Rychlá půjčka pro začínající OSVČ ihned

Adéla Ozomová

Publikováno 21. Října 2021

Obsah

Půjčka pro OSVČ je určená zejména pro start, rozvoj či záchranu podnikání. Půjčky pro živnostníky se od spotřebitelských úvěrů poměrně dost liší. Půjčka pro začínající OSVČ nemá stejné, ani podobné podmínky jako spotřebitelský úvěr. Dokonce ani zákonná úprava těchto dvou typů půjček není stejná. V tomto článku si nastíníme základní informace o půjčce pro OSVČ a jaké jsou typy půjček. Dále si popíšeme, jaká je výše zdravotního pojištění OSVČ a podnikatel bude nejspíše řešit sociální a zdravotní pojištění OSVČ i o něm bude zmínka.

Půjčka pro OSVČ

Půjčka pro OSVČ je speciálním druhem půjčky, ke které se řadí i podnikatelský úvěr. Jedná se o půjčky pro živnostníky, o kategorii půjček, které nemají se spotřebitelskými půjčkami příliš společného. Půjčka pro OSVČ je určena pro start, rozvoj nebo záchranu podnikání. Půjčky pro OSVČ fungují také na zvýšení finanční flexibility, ne však na osobní spotřebu, ne na věci běžné spotřeby v osobním životě. Zrovna zde je hranice rozdělující půjčku na živnostenský list a spotřebitelskou půjčku. Při rozhodování si musí potenciální klient ujasnit, jestli zvolí spotřebitelský úvěr nebo půjčku pro OSVČ ihned.

Co je to OSVČ
Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je termín, který používají české zákony o dani z příjmů, o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro takovou fyzickou osobu, jež má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Typicky je OSVČ kupříkladu živnostník, samostatný zemědělec, samostatně výdělečný umělec, soudní znalec a podobně.

Podnikatelský úvěr je nejčastěji vyhledávaný v těchto variantách: půjčka pro OSVČ bez registru, půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru nebo půjčky pro OSVČ bez registru a zástavy.

U půjček bez daňového přiznání je obecně nejnižší možnost pro zjišťování bonity žadatele (zde podnikatele). Bonita je schopnost řádně splácet své závazky. Jestliže bankovní nebo nebankovní společnost nezná bonitu žadatele půjčky, může ji vyměnit za zástavu majetku podnikatele. Velká část bankovních institucí zvýší úrokovou sazbu, aby tím vyvážila vyšší riziko. Půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání je jedna z nejdražších půjček pro podnikatele.

Půjčka pro OSVČ ihned je pružný finanční produkt, jenž může pomoci značnému počtu podnikatelů. Žadatel může získat finance během krátkého časového období, například do několika hodin od podání žádosti o půjčku.

Čím se různí půjčka pro OSVČ a spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr je klasická půjčka na spotřebu (nákup vybavení domácnosti, nákup auta apod.). Hypotéka, nákup na splátky nebo čerpání běžného účtu do mínusu (kontokorent) je také spotřebitelská půjčka. Zákon o spotřebitelském úvěru je psaný tak, aby ochránil spotřebitele před potenciálními riziky hrozícími při poskytování úvěrů. Spotřebitel má svým způsobem větší jistotu, že nepodlehne nekalým praktikám ze strany poskytovatele půjčky.

Aby nedocházelo k podvodnému chování, bankovní i nebankovní společnosti poskytující spotřebitelské úvěry, musí mít licenci od České národní banky (ČNB). Taková licence zajišťuje, aby byly obchodní podmínky a další procesy v souladu se zákonem. Jestliže nebankovní instituce splní předem dané podmínky pro získání licence, ČNB ji udělí. Česká národní banka také dohlíží na společnosti s licencemi, aby nedocházelo k odklonu od požadovaného chování.

U půjčky pro živnostníky je nastavení jiné. Nejedná se o vztah mezi spotřebitelem a institucí, nýbrž o vztah dvou podnikatelů – rovný s rovným. I z právního hlediska se jedná o rovnocenný vztah, proto stát necítí povinnost chránit podnikatele tím, že by zavedl podmínky, regulace nebo limity. Rychlá půjčka pro OSVČ není tak chráněná, respektive žadatel půjčky pro živnostníky není tak chráněný. Poskytovatelé půjček si mohou nastavit libovolné podmínky. Jediné co je potřeba splnit, jsou paragrafy občanského zákoníku. Aby byla půjčka pro OSVČ ihned validní, je nutné uvést do smlouvy následující náležitosti:

  • Smluvní strany
  • Částku půjčky pro OSVČ
  • Termín vyplacení financí
  • Dobu splatnosti úvěru
  • Povinnosti žadatele a poskytovatele půjčky
  • Doplňující informace (výše úroků, poplatků aj.)
  • Datum a podpisy obou stran

Jakýkoliv podnikatelský úvěr má nejmenší regulace obchodních podmínek na trhu půjček. Sem se řadí půjčka pro začínající OSVČ, půjčka pro OSVČ bez daňového přiznání a registru a rychlá půjčka pro OSVČ.

Půjčka na živnostenský list – jaké jsou druhy

Půjčka na živnostenský list je na trhu ve více variantách. Dělí se na půjčky pro živnostníky a půjčky pro obchodní společnosti. Asi nejčastější dělení půjček je podle způsobu využití úvěrů a je následující:

Účelové půjčky

Sem patří například hypotéka. Účelové půjčky jsou využívány na investování či dofinancování dotačních programů.

Neúčelové půjčky

Zde není potřeba sdělovat účel půjčky, peníze mohou být využity na cokoliv v rámci nákladů OSVČ, ne však pro záležitosti osobní potřeby.

Sociální a zdravotní pojištění OSVČ

Jaká je výše zdravotního pojištění OSVČ? Sociální a zdravotní pojištění OSVČ musí řešit každý podnikatel. Zálohy se platí každý měsíc v případě, kdy je OSVČ hlavní činností. Je nutné platit i v situacích, kdy podnikatel začíná nebo měl ztrátu. Naopak, je-li OSVČ jako vedlejší činnost, zálohy se neplatí a platí se až po skončení roku. Výše zdravotního pojištění OSVČ se počítá dle skutečného výdělku podnikatele.

Výše záloh na sociální a zdravotní pojištění OSVČ se v roce 2021 zvýší, nezapomeňte si upravit trvalé příkazy. Původní výše zálohy na sociální pojištění v roce 2020 v částce 2.544 Kč se zvýší v roce 2021 na částku 2.588 Kč. Zálohy na zdravotní pojištění se mění na částku 2.393 Kč z původní výše 2.352 Kč.

Půjčka pro začínající OSVČ – jakou zvolit

Na dnešním trhu půjček je velké množství úvěrů a vybrat si ten nejlepší může být složité. Jak jsme uvedli výše v článku, některé půjčky jsou posuzovány rychleji, klient tedy obdrží finance na účet v poměrně krátké době od podání žádosti o takovou půjčku. Každá situace a každý podnikatel je ovšem individuální, není tedy možné určit jednu půjčku jako nejlepší a nejvýhodnější. Proto doporučujeme, aby si klient před rozhodnutím v klidu prostudoval recenze a hodnocení daných poskytovatelů půjček.

Je důležité znát alespoň okrajově historii poskytovatelů půjček, aby bylo zamezeno podvodným smlouvám. V některých případech je vhodné zadat si do internetového vyhledávače hesla typu ,,půjčka pro OSVČ ihned“, ,,půjčka pro OSVČ bez registru“ nebo ,,rychlá půjčka pro OSVČ“, případně jiná slovní spojení, která potřebujeme více probádat. Důležitým faktorem při finálním rozhodnutí budou jistě podmínky a celková cena dané půjčky.