Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Michaela Oppitzová

Publikováno 18. Ledna 2022

Obsah

Nový zákon o spotřebitelském úvěru nabyl účinnosti v prosinci roku 2016. Občany informuje nejenom o tom, co spotřebitelský úvěr je, ale i jaká jsou pravidla pro jeho sjednání anebo jak funguje předčasné splacení úvěru. Nově se do spotřebitelských úvěrů zahrnuly i hypoteční úvěry, a tak bude několik informací sdělených i o nich.

Co je to spotřebitelský úvěr

První část, kterou zahrnuje nový zákon o spotřebitelském úvěru, se jmenuje obecná ustanovení. V těch je jasně uvedené, co je to spotřebitelský úvěr. Spotřebitelský úvěr zákon: „Spotřebitelským úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.“ Spotřebitelský úvěr může být jak účelový, tak i neúčelový, jeho charakteristika je uvedená v příslušné smlouvě. Dále zákon o spotřebitelském úvěru uvádí, že během sjednávání úvěru může společnost po klientovi vyžadovat zajištění tohoto úvěru. To probíhá tak, že dojde k zastavení jeho movitého nebo nemovitého majetku.

Jaké změny přinesl nový zákon o spotřebitelském úvěru

Jedna z hlavních změn, které se zákon o spotřebitelském úvěru novela dočkal, je v souvislosti s hypotéčními úvěry. Další podstatná změna se dotkla poplatků souvisejících se spotřebitelský úvěry. A třetí bod zahrnuje předčasné splacení úvěru. Jaké podrobnosti nový spotřebitelský zákon k následujícím tématům přinesl?

1

Zákon o spotřebitelském úvěru na bydlení

Nově se hypotéční úvěry označují jako spotřebitelské úvěry na bydlení. Zákon o spotřebitelském úvěru na bydlení opět uvádí přesnou definici, která je následující: „Spotřebitelským úvěrem na bydlení je spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem k nemovité věci nebo účelově určený k nabytí, vypořádání nebo zachování práv k nemovité věci nebo součásti nemovité věci…“. Konkrétní znění nového spotřebitelského zákona se nachází buď na internetu anebo v listinné podobě.

2

Zákon o spotřebitelském úvěru: novela o poplatcích

Nově poskytovatelé spotřebních úvěrů nemohou po žadatelích vyžadovat žádné poplatky před kompletním uzavřením smlouvy. Existuje však několik málo výjimek, které takovéto platby povolují. Povolené jsou poplatky za účelem náhrady daní anebo například náklady na ocenění předmětu zajištění. A jaká změna v poplatcích nastala v případě předčasného splacení úvěru?

3

Zákon o spotřebitelském úvěru: předčasné splacení

Od schválení nového zákona o spotřebitelském úvěru má věřitel při předčasném splacení nárok požadovat po dlužníkovi pouze tolik peněz, na kolik ho vyjdou vynaložené náklady spojené s předčasným splacením. Obvykle se jedná o náklady na administrativní zpracování žádosti. Účelně vynaložené náklady mohou tvořit částku do maximálně 1 % z předčasně splacené částky. Maximální částka je stanovená na 50 000 Kč. Pokud dlužníka postihne těžká životní situace, kterou je například úmrtí v rodině, je automaticky oproštěn od všech poplatků, které může předčasné splacení úvěru způsobit.

Spotřebitelský zákon reklamace

Obecně platí, že spotřebitel může uplatnit reklamaci zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Vady mohou zahrnovat neodpovídající hmotnost produktu, jinou barvu, nefunkčnost nebo třeba jiné množství. Kupující tak má možnost u prodejce uplatnit reklamaci. Spotřebitelský zákon pro reklamace stanovuje prodejci povinnost, aby při uplatnění reklamace vydal zákazníkovi písemné potvrzení, v němž budou například informace o tom, kdy došlo k uplatnění reklamace a jaký způsob vyřízení byl zvolený. Prodejce má na vyřízení reklamace stanovenou lhůtu 30 dnů, během kterých vzniklý problém musí vyřešit.

Žádost o předčasné splacení úvěru

Podat žádost o předčasné splacení úvěru je možné u každého typu úvěru. Obvykle tuto možnost bankovní či nebankovní společnosti nabízejí bezplatně. Setkat se však můžete i s několika případy, kdy je žádost o předčasné splacení úvěru doprovázená poplatky. Díky tomu, že klient našetří odpovídající množství finančních prostředků pro úplné anebo alespoň částečné splacení sjednaného úvěru, ve výsledku ušetří. Odpadne mu totiž nutnost zaplatit každý měsíc sjednané úroky.

Jaké jsou další druhy úvěrů?

Úvěrů je k dostání na českém trhu spoustu. Mezi ty nejčastější patří například kontokorentní, provozní, investiční, podnikatelský anebo hypotéční. Méně známé je pak eskontní úvěr a překlenovací úvěr, o kterých prozradíme několik podstatných informací.

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr slouží pro krátkodobé financování potřeb podniků. V České republice není příliš často používaný, jelikož je obvykle nahrazovaný úvěrem kontokorentním. Ten se v prvé řadě pyšní snazším sjednáním. Výhody, se kterými se eskontní úvěr pojí, zahrnují především nízké úrokové sazby a rychlé získání potřebných finančních prostředků. Oproti tomu nevýhody, které eskontní úvěr má, jsou poměrně vysoké poplatky a diskont. Nejčastěji eskontní úvěr na českém trhu poskytuje Komerční banka a Česká spořitelna.

Překlenovací úvěr

Dalším typem je překlenovací úvěr, jedná se de facto o úvěr ze stavebního spoření. Využít můžete překlenovací úvěr pouze pro účely bydlení. Pokud klient nesplní nějakou podmínku pro poskytnutí běžného stavebního spoření, může zažádat o překlenovací úvěr neboli meziúvěr, jak je často přezdíván. Důvodem pro nepřiznání běžného stavebního spoření může být například nedostatečná doba spoření. Schválená je překlenovací půjčka opravdu rychle a lze ji sjednat i ve vysokých peněžních částkách.

Úroky z úvěru účtování

V souvislosti s půjčkami je vhodné znát, jaké je účtování úroků z úvěrů. K zaúčtování bude potřeba mít buď výpis z bankovního účtu nebo výpis z úvěrového účtu. V případě, kdy není doložen ani jeden ze zmíněných výpisů, je nutné pro úroky z úvěru účtování využít přechodný účet, kterým jsou Peníze na cestě (261). Následně je nutné zahrnout účet pro krátkodobý, anebo dlouhodobý úvěr, záleží, na jak dlouhé období je úvěr sjednaný. Rozhoduje se tak mezi účty 231 a 461.