Altruismus: Mají lidé zájem o nezištnou pomoc druhým?

Adéla Ozomová

Publikováno 21. Listopadu 2022

Obsah

Jsou prosociální chování, nesobecká dobročinnost a pomoc druhým v dnešním světě důležité? Bezpochyby ano. Pomoc druhým je i darovat peníze na ruku lidem v nouzi. Co je však altruismus a jaký je rozdíl mezi altruistou a filantropem? Následující článek definuje altruismus, osvětlí altruistu význam slova, uvede na pravou míru, kdo je filantrop a co je filantropie, předloží altruismus příklady a představí některé významné filantropy.

Altruista význam slova

Altruista význam slova pochází z latinského výrazu alter, které znamená jiný či druhý. Altruista význam slova je nesobecký způsob cítění a myšlení. Altruismus je nezištné chování ve prospěch druhých lidí jako vlastní mravní zákon, mnohdy na úkor sebe sama. Altruista význam slova je i nesobecká dobročinnost a prosociální chování, může to být nezištná pomoc druhým lidem, darování peněz na ruku, pomoc s taškou nákupu atd. Altruismus je chápán obecně jako prospěšné chování vůči ostatním jedincům bez očekávání zisku a opětování stejného jednání. Altruista dodržuje pravidla slušného chování a dbá na etiketu.

Od altruistů se může inspirovat celá společnost pomáhajícím chováním ve prospěch druhých, kteří jsou vyzdvihováni především. Více než altruismus je často skloňovaná filantropie. Kdo je filantrop a jaký je rozdíl mezi filantropií a altruismem bude vysvětleno dále v článku. Altruisté o svých dobrých skutcích většinou nemluví veřejně. Altruismus je vzdání se vlastní důležitosti, potlačení vlastního egoismu. Je tedy politik altruistou nebo filantropem? Vhodnou inspirací mohou být knihy, které čtou altruisté či filantropové. Mezi doporučené knihy jednoznačně patří kniha Sobectví nebo altruismus?, kterou napsal Michael Laitman.

Podnět k činům altruismu je možné najít například v pozitivních citátech a motivačních textech ohledně pomoci druhým. Další inspirace k činům altruismu je možné najít v Bibli, která patří taktéž k doporučeným knihám. Někteří autoři mluví o altruismu jako o nezbytném sebeobětování. V tomto smyslu byl největším altruistou jistojistě Ježíš Nazaretský. Bližší pohled do nesobecké dobročinnosti a prosociálního chování přiblíží následující altruismus příklady.

Altruismus příklady

Pro bližší představu o činech altruismu budou uvedeny altruismus příklady. Altruismus příklady je poměrně snadné najít v Knize knih, v Bibli. Jak bylo uvedeno výše v článku, Bible patří k doporučeným knihám. Ať už tištěná kniha nebo kniha ke stažení. Bible má dokonce několik aplikací zdarma pro chytré telefony a patří díky tomu ke knihám ke stažení zdarma. Největší čin altruismus je uveden právě v Bibli a je to láska k bližnímu. Láska k bližnímu může být charakteristická milosrdenstvím, nesobeckou dobročinností, odpuštěním provinění či potlačením touhy po odplatě.

Altruismus příklady jsou i v příbězích o matkách, které obětují svůj život ve prospěch svého dítěte, ve válečných historkách, kdy se voják obětuje pro záchranu svého kamaráda. V Bibli je jeden příklad altruisty za všechny. Ježíš Nazaretský se obětoval pro celé lidstvo a zemřel na kříži, aby vykoupil hříchy světa. Altruismus příklady z běžného života je i nezištná finanční pomoc v nouzi lidem bez domova, ale i mladým lidem (aby nemuseli žádat o studentské půjčky) či cizincům, kteří si berou mnohdy pochybné půjčky pro cizince.

Pro takové lidi je vyhnutí se studentské půjčce tou nejlepší pohádkou jejich života. Ne každý si však může dovolit poskytnou finanční dar v takové výši, aby druhému člověku pomohl od žádosti o půjčku. Ošetřování člena rodiny, darování krve, krevní plazmy nebo kostní dřeně patří též k příkladům altruismu, pokud to člověk činí bez očekávání odměny (finanční, materiální nebo sociální). Pro lidi, kteří nemají dobré rodinné vztahy, se může zdát ošetřování člena rodiny jako čin hodný superhrdiny z Marvel filmu.

Altruisté a altruistky

Některé altruistické činy jsou jako příběhy z nejlepších pohádek se šťastným koncem. Příkladem je dobrovolničení, práce na farmách pro zachráněná zvířata nebo dobrovolná pomoc v dětských domovech a v každé situaci dodržování pravidel slušného chování. Není snadné uvést významné altruisty a altruistky, protože o své nesobecké dobročinnosti nemluví veřejně. Druhou věcí je to, že lidé dělají spíše altruistické činy a gesta, než že by žili celý život v altruismu. Altruismus není klasické pracovní motto, nezapomeňme, že altruista dělá nezištné činy a jedná nesobecky vůči druhým, ego jde stranou. Pracovní motto často podporuje zisk dané společnosti. Matka Tereza je považována za příklad křesťanského altruismu. Nezpochybnitelným altruistou je Ježíš Kristus.

Kdo je filantrop a co je filantropie?

Kdo je filantrop a co je filantropie? Filantrop je lidumil, který koná tak, aby zlepšoval kvalitu života a podporoval dobro. Filantropie je kupříkladu poskytování financí na charity a dobročinnost, poskytování svého volného času. Peníze ihned na účet jsou pro mnoho organizací největší záchranou. Poskytování finančních darů je nejčastější formou filantropie pomoci druhým. Mnohdy takové prosociální chování činí známé osobnosti, herci, politici altruisté či sportovci. Filantropie může být dokonce pracovním mottem velkých úspěšných společností a bank.

Běžní lidé žádají banky o peníze ihned na účet pro důstojné bydlení a na druhé straně stojí filantropové a altruisté, kteří poskytují své nadbytečné peníze na charity, finančně podporují lidi bez domova, pomáhají lidem vyhýbat se nevýhodným půjčkám pro cizince apod. Mezi lidmi se občas mluví o poskytované finanční pomoci v nouzi od lidí a společností s velmi tučným kontem. Zda je chování těchto filantropů a altruistů bráno jako nesobecká dobročinnost, anebo spíše snaha zviditelnit se či získat více klientů (v případě bankovních institucí, jejichž pracovním mottem je filantropie).

Velké finanční částky zasílané na charity a dobročinné organizace jsou pro běžné občany penězi, které mnohdy nezískají prací za celý svůj život. Pro známé osobnosti, sportovce či banky jsou tyto částky zanedbatelné a veřejnost je vnímá jako superhrdiny z Marvel filmů. V konečném důsledku není příliš důležité, jaká pohnutka vedla poskytovatele daru k altruistickému činu poskytnutí finanční pomoci druhým. Důležité je, že někdo dostal pomocnou ruku.

Známí filantropové a filantropky

Dohledat a uvést významné filantropy a filantropky je snazší, než najít veřejně známé altruisty. Filantropky a filantropové jsou chápáni jako zakladatelé nadací, dobročinných organizací, ale i jako jejich pravidelní podporovatelé. Světoví a čeští filantropové a filantropky jsou:

Rudolf Tomáš Jedlička

Český lékař, zakladatel české radiologie, rentgenologie a Jedličkova ústavu pro postižené děti.

Warren Buffett

Známý americký investor a miliardář. Založil organizaci Buffett Foundation a velkou část majetku věnuje Nadaci Billa a Melindy Gatesových. Je proslulý svými vtipnými pozitivními citáty.

Alfred Nobel

Švédský chemik a vynálezce dynamitu uvedl ve své závěti, aby byl jeho majetek vložen do fondu, ze kterého bude každý rok vybrán významný vědecký objev, zásluhy o světovém míru či literární tvorba. Nobelova cena obsahuje i finanční odměnu jejímu nositeli.

Zdeněk Svěrák

Významný český herec, scénárista, dramatik a autor písní podpořil vznik Centra Paraple, kterému vymyslel název.

Vendula Pizingerová

Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, který byl založen po úmrtí dcery Klárky.

Meda Mládková

Česká sběratelka umění, zakladatelka Musea Kampa a Nadace Jana a Medy Mládkových.

Dagmar Havlová

Česká herečka a bývalá první dáma České republiky založila nadaci Vize 97 (Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97).

Filantropů a filantropek je pochopitelně mnohem více, byli uvedeni ti nejvíce známí pro představu, co je filantropie a kdo je filantrop.