Ukončení pracovního poměru: Jak dát výpověď?

Adéla Ozomová

Publikováno 15. Prosince 2023

Obsah

Dostali jste výpověď z práce nebo uvažujete o změně zaměstnání a plánujete ukončení pracovního poměru? Článek ozřejmí, kdy zaměstnanci vzniká nárok na odstupné, jaké jsou způsoby skončení pracovního poměru a jak dát výpověď. Odchod ze zaměstnání nemusí být vždy nepříjemnou událostí, která vyžaduje hledat motivaci v citátech o práci.

Ukončení pracovního poměru – Odchod ze zaměstnání

Výpověď z práce zažil nejspíše každý člověk. Odchod ze zaměstnání může nastat ze strany zaměstnavatele, ze strany zaměstnance či formou dohody o rozvázaní pracovního poměru. Obecně je skončení pracovního poměru buď jednostranné nebo vzájemné (dohoda o rozvázání pracovního poměru). V případě uplynutí doby určité, pokud byla stanovená v pracovní smlouvě, nemusí zaměstnanec řešit, jak dát výpověď z práce. Výpověď dohodou je vždy nejlepší volbou, obě dvě strany se často dohodnou na termínu ukončení pracovního poměru (nemusí dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu) a odchod ze zaměstnání probíhá tzv. s čistým štítem.

Ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je nepříjemnou situací pro zaměstnance, kterého se má týkat odchod ze zaměstnání. Na druhou stranu skončení pracovního poměru ze strany nadřízeného nepřijde jen tak z ničeho. Často se jedná o důsledek například pochybení na straně zaměstnance. V takovém případě řeší (zatím stále) zaměstnanec registraci na úřadu práce. Zda v tomto případě vzniká nárok na odstupné prozradí článek níže.

Tip: Jaký je nynější důchodový věk? Podívejte se na odchod do důchodu a jak moc se liší důchodový věk nás a našich prarodičů.

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance je často spojené s nespokojeností v dosavadní práci a/nebo s přestupem do zaměstnání s lepšími podmínkami. Zaměstnanci často hledají vzory výpovědí z práce, aby splnili veškeré náležitosti a ukončení pracovního poměru proběhlo hladce. Výpověď ve zkušební době může být oboustranná. Pro jednu stranu se může jednat o výhodu a pro druhou o nevýhodu. Výpověď ve zkušební době bývá okamžitá. Není nutno dodávat, pro kterou stranu se jedná o nepříjemnou situaci, která si žádá přihlášení na úřadu práce, velmi rychlé shánění nového zaměstnání či zlepšování nálady čtením citátů o práci.

Způsoby skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Tento zákon stanovuje úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů, kam patří například rovné zacházení, zákaz diskriminace, vznik pracovního poměru, vymezení zkušební doby a ukončení pracovního poměru. Každý zaměstnanec by měl vědět, jak dát výpověď a jaké jsou způsoby skončení pracovního poměru.

Pokud nevíte, co dělat doma, můžete si přečíst alespoň některé odstavce zákoníku práce. Zaměstnavatelé by také měli vědět, jaké mají práva a povinnosti. Jejich držením mohou získávat kladné hodnocení zaměstnavatelů od bývalých i současných zaměstnanců. Paragraf 48 zákona o pracovněprávních vztazích vymezuje právě skončení pracovního poměru.

Tip: Výpověď z pracovního poměru s sebou pochopitelně nese ztrátu příjmů. Někteří lidé jsou situací donuceni zažádat si o některou z půjček na trhu. Vždy je dobré využít srovnání půjček, aby se zájemci o půjčky nedostali do dluhových pastí. Jednotlivé půjčky mají hodnocení podobné jako například hodnocení zaměstnavatelů.

1

Výpověď dohodou

Nejjednodušší varianta ukončení pracovního poměru je výpověď dohodou. Dohoda o rozvázání pracovního poměru je dohoda dvou stran (zaměstnance a zaměstnavatele) ke konkrétnímu datu odchodu ze zaměstnání. Jak dát výpověď? Výpověď dohody o provedení práce musí být uzavřena písemně a podepsána oběma stranami, kdy si každá ze stran ponechá jedno vyhotovení. V případě možnosti, kdy by měl zaměstnanec nárok na odstupné, je vhodné uvést do výpovědi dohodou o provedení práce důvod ukončení.

2

Výpověd

Výpověď z pracovního poměru je jednostranné ukončení pracovního poměru. Ať už je vzor výpovědi jakýkoliv, výpověď musí být v každém případě písemná. Skončení pracovního poměru může být jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele. Řešíte-li často, co dělat doma, je dobré vědět, co je a co není možné. Zaměstnavatel (nadřízený) může dát zaměstnanci výpověď z práce z důvodu, který je jasně stanovený zákonem. Zaměstnanec má v tomto směru výhodu – může podat výpověď z jakéhokoliv důvodu či dokonce bez uvedení důvodu. Zde jsou některé důvody a situace, kdy může dát zaměstnavatel výpověď z práce svému zaměstnanci:

  • Zaměstnavatel nebo jeho část se ruší
  • Zaměstnavatel či jeho část se přemísťuje
  • Zaměstnanec se stane nadbytečným
  • Zaměstnanec nemůže vykonávat dosavadní práci pro pracovní úraz či podle lékařského posudku

U výpovědi z pracovního poměru končí pracovní poměr uplynutím výpovědní lhůty, která je nejméně dvouměsíční a může být písemně prodloužena (za souhlasu obou stran).

3

Okamžité zrušení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru okamžitým zrušením může být ze strany zaměstnavatele i ze strany zaměstnance. Okamžité zrušení pracovního poměru je pouze ve výjimečných případech, například pokud zaměstnanec poruší zvlášť hrubým způsobem své povinnosti či pokud byl zaměstnanec odsouzený pro trestný čin k trestu odnětí svobody. Zaměstnanec může odejít okamžitým zrušením, pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

4

Výpověď ve zkušební době

Obě dvě strany mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez jeho uvedení. Výpověď ve zkušební době nesmí provést zaměstnavatel v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.

5

Skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby

Pokud je pracovní poměr sjednaný na dobu určitou, tak je skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby.

6

Zánik pracovního poměru smrtí zaměstnance

Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Pokud zemře zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, pracovní poměr také zaniká. Pokud by zaměstnavatel byl živnostníkem, může oprávněná osoba pokračovat v živnosti. Základní pracovněprávní vztah zaniká uplynutím lhůty 3 měsíců od smrti zaměstnavatele.

7

Ukončení pracovního poměru cizince nebo osoby bez státní příslušnosti

Pracovní poměr u cizinců nebo u osob bez státní příslušnosti může skončit dnem, ke kterému končí pobyt na území České republiky; dnem nabytí právní moci rozsudku, který nařizuje trest vyhoštění z ČR a uplynutím doby, na kterou bylo vydané povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu práce, jež vyžaduje kvalifikaci.

Nárok na odstupné

Zaměstnanec má nárok na odstupné, pokud dostane výpověď z práce ze strany zaměstnavatele z určitých důvodů. Důvody jsou 3; zaměstnavatel se ruší, přemísťuje nebo se zaměstnanec stane nadbytečným například kvůli snížení stavu zaměstnanců. Nárok na odstupné přísluší ve výši nejméně:

  • Jednonásobku průměrného výdělku zaměstnance, trval-li pracovní poměr méně než 1 rok
  • Dvojnásobku průměrného výdělku zaměstnance, pokud pracovní poměr trval minimálně 1 rok a méně než 2 roky
  • Trojnásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 2 roky

Veškeré podmínky k nároku na odstupné jsou uvedené v zákoníku práce v paragrafu 67.

Tip: Zažili jste někdy lékařskou prohlídku při vstupu do nového zaměstnání? Co vše je nutné za dokumenty a na co se připravit při vstupní lékařské prohlídce?

Jak dát výpověď z pracovního poměru?

Vzory výpovědí z práce jsou často hledaná klíčová slova na internetu. Jak dát výpověď z pracovního poměru? Zásadní je, aby výpověď byla podána písemně a aby nepřekročila důvody, které stanovuje zákoník práce. Již bylo uvedeno, že nejsnadnější skončení pracovního poměru je dohoda o rozvázání pracovního poměru. To nastává, pokud má zaměstnanec se svým zaměstnavatelem dobré vztahy a/nebo pokud má zaměstnavatel náhradu na pracovní pozici, která bude volná.

Vzory výpovědí dohodou či výpovědí ze strany zaměstnance musí obsahovat určité náležitosti. Na internetu jsou vzory výpovědí k ukončení pracovního poměru. Výpověď z pracovního poměru musí dodržet výpovědní lhůtu. Jestliže zaměstnanec odchází kvůli špatným pracovním podmínkám, může je do výpovědi napsat. V takovém případě by měl nárok na odstupné. Jak dát výpověď? Rozhodně písemnou formou, jinak není k výpovědi z práce přihlíženo. Ke skončení pracovního poměru stačí formulář vzor výpovědi, který je možné napsat na počítači či si stáhnout šablonu.