Co znamená obálka s červeným, zeleným nebo modrým pruhem?

Adéla Ozomová

Publikováno 14. Prosince 2021

Obsah

Obálky označené barevným pruhem symbolizují jejich důležitost. Odesílatelem může být veřejná správa, orgány veřejné správy nebo například policie. Obecně se jedná o úřední dopis. Jak se v nich vyznat a co od takovýchto obálek očekávat? Dočtete se v tomto článku.

Dopis/obálka a důležitost

Přijde-li vám do schránky nějaký dopis, obvykle se nejedná o nic důležitého. Možná vám rodinný příslušník zasílá pozdrav z dovolené nebo vás obchodní řetězce chtějí informovat o nových akčních nabídkách. Jiná situace nastává v momentě, kdy ve vaší schránce přistane úřední dopis / obálka s barevným pruhem. Může se jednat o několik různých situací, avšak všechny jsou značně důležité. Jaký je v barevných označeních rozdíl, vám prozradíme v průběhu článku. Kromě červeného, zeleného a modrého pruhu se ještě navíc zaměříme na žlutý a fialový.

1

Obálka s červeným pruhem OSSZ

Obálka s červeným pruhem může být převzata pouze osobou, které je určená, nikoliv zmocněncem. Při převzetí je příjemce povinen podepsat dodejku, která značí, že vám byla obálka s červeným pruhem v pořádku předána. Následně se dodejka zašle odesílateli.

Hlavní otázkou je, kdo tento druh obálky zasílá. Obvykle se jedná o tři možnosti, tou první je obálka s červeným pruhem OSSZ, tedy že vám úřední dopis zaslala správa sociálního zabezpečení. Nejčastěji to je proto, že jste neuhradili zálohy na sociální pojištění. Druhá možnost zahrnuje předvolání od policie a třetí neboli poslední vzniklý závazek. Závazky máme na mysli například vyloučení ze školy, anebo v opačném případě přijetí na školu.

2

Obálka se zeleným pruhem od soudu

Dalším častým dopisem je obálka se zeleným pruhem. Opět je několik možností, kdo vám tento dopis adresoval. Řeč může být například o soudu. Obálka se zeleným pruhem od soudu je zasílána doporučeně a opět i s dodejkou, jako tomu bylo v případě předchozím. I tentokrát je tedy pouze na vás, abyste si obálku se zeleným pruhem od soudu převzali a dodejka se tak mohla v pořádku odeslat.

Dopis se zeleným pruhem se považuje za doručený již ve chvíli, kdy vám byl vhozený do poštovní schránky. Za co vám obálka se zeleným pruhem od soudu může přijít? Buď se jedná o nějaký platební rozkaz, nařízení exekuce nebo třeba předvolání k soudnímu jednání. Dále je dopis se zeleným pruhem zasílán katastrálním úřadem a policií.

3

Obálka s modrým pruhem

Obálka s modrým pruhem je velmi rozšířená, používají ji zejména orgány veřejné správy. Mezi orgány veřejné správy řadíme soudy, školy, různé druhy úřadů a podobně. Důležitost není oproti předchozím případům tak velká, obálka s modrým pruhem je spíše informativního rázu.

K tomu se vážou i podmínky převzetí, obálka s modrým pruhem může být předána i do rukou zmocněnce. A to ať už se jedná o rodinného příslušníka, kamaráda anebo souseda od vedle. Existuje však jedna možnost, která si vynutí převzetí přímo tím, komu je adresována. Označí-li se totiž obálka s modrým pruhem nápisem ‚do vlastních rukou‘, zmocněnec ji převzít nemůže.

Obálka s modrým pruhem Česká pošta

Vyhledávaným slovním spojením na internetu je ‚obálka s modrým pruhem Česká pošta‘. Co se pod těmito slovy skrývá? Informace, že se dá obálka s modrým pruhem zakoupit na pobočkách České pošty. Stejně tak se tento druh dá sehnat na několika internetových webech, jako je Mall.cz, XCOPY.cz anebo třeba Obalybrno.cz. V závěru z toho může vzniknout například obálka s modrým pruhem finanční úřad a podobně.

Čísla účtů finančních úřadů

Vzhledem k tomu, že obálku s modrým pruhem využívají i finanční úřady, víte, jaká jsou čísla účtů finančních úřadů, kam se zasílá daň z příjmu? Čísla účtů finančních úřadů se dělí do tří kategorií. Jedna je určená pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, druhá pro daň z příjmů právnických osob a třetí je určená pro daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Ještě však existuje další rozdělení, čísla účtu finančních úřadů jsou totiž stanovená pro každý kraj zvlášť.

4

Obálka s fialovým pruhem

Obálka s fialovým pruhem slouží jedné konkrétní instituci, tou je DINO neboli dluhové inkaso obyvatelstva. Přijde-li vám tento druh pošty, znamená to, že jste někde nadělali dluhy. Ve většině případů se jedná o dopis do vlastních rukou. Jaké informace se obvykle v dopise dozvíte? Především to, kolik peněz a kde dlužíte. Za to, že jste de facto využili služeb společnosti DINO, budete nuceni zaplatit stanovený poplatek. Jeho výše se pohybuje v rozmezí od několika desítek korun do pár stovek korun. Obálka s fialovým pruhem je vždy zasílána Českou poštou, ale dluh může pocházet odkudkoliv.

5

Obálka se žlutým pruhem

Specifické využití má i obálka se žlutým pruhem. Uvnitř jako právnická osoba naleznete přístupové údaje potřebné k ISDS, tedy k Informačnímu systému datových schránek. Odesílatelem obálky se žlutým pruhem je však opět Česká pošta. Ta je totiž shodou okolností i provozovatelem datových schránek.