Výpočet čisté mzdy v letošním roce

Adéla Ozomová

Publikováno 24. Dubna 2022

Obsah

Čistá mzda je pro zaměstnance odměnou za vykonanou práci. Mzdová kalkulačka výrazně usnadní výpočet čisté mzdy v roce 2022. Je rozdíl mezi mzdou a platem? Článek prozradí, jak se postupuje při výpočtu hrubé mzdy z čisté mzdy.

Co je to čistá mzda

Čistá mzda je reálná odměna zaměstnance za jeho vykonanou práci. Může se jednat o odměnu (o čistou mzdu) za různé druhy spoluprací: remote, práce online z domova na dohodu o provedení práce nebo zaměstnání na běžnou pracovní smlouvu. K výpočtu čisté mzdy v roce 2022 dojdeme z hrubé mzdy. Dříve se k výpočtu čisté mzdy využívala superhrubá mzda. Superhrubá mzda se k výpočtu čisté mzdy používala pouze v České republice. V roce 2021 byla však zrušena. Výpočet čisté mzdy postup bude popsán níže v článku podrobněji.

Čistá mzda je pro jejího majitele jasným ukazatelem, jaký bude jeho život. Od typu bydlení po automobil, případně zda si může dovolit jezdit autem. Mzdová kalkulačka online je nejrychlejší způsob výpočtu čisté mzdy bez přemýšlení o výších slev na dani. Není třeba znát výpočet čisté mzdy postup. Čistá mzda, respektive příjem žadatele, je parametr, o který se zajímá i poskytovatel hypotéky. Maximální výše hypotéky se přesto nedá určit pouze na základě výše příjmu žadatele o úvěr. Čistá mzda je pouze jedním z parametrů při určení maximální výše hypotéky.

Mzda a plat není to stejné. Plat je odměna nejčastěji pro zaměstnance státu, krajů a obcí, příspěvkových organizací. Plat získává například učitel, policista, hasič nebo lékař. Plat se dělí na platové tabulky, které určuje nařízení vlády. Mzda nemá tolik regulací jako plat a její výše je pro zaměstnavatele volnější. I zde stojí nařízení vlády, které určuje výši minimální mzdy. Výše mzdy se rozděluje do několika skupin podle složitosti a odpovědnosti vykonávané práce.

Výpočet čisté mzdy v roce 2022

Výpočet čisté mzdy v roce 2022 je už druhým rokem jiný. Pro výpočet čisté mzdy se od roku 2021 nepoužívá koncept superhrubé mzdy. Čistá mzda se počítá ze mzdy hrubé, od které se odečte zdravotní a sociální pojištění a zálohy na daň z příjmů. Sociální pojištění je ve výši 6,5 % a zdravotní pojištění 4,5 %. Daň z příjmu se počítá z hrubé mzdy – sazba je 15 %. K výpočtu čisté mzdy, kterou zaměstnanec reálně obdrží na svůj bankovní účet, se dostaneme ještě přičtením daňových zvýhodnění.

Jak se vlastně provádí výpočet procent? Sociální a zdravotní pojištění v určitě výši nám toho na první pohled moc neřekne, nemáme představu o tom, kolik peněz ze mzdy bude staženo. Nejrychlejší způsob na výpočet procent je samozřejmě pomocí kalkulačky v mobilním telefonu. Ten máme vždy po ruce, stačí párkrát kliknout a nemusíme u toho ani moc přemýšlet.

Slevy na dani jsou třeba sleva na poplatníka, sleva na dítě, sleva na studenta, sleva pro držitele průkazu ZTP/P atd. Výše slev se mění každým rokem, je proto důležité sledovat aktuální stav. Výpočet čisté mzdy na hodinu je velmi jednoduchý a v řadě případů k němu není potřeba kalkulačky. Postup výpočtu čisté mzdy na hodinu bude následovat v článku. Mzdová kalkulačka stále zůstává nejjednodušším řešením, jak vypočítat odměnu zaměstnance za vykonanou práci.

Výpočet čisté mzdy postup

Výpočet čisté mzdy na hodinu může být zajímavým ukazatelem, jak drahá je naše práce. Snadno si spočítáme, kolik financí jsme si odnesli domů z práce třeba za jeden pracovní den. Pro výpočet čisté mzdy na hodinu není nutné obtížných výpočtů. Výpočet čisté mzdy postup: měsíční čistou mzdu vydělíme počtem odpracovaných hodin v daném měsíci. Pro výpočet čisté mzdy na hodinu uvedeme příklad: čistá mzda zaměstnance je 26.250 Kč za měsíc a pracuje standardně 160 hodin měsíčně. Nyní vydělíme 26.250 číslem 160 a výsledek je 164 Kč v čistém za 1 hodinu práce.

Čistý zisk je pojem z účetnictví, kterému se jinak říká EAT (Earnings after taxes). Abychom zjistili, jaký je čistý zisk, je nutné připočíst náklady, úroky, daně, amortizaci a odpisy.

Výpočet hrubé mzdy z čisté mzdy je specifický. Většina lidí chce znát spíše výši čisté mzdy. Pracovní nabídky, například na práci online z domova, jsou uváděné v hrubé mzdě nebo v hodinovém tarifu. Někdy je dobré zkontrolovat, zda vyplacená čistá mzda odpovídá hrubé mzdě, která byla předmětem pracovní smlouvy. Postup výpočtu je obrácený ve srovnání s výpočtem čisté mzdy. K výpočtu hrubé mzdy z čisté dojdeme následovně – k čisté mzdě přičteme odvody, které zaplatil zaměstnavatel za zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu.

Mzdová kalkulačka – nejsnadnější výpočet čisté mzdy

Pokud známe výpočet čisté mzdy postup, máme z poloviny vyhráno. Ne každému se ovšem chce počítat na papíře nebo s kalkulačkou v mobilu. Výpočet čisté mzdy v roce 2022, i v letech následujících, je nejlépe provést pomocí online nástroje. Mzdová kalkulačka je naprogramovaná pro výpočet čisté mzdy v daném roce. Obsahuje všechny potřebné informace jako jsou třeba slevy na dani. Zájemce o výpočet čisté mzdy jednoduše zadá výši své hrubé mzdy do příslušného pole.

Dále vyplní, kolik má dětí, případně zda je držitelem průkazu ZTP/P a mzdová kalkulačka během jednoho kliknutí vypočte čistou mzdu. Díky mzdové kalkulačce je možné skutečně během dvou minut zjistit potenciální výši odměny. Může se to hodit po pracovním pohovoru, na kterém se řešila výše hrubé mzdy nebo při hledání zaměstnání. Uvedená hrubá mzda není částkou, kterou může zaměstnanec využívat na život. Je třeba z hrubé mzdy vypočítat čistou mzdu.