Kódy zdravotních pojišťoven ČR

Karolína Vondrová

Publikováno 15. Února 2022

Obsah

Zdravotní pojištění zajišťuje pojištěnci potřebnou zdravotnickou péči v případě nemoci nebo úrazu. Kódy zdravotních pojišťoven ČR jsou třímístná čísla, která přesně identintifikují, o jakou pojišťovnu se jedná. Každý občan by měl znát kód zdravotní pojišťovny, jelikož hlásit zdravotnickému personálu kód namísto celého názvu pojišťovny je velké usnadnění. Jaké je číslo pojišťovny VZP, největší zdravotní pojišťovny v ČR?

Kódy zdravotních pojišťoven

V současné době v České republice působí celkem sedm zdravotních pojišťoven. RBP zdravotní pojišťovna a Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda jsou menší pojišťovny, které působí převážně regionálně. Naopak kód pojišťovny VZP se mnoha lidem takřka vryl do paměti, a to protože je velmi jednoduché si ho zapamatovat, a navíc se jedná o největší zdravotní pojišťovnu v České republice.

NázevKód
Kód pojišťovny VZP111
Kód pojišťovny ZPMV211
Kód pojišťovny ČPZP205
Kód pojišťovny OZP207
VoZP kód pojišťovny201
Kód pojišťovny RBP213
Kód pojišťovny ZPŠ209

Turisté, studenti a osoby nevykonávající výdělečnou činnost, které hodlají v zahraničí pobývat déle nežli 6 měsíců, mají nárok na Evropský průkaz zdravotního pojištění. Evropský průkaz zdravotního pojištění je nutný doklad pro poskytnutí zdravotní péče. Český pojištěnec má takto nárok na zdravotní péči za stejných podmínek jako místní pojištěnci.

VZP kód pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zabezpečuje veřejné zdravotní pojištění, zřizuje ji stát a v současné době má největší počet klientů. VZP poskytuje kvalitní síť poboček a call centrum, které umožní efektivně řešit všechny požadavky a dotazy klientů. Dále také poskytuje finanční příspěvky na prevenci, z nichž si vybere opravdu každý. Číslo pojišťovny VZP patří mezi nejvyhledávanější kódy zdravotních pojišťoven ČR vůbec.

VZP kód pojišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna 111

ZPMV kód zdravotní pojišťovny

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky má, jakožto druhá největší zdravotní pojišťovna, přes 1,3 milionu klientů. ZPMV nabízí zajímavé příspěvky na očkování pro celou rodinu, příspěvky na sportovní a ochranné pomůcky pro děti i dospělé a více než 100 bonusových příspěvků. Mimo jiné provozuje službu lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma.

ZPMV kód

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211

ČPZP kód pojišťovny

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má více než 1,2 milionu pojištěnců a patří mezi tři největší zdravotní pojišťovny v České republice. ČPZP svým pojištěncům nabízí stejně jako ostatní pojišťovny online přehled plateb, různé preventivní programy pro všechny věkové kategorie a pohlaví a pestrou škálu příspěvků.

ČPZP kód zdravotní pojišťovny

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205

OZP kód pojišťovny

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. OZP nabízí širokou škálu benefitů z oblasti prevence tak, aby se dalo předcházet zdravotním problémům nebo aby se případná onemocnění zachytila včas. Většina benefitů se dá čerpat elektronicky.

OZP kód

Oborová zdravotní pojišťovna 207

Vojenská zdravotní pojišťovna kód

VoZP ČR povinně pojišťuje vojáky v základní službě, činné službě i žáky vojenských škol, kteří se připravují na službu vojáka z povolání. Vojenská zdravotní pojišťovna kód je 201. VoZP ČR nabízí různé příspěvky pro rodinu na zdraví, pohyb a prevenci, a to až ve výši 10 000 Kč nebo pro těhotné, ženy po porodu a miminka a mnohé další.

VoZP kód

Vojenská zdravotní pojišťovna 201

RBP, zdravotní pojišťovna kód

RBP zdravotní pojišťovna sídlí v Ostravě, kde působí jako největší regionální zaměstnanecká zdravotní pojišťovna v České republice. Aktuálně pojišťuje přes 427 tisíc klientů. Pojišťovna zajišťuje zdravotní pojištění, cestovní pojištění, nabízí balíčky prevence, bonusové a slevové programy jak pro dospělé, tak i děti a mladistvé a mnohé další služby.

RBP kód

RBP zdravotní pojišťovna 213

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna Škoda sídlí v Mladé Boleslavi, kde má i jednu ze svých sedmi poboček. ZPŠ působí převážně na severovýchodě Čech, kde poskytuje svým klientům zajímavé zdravotní programy, slevy a mnohé další bonusy. ZPŠ byla v roce 2021 oceněna jakožto absolutní vítěz „Zdravotní pojišťovna roku“.

ZPŠ kód

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 209

DPP placení zdravotního pojištění není povinné pokud se jedná o přivýdělek státních pojištěnců, a to především starobních důchodců, studentů, žen na mateřské dovolené a osob pobírajících rodičovský příspěvek. DPP placení zdravotního pojištění je povinné pro osoby, které mají pracovní dohodu uzavřenou jako svou jedinou pracovní smlouvu a tím pádem se z nich stávájí osoby bez zdanitelných příjmů.