Jak se počítají procenta: Výpočet procent z celku a další

Adéla Ozomová

Publikováno 30. Května 2022

Obsah

Jak vypočítat procenta je dobré znát například u výpočtu hodnoty slev, výpočtu procent z ceny, výpočtu procent z celku a podobně. Počítání procent se učí na základní škole. Pokud procenta nepoužíváme denně, snadno zapomeneme na procenta výpočet. Naštěstí existují i kalkulačky procent nebo pomocník trojčlenka online.

Procenta a jejich využití v praxi

Procento je bezrozměrná jednotka, která vyjadřuje jednu setinu celku. Procenta se značí znaménkem ,,%“. Procenta se dají nahradit zlomkem nebo desetinným číslem. Kupříkladu 72 % se dá zapsat jako zlomek nebo jako desetinné číslo 0,72. U procent se využívají i promile, které se značí ,,‰ “. Promile je jedna desetina procenta, jinak řečeno jedna tisícina celku.

Výpočet procent je učivo základní školy. Kdo však nepoužívá každý den procenta výpočet, snadno zapomene, jak správně na počítání procent. Na internetu se dají dohledat procenta příklady k procvičování. Naštěstí jsou k dispozici pomocníci, jako je kalkulačka procent na chytrém telefonu nebo kalkulačka online. V některých případech může pomoci i trojčlenka online.

Procenta se v praxi využívají třeba pro výpočet úrokové sazby, pro vyjádření části celku (kolik procent alkoholu obsahuje láhev alkoholického nápoje, jaká část obyvatel je zaměstnaná apod.), pro vyjádření slev, úroků, výpočet procent z ceny nebo k vyjádření pravděpodobnosti. Matematika základní školy se hodí i pro výpočet váženého průměru známek. Vážený průměr známek je ukazatelem, jakou výslednou známku dostane žák/student za klasifikační období.

Výpočet procent

Výpočet procent má tedy poměrně široké využití v běžném životě. Nejčastější využití je nejspíše u výpočtu úrokové sazby u spořicích účtů nebo u hypoték, dále jak vypočítat procenta, když mám třeba slevový kupon MALL nebo jiný druh slevového poukazu. Online kalkulačka procent může celý výpočet procent usnadnit a urychlit. Každý má v kapse nebo v kabelce mobilní telefon, který disponuje kalkulačkou a funkcí procent, někdo naopak ovládá trojčlenku. Někteří jedinci zvládnou výpočet procent z hlavy. Jak se počítají procenta?

1

Trojčlenka online

Trojčlenka je jedním ze způsobů, jak se počítají procenta. Existuje několik webových stránek, kde je trojčlenka online. To je jistě nejjednodušší varianta pro procenta výpočet. Obecně se trojčlenka využívá při jednoduchých výpočtech přímé a nepřímé úměry. Obvykle jsou známy 3 na sobě závislé údaje a je nutné vypočítat čtvrtý údaj. V trojčlence je nutné přímou a nepřímou úměru správně rozlišit. Každý z případů má odlišný výpočet.

Pro přímou úměrnost platí pomůcka ,,čím více, tím více“, naopak pro nepřímou úměrnost pomůže ,,čím více, tím méně“. Pro výpočet procent z celku můžeme využít nejrychlejší způsob výpočtu, trojčlenku online. Trojčlenka online požaduje zadání tří hodnot a uvedení, o jakou úměrnost se jedná. Některé trojčlenky umožňují volbu, na kolik desetinných míst bude výsledek zaokrouhlen.

2

Kalkulačka procenta

Počítání procent je opět nejlepší díky kalkulačce procent. Online kalkulačka procent dokáže spočítat různé výpočty (kolik procent je číslo X z čísla Y; jaký je výsledek, když je X procent z Y, o kolik procent je číslo X větší oproti číslu Y apod.). Jak vypočítat procenta pomocí klasické kalkulačky, třeba té v telefonu?

Výpočet procent z ceny (pokud mám třeba slevový kupon MALL) by se počítal následovně. Do kalkulačky zadáme celkovou cenu výrobku, stiskneme tlačítko minus pro odečítání, nyní zadáme hodnotu slevy a stiskneme tlačítko pro procenta značené %. Ukáže se výsledná cena výrobku po uplatnění slevového kuponu.

3

Procenta výpočet z hlavy

U některých výpočtů a příkladů je zbytečné vytahovat z kapsy kalkulačku, hledat papír a propisku pro použití trojčlenky nebo zadávat údaje do kalkulačky online. Pro procenta výpočet stačí u snadných příkladů použít hlavu. Je důležité myslet na to, že 1 % je stejné jako 0,01 (jedna setina). Velice jednoduše vypočítáme 50 % z konkrétního čísla, nebo 25 % a 75 %. Když si uvědomíme, že 50 % je jedna polovina z čísla, 25 % je jedna čtvrtina a 75 % je jedna třetina z daného čísla.

4

Počítání procent v tabulkovém procesoru

Pokud je na počítání procent dostatek času, procenta příklady jsou příliš složité nebo je příkladů velké množství, je možné provést výpočet procent v tabulkovém procesoru. Tabulkový procesor je počítačový program pro zpracování zadaných informací. Tabulkový procesor je často součástí kancelářských balíčků, nejznámější je Microsoft Excel, LibreOffice Calc nebo OpenOffice.org Calc.

Procenta příklady

Počítání procent využijeme i v běžném životě, nejen na stránkách pracovních sešitů matematiky základní školy. Nejčastější procenta příklady ze života a použití procent je:

Daňové účetnictví

U výpočtu hodnoty 15% daně z příjmu se používá výpočet procent. Pokud je hrubá mzda zaměstnance 32.000 Kč, postup výpočtu procent bude následující: 32 000 : 100 = 320. Dále 320 × 15 = 4 800. Daň z příjmu ve výši 15% je ve výši 4.800 Kč.

Výpočet úrokové sazby

Poskytovatel půjčky určuje výši úrokové sazby. Je to procentuální vyjádření částky, kterou zaplatí zájemce o půjčku navíc, nad půjčenou celkovou částku. Při úrokové sazbě 4 % a půjčce ve výši 200.000 Kč bude výpočet následující: 200 000 : 100 = 2 000. Dále (100 + 4) × 2 000 = 208 000. Poskytovateli půjčky bychom zaplatili včetně úroků částku 208.000 Kč.

DPH

Základní sazba DPH je v České republice 21 %. Při nákupu je z každé položky je odváděno státu 21 % jako daň z přidané hodnoty (DPH). Pokud kupujeme jako plátci DPH, uvedeme jednoduchý příklad výpočtu procent. Objednáme si pizzu za 220 Kč, v jaké výši je DPH? 220 : 121 × 21 = 38, 181. DPH odvedené státu je ve výši 38,18 Kč z ceny pizzy.

Na internetu nebo v učebnicích matematiky jsou k nalezení procenta příklady. Ty můžou pomoci u procvičování výpočtu procent, abychom nezapomněli, jak se počítají procenta.