Nejlepší úrazové pojištění srovnání

Karolína Vondrová

Publikováno 20. Dubna 2022

Obsah

Pojištění úrazové je druh pojištění, po jehož sjednání dochází k pravidelné měsíční platbě na účet pojišťovny, která v případě úrazu vyplácí pojistné plnění. Životní a úrazové pojištění bývá častokrát zahrnuté v jednom a tom samém produktu. Úrazové pojištění srovnání přináší porovnání nabídek Kooperativy a Allianz.

Životní a úrazové pojištění

Ze všeho nejdřív by bylo vhodné zmínit, která rizika životní a úrazové pojištění kryje a která nikoliv. Životní pojištění nabízí komplexní ochranu jak v případě nemoci, tak částečně i úrazu. Kryje rizika pracovní neschopnosti, léčení úrazu a trvalé následky úrazu, hospitalizace v nemocnici, invalidity, závažných onemocnění a případně úmrtí. Pojištění úrazové kryje rizika pouze spojená s úrazem.

Úrazové pojištění srovnání

Úrazové pojištění kalkulačka či srovnání bývá k nalezení na mnoha internetových srovnávačích. Ty většinou potřebují znát pouze věk a jak často člověk sportuje. MultiSport karta svádí k častému sportování, proto se úrazové pojištění vyplatí. Kalkulačka mnohdy vyžaduje také telefon nebo email zájemce, aby jej mohl klientský pracovník kontaktovat s nejvýhodnější nabídkou pojištění. Kromě těchto srovnávačů existuje také úrazové pojištění kalkulačka na webových stránkách některých pojišťoven.

1 Kooperativa úrazové pojištění

Kooperativa úrazové pojištění si lze sjednat v rámci rizikového nebo investičního životního pojištění. Například FLEXI RISK kryje rizika jako léčení úrazu, trvalé následky úrazu, invaliditu, vážné nemoci, hospitalizaci, pracovní neschopnost a úmrtí. Životní pojištění od Kooperativy může fungovat také jako skvělé úrazové pojištění dětí. Kooperativa nabízí tyto čtyři produkty rizikového životního pojištění:

  • Rizikové životní pojištění FLEXI (nové pojištění v roce 2022, pro jednotlivce i celé rodiny)
  • FLEXI rizikové životní pojištění (pro jednotlivce i celé rodiny)
  • NA PŘÁNÍ rizikové životní pojištění (pojištění nastavené dle potřeb klienta)
  • FLEXI RISK životní pojištění (úrazové pojištění online, pouze pro dospělé)
2 Úrazové pojištění Allianz

Úrazové pojištění Allianz se dá sjednat u této pojišťovny v rámci životního pojištění Allianz ŽIVOT. Toto pojištění kryje rizika úrazu, vážné nemoci, pracovní neschopnosti a invalidity. Hodí se pro jednotlivce, rodinu nebo jen dítě. Pojišťovna umožňuje si pojištění nastavit podle vlastních potřeb, tudíž klient zaplatí pouze za rizika, se kterými se nedokáže vypořádat. Allianz nabízí na výběr celkem ze tří variant:

  • Bez investiční složky – rizikové pojištění
  • S pravidelnou investiční složkou
  • S dobrovolnou investiční složkou (mimořádné pojistné)

Nejlepší úrazové pojištění

Není možné jednoznačně určit nejlepší úrazové pojištění. Pokud využíváte MultiSport kartu a často sportujete, je vhodné vybrat si odpovídající úrazové pojištění. Životní a úrazové pojištění online se liší v závislosti na poskytovateli. Životní pojištění je spíše dlouhodobý produkt a nevyplatí se jej zřizovat na kratší dobu. Na trhu je poměrně oblíbené investiční životní pojištění. Oproti běžnému pojištění osob obsahuje navíc investice do podílových fondů. U životního pojištění je dobré pečlivě prostudovat smluvní podmínky a pročíst si výluky ze smluv.

Úrazové pojištění osob ve vozidle bývá mnohdy součástí havarijního pojištění. Pojištění se vztahuje na tělesné poškození, trvalé následky, smrt následkem úrazu a také na pobyt v nemocnici. Úrazové pojištění osob ve vozidle platí většinou pro celou posádku auta, tzn. pro řidiče i pasažéry. Povinné ručení Kooperativa je v nabídce pojišťovny vedle řady dalších produktů.

Úrazové pojištění pro děti

Úrazové pojištění dětí chrání jak děti samotné, tak především jejich rodiče před náhlými výdaji a výpadkem příjmů. Děti má smysl pojistit hlavně proti úrazu, jelikož právě úraz představuje u dětí největší riziko. Úrazové pojištění pro děti sice nekryje i další životní události, ale jeho cena bývá příznivější. Navíc mnohé statistiky ukazují, že právě úrazy představují u dětí drtivou většinu hlášených pojistných událostí. Každá rodina má jiné požadavky, proto se vyplatí projít si nabídky více pojišťoven.