Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC): VZP, OZP, 211

Adéla Ozomová

Publikováno 09. Ledna 2022

Obsah

Placení zdravotního pojištění patří k zákonným pojištěním a je povinné jej platit. Při cestách Evropou stačí pojištěnci Evropský průkaz zdravotního pojištění, je nutné mít u sebe evropský průkaz pojištěnce. K čemu slouží potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz pojištění a co dělat, když mám propadlý průkaz pojištěnce? Článek popíše namátkou několik průkazů pojištění, například Evropský průkaz zdravotního pojištění VZP a další.

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC

Placení zdravotního pojištění je povinné a ustanovené zákonem. Slouží pojištěncům pro případ nemoci, kdy je zdravotní péče hrazená právě z pojištění (v rozsahu stanoveném zákonem). Zdravotní pojištění cena se liší dle toho, zda se jedná o pojištění pro OSVČ nebo pro osobu bez zdanitelných příjmů atd. Evropský průkaz pojištěnce, jinak také nazývaná evropská karta pojištěnce, je plastová modrá karta velikosti platební karty. Evropský průkaz pojištěnce, respektive Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC (European Health Insurance Card), zajišťuje ve většině evropských zemích stejnou zdravotní péči, na kterou mají nárok místní obyvatelé.

Průkaz zdravotního pojištění EHIC umožňuje pojištěncům čerpání lékařské péče během dočasného pobytu v členských zemích Evropské unie, státech ESVO (na Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku) a ve Velké Británii.

O průkaz zdravotního pojištění může pojištěnec bezplatně zažádat u své zdravotní pojišťovny (například Evropský průkaz zdravotního pojištění VZP, průkaz zdravotního pojištění OZP, Evropský průkaz pojištění 211 a jiné). Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz pojištění je jeho papírová verze, která plně nahrazuje plastovou evropskou kartu pojištěnce.

Evropský průkaz pojištění má obvykle platnost 10 let. Zdravotní pojišťovny posílají, před uplynutím této doby, nové Evropské průkazy pojištění na adresu pojištěnců. Pokud by nový průkaz automaticky nepřišel pojištěnci, měl by sám co nejrychleji kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu a požádat o vydání nového průkazu zdravotního pojištění.

Kódy zdravotních pojišťoven

Kódy zdravotních pojišťoven slouží k identifikaci jednotlivých pojišťoven a jsou používány nejen zdravotnickým personálem. Třímístná čísla – kódy pojišťoven – fungují v zásadě podobně jako kódy bank. Každý subjekt má své vlastní unikátní číslo.

Název zdravotní pojišťovnyZkratkaKód
Česká průmyslová zdravotní pojišťovnaCPZP205
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČRVZP111
Vojenská zdravotní pojišťovna ČRVOZP201
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČRZPMV211
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictvíOZP207
Kódy pojišťoven

Kódové označení českých zdravotních pojišťoven jsou k dohledání na mnoha webových stránkách.

Evropský průkaz zdravotního pojištění VZP ČR

Při cestách po Evropské unii by si pojištěnec určitě neměl zapomenout svůj evropský průkaz pojištěnce. Evropský průkaz pojištění VZP při případném lékařském vyšetření dokládá, že pacient je zdravotně pojištěný v zemi Evropské unie. Zdravotnické zařízení je srozuměno s tím, že může poskytnout potřebnou zdravotní péči a tato bude uhrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou pojištěnce. Evropský průkaz zdravotního pojištění VZP ČR je platný:

  • V zemích Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Malta, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko.
  • V zemích Evropského hospodářského prostoru (ESVO): Island, Lichtenštejnsko, Norsko.
  • Ve Švýcarsku bude průkaz zdravotního pojištění EHIC akceptován na základě dohody o volném pohybu osob mezi EU a Švýcarskem, která platí od 1. dubna 2006 i vůči novým členským státům.
  • V Severní Makedonii a v Srbsku bude průkaz EHIC akceptován na základě dohody s tamním orgánem zdravotního pojištění.

Někteří pojištěnci Všeobecné zdravotní pojišťovny si stěžovali na určité poskytovatele zdravotní péče, proto VZP uvedla na své webové stránky informaci o tom, že Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz pojištění, tedy papírový formulář, je rovnocenný s plastovým průkazem EHIC.

Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) je třetí největší česká zaměstnanecká pojišťovna, má více než 700 tisíc klientů. Nabízí svým pojištěncům Vitakartu, elektronický průkaz pojištěnce. Tato online Vitakarta je součástí mobilní aplikace a je alternativou k plastovému evropskému průkazu pojištěnce. Evropský průkaz zdravotního pojištění OZP slouží i jako průkaz zdravotního pojištění EHIC. Slouží tedy klientům OZP zejména na cestách Evropou.

Zdravotní pojištění cena se liší v závislosti na tom, zda se pojištění týká cizince, samoplátce, OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) atd. Odkazovaný článek poradí, jak se v této problematice zorientovat. Pojištění pracovní neschopnosti dokáže ochránit pojištěnce před možnými finančními nepříjemnostmi, které by se mohly objevit při jeho dlouhé pracovní neschopnosti. Právě pojištění pracovní neschopnosti je skvělým doplňkovým pojištěním k základnímu pojištění, které kryje vážná onemocnění, hospitalizaci, invaliditu a smrt.

Karta EHIC hradí z českého zdravotního pojištění jen úhradu nezbytné zdravotní péče. Pojištěnci často hradí spoluúčast nebo jiné další poplatky. Průkaz zdravotního pojištění EHIC (Evropský) nekryje náklady na dopravu sanitkou domů a ani repatriaci ostatků. Z tohoto důvodu OZP doporučuje sjednat cestovní pojištění. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz pojištění zde funguje stejně jako u jiných zdravotních pojišťoven. Je rovnocenný s klasickou plastovou kartičkou pojištěnce.

Evropský průkaz zdravotního pojištění 211

Kód zdravotní pojišťovny 211 patří Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR. Evropský průkaz zdravotního pojištění 211 se vydává jako evropský průkaz pojištěnce EHIC. Podobně jako u jiných zdravotních pojišťoven i Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky vydává papírovou verzi průkazu Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz pojištění. Toto plně nahrazuje plastovou kartičku EHIC a umožňuje pojištěncům čerpat lékařskou péči během pobytu v Evropské unii a dalších zemích v nezbytném rozsahu a za stejných podmínek, jako je poskytována pojištěncům těchto zemí. Jedná se o členské země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění

Evropský průkaz pojištěnce je plastová karta vydávaná přesně dle evropské legislativy. Alternativou evropské karty pojištěnce EHIC je papírová verze Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz pojištění. Tento dočasný průkaz je taktéž stanovený legislativou Evropské unie a má stejný rozsah nároku jako plastový Evropský průkaz pojištění. Papírová verze průkazu se vystavuje jako náhrada v případech, kdy je propadlý průkaz pojištěnce. Maximální doba platnosti průkazu je 3 měsíce od data vystavení a na pobočce zdravotní pojišťovny je často vystaven na počkání.

Evropský průkaz zdravotního pojištění platnost

Je důležité, aby si pojištěnci hlídali expiraci evropského průkazu pojištěnce. Jakou má Evropský průkaz zdravotního pojištění platnost? Standardně se jedná o 10 let, po uplynutí této doby je průkaz neplatný. Propadlý průkaz pojištěnce by měl každý vyměnit za nový, nejlépe s dostatečným předstihem. Zdravotní pojišťovny často posílají nové průkazy pojištěncům automaticky. Pokud by nedošlo k automatickému zaslání evropského průkazu pojištěnce, pojištěnec by měl v nejbližším termínu kontaktovat sám pojišťovnu o vydání nového průkazu.