Pojištění kola proti krádeži

Adéla Ozomová

Publikováno 22. Listopadu 2021

Obsah

Po pořízení nového kola, které nebylo úplně laciné, může mnohé z nás provázet strach a obavy z jeho krádeže, vandalismu a poškození. Jak těmto nepříjemným pocitům zabránit, abychom si jízdu na svém novém kole užívali naplno? Řešením tohoto problému je například pojištění kola. Jaká je cena této pojistky a vyplatí se vůbec, pokud je pojišťované kolo starší nebo se řadí do levnější kategorie?

Pojištění kola proti krádeži

Existují dvě možnosti, jak si pojistit své jízdní kolo proti krádeži. Tou první možností je pojištění domácnosti. Pokud už toto pojištění klient má a své kolo uschovává pouze v domácnosti, nemusí nic víc řešit. Druhou možností je individuální pojištění, které se hodí těm klientům, kteří svá kola často zamykají na veřejných prostranstvích.

V rámci pojištění domácnosti

Jednou variantou pojištění jizdního kola, pokud se kolo nachází v domě, bytě, sklepě, garáži nebo jiných prostorech, je pojištění domu. V rámci tohoto pojištění bývá kryta právě krádež, vandalismus a riziko přírodních živlů. V každém případě musí majitel své kolo dostatečně zabezpečit, aby pojišťovna po kráděži nebo jiné nepříjemné události vyplatila požadovanou částku. Pokud zloděj nemusel překonat žádnou překážku, aby kolo odcizil, vyplacení pojistného plnění nebude možné. Pro pojištění horského kola platí obecně stejné podmínky. Kolo nelze pojisit v rámci pojištění stavby.

Individuální pojištění

Pro ty, kteří nemají zájem o pojištění kola v rámci pojištění domu, existuje také individuální pojištění jízdního kola. Toto pojištění se hodí v případech, kdy cyklista své kolo zaparkuje na veřejném prostranství k nějakému pevnému bodu. Spoléhat na to, že policie odcizené kolo najde, se určitě nevyplatí. Žádný zámek totiž nezajistí 100 % ochranu. Speciálně majitelům drahých sportovních kol nebo elektrokol se doporučuje zřídit si pojištění bicyklu proti krádeži, nicméně ani obyčejná kola nejsou před zloději v bezpečí.

Pojišťovny a individuální pojištění kola

Ne všechny pojišťovny nabízejí individuální pojištění jízdního kola. Rozdíly jsou také ve výši pojistného plnění, vyjímkách pojistného plnění a cenách pojistné smlouvy. Vždy je velmi důležité se důkladně informovat o tom, na co přesně se pojištění vztahuje a jak má daná pojišťovna stanovéné podmínky. Následujcí seznam poskytuje přehled vybraných pojišťoven a jejich produktů.

1 Pojištění kola Kooperativa

Pojištění kola Kooperativa je možné sjednat v rámci pojištění sportovní výbavy FIT. Kolo a další sportovní vybavení je pojištěno proti krádeži, vandalismu a přírodním živlům. Pojištění je vhodné pro celou rodinu, jelikož se vztahuje na věci všech členů domácnosti a zahrnuje i škody vzniklé jinde než v místě bydliště. Veškerá sportovní výbava je pojištěna do výše její hodnoty. Výbavu nad 50 000 Kč je nutné uvádět jmenovitě ve smlouvě.

Pojištění kola cena: od 1 035 Kč za rok

2 Pojištění kola Allianz

Pojištění kola Allianz bohužel není možné sjednat individuálně. Při uzavření Allianz pojištění domácnosti je v něm automaticky zahrnuto i pojištění jízdního kola. Důležitá je výše pojistné částky, jenž je zvolena klientem v samotné smlouvě. Od ní se pak odvíjí pojistné v případě krádeže kola. Pokud je odcizeno z domova, limitem je částka uvedená ve smlouvě. Pokud je kolo ukradeno ze sklepa, garáže nebo z jiného vedlejšího prostoru, pojišťovna zaplatí jen 10 % z pojistné částky a maximálně 100 000 Kč. V případě potřeby lze tento limit individuálně navýšit až na 400 000 Kč. Allianz pojištění domácnosti lze sjednat online.

Pojištění bicyklu cena: nelze jsednat samostatně

3 Pojištění kola ČSOB

Pojištění kola ČSOB bohužel není možné sjednat individuálně. Při uzavření pojištění domácnosti je v něm automaticky zahrnuto i pojištění jízdního kola. ČSOB vyplácí pojistné plnění v následujících případech, kdy bylo kolo ukradeno ze zamčeného bytu/domu, ze zamčeného sklepa, ze zamčeného auta, ze zamčené kóje nebo bylo ukradeno mimo domácnost, ale z místa pro kola určené. Kolo nelze pojisit v rámci pojištění stavby.

Pojištění kola cena: nelze jsednat samostatně

4 Pojištění kola Direct

Pojištění kola Direct je možné si sjednat individuálně. Je určené pro kola, koloběžky a jejich elektroverze. Pojištění kryje škody způsobené krádeží, nehodou nebo vandaly. V nabídce jsou také různá připojištění, jako je například krádež zamčeného kola odkudkoliv nebo škoda na kole způsobená vodou. Pojišťovna Direct svým klientům vyplácí tolik, na kolik si kolo pojistili. Toto pojištění platí kdekoli na světě.

Pojištění kola proti krádeži cena: produkt je v současné době připravován

5 Pojištění kola ERV

Pojištění bicyklu od Evropské pojišťovny se vztahuje na krádež z objektu, volného prostranství, auta či nosiče na kolo, dále na loupež, poškození či zničení nehodou nebo při přepravě a v poslední řadě také na vandalismus. Pojišťované kolo nesmí být starší než 2 roky. Maximální pojistná částka je stanovena na 100 000 Kč.

Pojištění bicyklu proti krádeži cena: lze sjednat výhradně v partnerských prodejnách kol

Pojištění kola na dovolenou

V případě cestování s kolem se vyplatí zřídit si pojištění kola na dovolenou v rámci cestovního pojištění. Některé pojišťovny totiž považují jízdní kolo za zavazadlo a kryjí tedy riziko krádeže, živelné pohromy a tak dále. Příliš vysoká cena kola se však pravděpodobně nevejde do nižších limitů pro pojištění zavazadel. Při delším výletu na kolech v zahraničí se vyplatí samostatné pojištění jízdního kola. Pro pojištění horského kola do zahraničí platí obecně stejné podmínky jako pro obyčejná jízdní kola.

Srovnání pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti poskytne finanční náhradu v případě, že je pojištěný movitý majetek znehodnocen nebo odcizen v důsledku živelných pohrom, kráděže či loupeže. Pojištění se vztahuje pouze na vnitřní vybavení domácnosti, a tím pádem mnohdy i na jízdní kolo. Srovnání pojištění domácnosti lze provést na základě několika faktorů:

  • Výše pojistné částky
  • Výše spoluúčasti
  • Umístění dané domácnosti
  • Úroveň zabezpečení domácnosti
  • Četnost placení pojistného

Ke srovnání pojištění domácnosti lze využít kalkulačku, která přesně vyhodnotí, které pojištění je pro daného klienta nejvýhodnější.