Vážený průměr známek aneb kalkulačka známek

Adéla Ozomová

Publikováno 27. Července 2022

Obsah

Průměr se dá využít pro výpočet průměrných platů v ČR nebo třeba u srovnání elektřiny. Vážený průměr známek má nejčastější využití například pro počítání průměru známek na střední školu. Výpočet průměru známek je možné zjednodušit online kalkulačkou známek či webovou stránkou Předvídač známky. Jak se počítá průměr známek v praxi a co je to vážený průměr známek?

Co je to průměr?

Průměr se dá použít v běžném životě u výpočtů jako jsou průměrné platy v ČR, pro výpočet průměrné ceny nafty a benzinu nebo u srovnání elektřiny, průměrné ceny energií. Pojem průměr má několik významů. Obecně je průměr typická hodnota v daném souboru sledovaných dat.

Existuje aritmetický průměr, vážený průměr, geometrický průměr, harmonický průměr nebo klouzavý průměr. Aritmetický průměr a vážený průměr budou popsány níže v článku. V geometrii je průměr úsečka procházející středem kružnice, která spojuje dva body na této kružnici. Harmonický průměr je převrácená hodnota aritmetického průměru a používá se pro zjištění hodnoty, jež zastupuje ostatní, mluvíme-li o převrácených hodnotách.

Typické využití harmonického průměru je u výpočtu průměrné rychlosti na stejně dlouhém úseku. Klouzavý průměr se používá u technické analýzy cenných papírů. Jedná se o průměr odhalující trend časové řady, obvykle neměnného počtu po sobě jdoucích období.

Pro výpočet známek se používá aritmetický průměr známek a vážený průměr známek. Případně si výpočet průměru známek můžeme ulehčit kalkulačkou známek či online nástrojem Předvídač známky. Vážený průměr kalkulačka funguje stejně jako známá kalkulačka čisté mzdy. Do příslušné kolonky stačí zadat známku a kliknou na tlačítko ,,vypočítat“.

Vážený průměr známek

Vážený průměr doplňuje aritmetický průměr. Vážený průměr známek se používá v případě, kdy jsou hodnoty (data) v daném souboru hodnot rozdílné váhy. Pro výpočet průměru známek pomocí váženého průměru musíme znát hodnoty a také váhy dat, které chceme spočítat. Jak vypočítat průměr známek pomocí váženého průměru je jednoduché.

Každá známka se vynásobí svou vlastní váhou. Součet jednotlivých součinů se vydělí součtem všech vah známek. Tímto způsobem provedeme počítání průměru známek váženým průměrem. Pokud jsou váhy všech dat totožné, vážený průměr známek je stejný s aritmetickým průměrem. Nejčastější využití je u počítání průměru známek na střední školu či pokud chceme vědět, jak si průběžně vede žák či student ve škole.

Aritmetický průměr známek

Slovo průměr znamená ve statistice aritmetický průměr. V určitém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu, která popisuje soubor několika hodnot. Aritmetický průměr je součet všech hodnot, který se vydělí počtem těchto hodnot. Pokud se hovoří o průměru, jde o obecný pojem pro aritmetický průměr. Aritmetický průměr se využívá nejen na počítání průměru známek, ale na běžné výpočty v reálném životě. Skvěle se hodí například pro výpočet průměrných cen pohonných hmot.

Výpočet požaduje zadat hodnoty (zde ceny) benzinu a nafty. S ušetřením peněz může pomoci i tank karta, věrnostní karta čerpacích stanic. Tank karta je od Benziny a poskytuje slevu 1 Kč na 1 litru paliva. Jak se počítá průměr známek je celkem jednoduché s tužkou, papírem a snadným výpočtem, kdy se sčítají známky a výsledek se vydělí počtem sčítaných známek.

Aritmetický průměr bývá často užívaný nesprávně a někdy není zcela jasné, jak vypočítat průměr známek spolehlivě. Charakteristické chybné, možná lépe řečeno nepřesné, využití aritmetického průměru je u výpočtu aritmetického průměru majetku občanů v konkrétním městě. Pokud ve městě bydlí milionář nebo miliardář, výsledek neodpovídá realitě. Vypadalo by to, že ve městě žijí zámožní lidé. Jediná hodnota (majetek milionáře), která se výrazně liší od ostatních, ovlivní výsledek natolik, že neodráží skutečnost.

Výpočet průměru známek

Kalkulačka známek či aplikace Předvídač známky je nejsnadnější způsob výpočtu průměru známek. Ne vždy je k dispozici vážený průměr kalkulačka nebo třeba přístup k internetu. Počítání průměru známek je možné provést pomocí vlastní hlavy, propisky a papíru pro zápis.

Na začátku výpočtu průměru známek je důležité určit, který způsob počítání průměru známek použít. Vážený průměr známek se použije v případech, kdy jsou známky rozdílné důležitosti, tedy váhy. Pro lepší pochopení toho, jak vypočítat průměr známek pomocí váženého průměru známek, uvedeme příklad. Žák má následující známky s rozdílnou váhou a potřebujeme provést výpočet známek:

 • Známka 1 s váhou 2
 • Známka 2 s váhou 4
 • Známka 4 s váhou 6
 • Známka 3 s váhou 5

Protože se jedná o rozdílné váhy známek, pro výpočet průměru známek použijeme vážený průměr známek. Začneme tím, že jednotlivé známky vynásobíme svou vlastní váhou:

 • 1×2=2
 • 2×4=8
 • 4×6=24
 • 3×5=15

Dále sečteme výsledky (součet všech součinů): 2+8+24+15=49

Následuje součet vah jednotlivých známek tímto způsobem: 2+4+6+5=17

Posledním krokem, jak vypočítat průměr známek, je vydělení čísla 49 číslem 17. Vážený průměr známek je u tohoto žáka 2,88.

Jednodušší a rychlejší řešení, jak vypočítat průměr známek, je prostřednictvím aritmetického průměru. Ten se používá, pokud chceme zjistit průměr známek stejné váhy. Příklad pro lepší pochopení výpočtu známek za pomoci aritmetického průměru. Žákyně má tyto známky:

 • Známka 1
 • Známka 1
 • Známka 2
 • Známka 4
 • Známka 3

Na první pohled je patrné, že pro výpočet průměru známek použijeme aritmetický průměr. Váha známek je u žákyně totožná. První krok je součet známek: 1+1+2+4+3=11. Následuje druhý a současně poslední krok, kdy součet známek (11) vydělíme počtem známek (5). Průměr známek žákyně je zde 2,2.