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pojištěnce. Například výše zdravotního pojištění OSVČ se počítá z vyměřovacího základu. Ministerstvo vnitra pojišťovna nabízí svým klientům webovou stránku zdravijakovasen.cz, kde jsou různé soutěže, články na téma zdraví, prevence, články o sportu, jídle atd.

Výše zdravotního pojištění OSVČ činí 13,5 % z vyměřovacího základu, který představuje polovinu zisku. Od 1. ledna 2022 je minimální pojistné ve výši 2.627 Kč za měsíc. Toto minimální pojistné je nutné hradit na začátku podnikání do doby, kdy živnostník podá zdravotní pojišťovně přehled svých příjmů za uplynulý rok, ze kterého se vypočítává výše nových záloh.

Zdravotní pojišťovna ministerstva ČR přináší klientům řadu preventivních programů. V roce 2022 jsou v nabídce preventivních programů novinky, například lhůta na podání žádosti o příspěvek je prodloužena na 3 měsíce, podání žádosti je nyní možné přes E-komunikaci a žádost o přístup do E-komunikace s sebou přináší další výhody. Mezi výhody ZP MV patří v roce 2022 jistě zvýšení příspěvků a přidání nových příspěvků do nabídky.

V programu Očkování nebo Podpora duševního zdraví příspěvek až 2.000 Kč pro děti i pro dospělé

V programu Telemedicína a Odvykání kouření příspěvek ve výši až 2.000 Kč

Těhotné a ženy po porodu získají příspěvek až 3.000 Kč nad rámec základních programů

Příspěvek na paruku pro onkologické pacienty a pacienty s alopecií až 2.000 Kč

Příspěvek na specifické diety pro děti i dospělé ve výši až 4.000 Kč

Nový příspěvek Kurz pro rodiče – péče o dětské zuby

Nový příspěvek Vyšetření poruch imunity u dětí

Nový příspěvek Dopravně psychologické vyšetření

Ministerstvo vnitra pojišťovna má v nabídce celou řadu bonusů z Fondu prevence. Pojištěncům je k dispozici rozsáhlá nabídka výhod, jež mohou čerpat jako klienti Pojišťovny ministerstva. Klient může získat tisícové příspěvky na prevenci, využít Lékaře na telefonu, který poradí ohledně zdravotního stavu, vysvětlí výsledky z laboratoře a poskytuje další služby na non stop lince. ZP MV připravila spolupráci s několika obchodními partnery – pojištěnci předloží svou kartičku pojištěnce nebo zadají slevový kód a následně využívají různé slevy a benefity.

Co hradí Pojišťovna ministerstva vnitra u zubaře?

Obecná otázka, co proplácí Pojišťovna ministerstva vnitra, a konkrétnější dotaz typu co hradí Pojišťovna ministerstva vnitra u zubaře patří mezi časté dotazy mezi pojištěnci. Některé výkony jsou hrazené ze zdravotního pojištění jen za splnění určitých podmínek, které stanovuje zákon a jsou shrnuty následovně:

Profylaktická kontrola ústní hygieny

Ze zdravotního pojištění se hradí 2× za rok. V případě třetí nebo další kontroly ve stejném roce pacient hradí tento výkon sám.

Profylaktické odstranění zubního kamene

Ze zdravotního pojištění se hradí nejvýše 1× ročně. Druhé a další odstranění zubního kamene hradí sám pacient.

Lokální fluoridace s vysušením

Ze zdravotního pojištění je tento výkon hrazený za předpokladu, že byl použit přípravek s aminfluoridem bez nosiče. Při použití jiného přípravku hradí tento výkon sám pacient.

Výplň zubu

Výkon je hrazený ze zdravotního pojištění za jasných podmínek, například dózovaný amalgám (výplň v základním provedení), skloionomerní cement atd. Jiný typ výplně zubu si hradí sám pacient.

Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené určité typy očkování, jak povinných, tak doporučených. Všechna povinná očkování jsou hrazená pojišťovnou, například očkování proti tuberkulóze, záškrtu, dětské obrně, žloutence typu B, tetanu, spalničkám a dalším nemocem. Nepovinné očkování, které hradí Zdravotní pojišťovna ministerstva ČR, je třeba proti meningokoku skupiny A, C, W, Y, očkování proti klíšťové encefalitidě, očkování proti Covid-19 či proti pneumokokové infekci.

Tip: Podívejte se, jaké benefity a slevy nabízí kupříkladu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.

Program příspěvků na preventivní aktivity je velmi široký, Pojišťovna ministerstva přispívá i na sportovní prohlídky, fixní rovnátka a další. Dětem ve věku 18 let včetně hradí pojišťovna screeningové vyšetření tupozrakosti (od 6 měsíců do 10 let), fixní nebo snímatelná rovnátka zubů, nácvik dentální hygieny, sportovní preventivní prohlídka, preventivní prohlídka před studijním pobytem v zahraničí (od 15 let) a nově vyšetření poruch imunity.

Dospělým se hradí nácvik dentální hygieny, sportovní preventivní prohlídka, preventivní prohlídka před studijním pobytem v zahraničí (od 19 let), lékařská prohlídka řidičů (od 65 let) a nově v roce 2022 dopravně psychologické vyšetření a kurz pro rodiče – péče o dětské zuby (včetně online formy).

Pojišťovna ministerstva vnitra pobočky

Klientská centra ZP MV, neboli Pojišťovna ministerstva vnitra pobočky, jsou v počtu více než 90 po celé České republice. K dispozici jsou klientská centra, mobilní klientská centra a kontaktní pracoviště, která poskytují služby v rozsahu podatelny (je možné získat informace o produktech Pojišťovny ministerstva vnitra nebo podat přihlášku k pojišťovně).

V Praze jsou 4 klientská centra, v části Háje na ulici Kupeckého, na Praze 3 na Vinohradské ulici, v ulici Štefánikova na Praze 5 a v Praze 6 v ulici Na Petřinách. Každá pobočka má pochopitelně své vlastní telefonní spojení, které je uvedené na webu zdravotní pojišťovny. Pojišťovna ministerstva vnitra České Budějovice má jednu pobočku na ulici Klaricova. Další dvě kontaktní pracoviště jsou v Litvínovicích a v obci Srubec. Jedno klientské centrum má také Pojišťovna ministerstva vnitra Olomouc, konkrétně na adrese Jeremenkova.

Pojišťovna ministerstva vnitra pobočky se dají přehledně zobrazovat buď na mapě ČR, anebo v seznamu poboček. Klient si může zvolit jednotlivé kraje České republiky a následně se zobrazí výsledky. Druhým způsobem je zadání města nebo celé adresy do vyhledávacího okna. Zobrazí se provozní doba poboček, kontakty, nabízené služby a mimořádné informace (dočasné uzavření atd.).

Pojišťovna ministerstva vnitra kontakt

Zdravotní pojišťovna ministerstva má uvedené veškeré kontakty na svých webových stránkách. Pojišťovna ministerstva vnitra kontakt má každé klientské centrum svůj vlastní (Pojišťovna ministerstva vnitra České Budějovice má telefon 387 782 111, Pojišťovna ministerstva vnitra Olomouc operuje na telefonním čísle 585 238 411, atd.). Zákaznická linka je k dispozici na čísle 844 211 211. Cena hovoru z pevné linky je 2,32 Kč bez DPH / 1 minutu. Z této částky hradí volající jen 0,99 Kč bez DPH / 1 minutu. Cena hovoru z mobilního telefonu je účtována dle tarifu operátora volajícího.

Další Pojišťovna ministerstva vnitra kontakt je k dispozici na čísle 222 222 255. Volající zde hradí kompletně celý hovor dle svého nastaveného tarifu. Klienti mohou uplatnit volné minuty nebo neomezený tarif. Telefonní linka pro informace k samotestování ve firmách je na čísle 272 095 211. Její provozní doba je od pondělí do čtvrtku od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. E-mailová adresa pojišťovny je info@zpmvcr.cz a ID datové schránky zní 9swaix3.

Ministerstvo vnitra pojišťovna nabízí možnost E-komunikace, jež je dostupná registrovaným uživatelům. Jedná se o vstup do chráněné oblasti, kdy se klient přihlašuje pomocí PIN a hesla. Mobilní aplikace ZP211 poskytuje veškeré služby a funkce jako webový portál E-komunikace. Mobilní aplikace nabízí navíc SOS volání v nouzi a zaslání výpisu z Karty života prostřednictvím SMS zprávy. Sídlo pojišťovny se nachází na adrese Vinohradská 2577/178, Praha 3, 130 00.