Registrace na úřad práce: Co potřebuji na úřad práce?

Adéla Ozomová

Publikováno 25. Března 2022

Obsah

Naše cesty mohou vést na úřad práce z různých důvodů. Registrace na úřad práce probíhá nejčastěji kvůli ztrátě zaměstnání a ztrátě čisté mzdy (výpověď ve zkušební době, výpověď dohodou atd.). Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru vyžaduje od uchazečů splnění určitých podmínek. Článek popíše, kdy se přihlásit na úřad práce a jaká je délka podpory v nezaměstnanosti. Nezapomene zodpovědět na častou otázku ,,co potřebuji na úřad práce?“.

Registrace na úřad práce

Registraci na úřad práce využívají především lidé, kteří ztratili práci. Výpověď ve zkušební době není nic příjemného, lepší nebývá ani výpověď dohodou, kdy zaměstnanec kývne na vše, aby to proběhlo víceméně hladce. Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru pomáhá uchazečům najít nové zaměstnání. Není to však jediná výhoda pro uchazeče, kterou přináší přihlášení na úřadu práce. V dnešní době digitalizace je celkem běžné přihlášení na úřad práce online. Registrace na úřad práce (kontaktní pracoviště a krajské pobočky) přináší uchazečům a zájemcům o zaměstnání tyto výhody:

 • Zprostředkování zaměstnání
 • Evidenci uchazečů a zájemců o zaměstnání
 • Úřad práce rekvalifikace
 • Podporu v nezaměstnanosti

Rozlišují se dva pojmy. Zájemce o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání. Zájemce o zaměstnání provádí registraci na úřadu práce v případě, kdy chce změnit zaměstnání (prozatím je zaměstnaný v dosavadní práci, která mu nenabízí například flexibilní pracovní dobu nebo čistá mzda není vyhovující) nebo se cítí ohrožený ztrátou pracovního místa. Uchazeč o zaměstnání udělá přihlášení na úřad práce kvůli ztrátě zaměstnání a ztrátě stálého příjmu z tohoto zaměstnání. Často podává i žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Většina zaměstnanců si plete pojmy výkaz práce a evidence docházky. Výkaz práce (evidence pracovní doby) je povinný, zatímco evidenci docházky nenařizuje zákon.

Uchazeč o zaměstnání podává žádost o podporu v nezaměstnanosti, může využít úřad práce rekvalifikace a kariérové poradenství úřadu práce. Naopak zájemci o zaměstnání nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti ani na podporu při rekvalifikaci. Úřad práce rekvalifikace však využít mohou.

Žádost o registraci na úřad práce je možné podat na kterémkoliv pracovišti úřadu práce bez ohledu na trvalé bydliště. Odpověď na otázku ,,co potřebuji na úřad práce za dokumenty“ bude zodpovězena níže v článku. Registrace na úřad práce není nic složitého, když se provede včas. Kdy se přihlásit na úřad práce? Jednoduše co nejdříve od ztráty zaměstnání, nejlépe do 3 dnů od této skutečnosti.

Přihlášení na úřad práce online

Jak se přihlásit na úřad práce co nejrychleji a nejpohodlněji? Určitě je to přihlášení na úřad práce online. Tuto cestu přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru využívají lidé, kteří jsou zvyklí na online komunikaci nebo jednoduše nemají čas jít osobně na úřad práce.

Elektronická registrace na úřad práce se podává na kontaktním pracovišti v okresním městě dle trvalého pobytu nebo místa, kde se uchazeč zdržuje. Registrace na úřad práce se dá dále podat osobně nebo například poštou či zásilkovou službou na kontaktní pracoviště dle trvalého pobytu, anebo místa, kde se uchazeč aktuálně zdržuje.

Co potřebuji na úřad práce a jak se přihlásit na úřad práce?

Už bylo uvedeno, kdy se přihlásit na úřad práce. Zbývá ještě: jak se přihlásit na úřad práce a co potřebuji na úřad práce za doklady a dokumenty. Otázky typu kdy chodí podpora v nezaměstnanosti a podpora v nezaměstnanosti podmínky budou představeny dále v článku. Při osobním podání žádosti o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání se předkládá doklad k ověření totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Podklady nutné pro zařazení do evidence úřadu práce jsou:

 • Platný průkaz totožnosti
 • U absolventů doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • Potvrzení o ukončení zaměstnání

Všechny doklady, kromě průkazu totožnosti, je možné doložit dodatečně. Přihlášení na úřad práce po skončení pracovního poměru nemusí být vždy výhradně osobně na ÚP ČR. Jak se přihlásit na úřad práce jiným způsobem? Elektronickou cestou. Přihlášení na úřad práce online se provede kupříkladu datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

Už neplatí podmínka, kdy žadatel musel podat žádost výhradně na pracovišti úřadu práce, v jejímž území má trvalé bydliště. Žádosti se dají podávat na kterémkoliv kontaktním pracovišti v místě obvyklého pobytu. Kontaktní pracoviště ÚP ČR jsou k dohledání na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí v sekci ,,Úřad práce ČR“.

Tip: Pokud nechcete z jakéhokoliv důvodu docházet do práce, podívejte se na některé kreativní práce z domova. Velkou výhodou je často flexibilní pracovní doba.

Podpora v nezaměstnanosti podmínky

Podpora v nezaměstnanosti slouží k překlenutí období, po které si uchazeč o zaměstnání hledá zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce České republiky. Uchazeč, který provedl registraci na úřad práce, žádá o podporu v nezaměstnanosti prostřednictvím formuláře Žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Podpora v nezaměstnanosti podmínky je nutné splnit, aby byla podpora přiznána. Základní podmínka je získat v rozhodném období (poslední 2 roky před přihlášením na úřad práce) dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

Důchodové pojištění se získává zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností. Klidně v rámci brigád a pomocí kreativní práce z domova. Žádost o podporu v nezaměstnanosti může být schválena i v jiných situacích. Podpora v nezaměstnanosti podmínky splňuje, kromě předchozího zaměstnání, započtení náhradní doby zaměstnání. Za náhradní dobu se považuje:

 • Péče o dítě ve věku do 4 let
 • Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • Příprava osoby se zdravotním postižením k práci
 • Péče o osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu závislou na pomoci jiné osoby

Příkladů je mnohem více, zde byly uvedeny ty nejčastější. Všechny podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti jsou k dohledání na webových stránkách mpsv.cz.

Délka podpory v nezaměstnanosti a výše

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká v případě splnění podpory v nezaměstnanosti podmínek. Podpora je vyplácena během podpůrčí doby, která se liší dle věku uchazeče. Na věk uchazeče se pohlíží ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Délka podpory v nezaměstnanosti a její výše je následující:

 • První 2 měsíce podpůrčí doby činí 65 %
 • Další 2 měsíce činí 50 %
 • Po zbývající dobu 45 %

Procenta uvádí částku z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, ve kterém byl uchazeč zaměstnán. Jestliže uchazeč o zaměstnání ukončil, před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, je procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku.

Přesný termín, kdy chodí podpora v nezaměstnanosti, není předem stanovený. Záleží to zcela na úřadu práce. Uchazeč o podporu v nezaměstnanosti si může sám vybrat, jestli upřednostní výplatu peněz na bankovní účet nebo v hotovosti.