Co obnáší studium MBA neboli Master of Business Administration?

Adéla Ozomová

Publikováno 25. Července 2022

Obsah

O MBA titulu slyšel jistě každý, ale málokdo ví, že titul MBA není výhradou pouze Američanů. I u nás, v České republice, je možné se zavázat ke studiu MBA titulu. Článek vysvětlí, co vlastně znamená MBA zkratka, jaké je správné psaní titulu MBA a dalších, jak probíhá MBA studium a kde se dá studovat titul MBA.

Titul MBA: Co to je?

Tituly před nebo za jménem jsou vidět často. Titul MBA není v našich končinách tak častý jako například Mgr. nebo Ing. Článek představí v krátkosti titul MBA, co to je. MBA zkratka je nejvíce vidět v zahraničí, odkud MBA titul pochází. Titul MBA je zkrácená verze Master of Business Administration. Titul MBA je typický pro Spojené státy, kde vznikl v 19. století z důvodu potřeby vyššího vzdělání u manažerů. Ve druhé polovině 20. století se titul MBA dostal i do Evropy.

MBA titul je znakem prestiže, především v Anglii a v Americe. Titul MBA za jménem dává jeho nositeli větší šanci uplatnit se v zahraničí a získat lepší platové podmínky. Průměrná mzda USA je pochopitelně vyšší než v ČR. Vyšší mzda bývá zpravidla u nositelů titulů a u manažerských pozic. Lepší přehled o výši mzdy přinese výpočet čisté mzdy na hodinu. Nositel titulu MBA získá lepší finanční ohodnocení, díky čemuž se vyrovnají váhy MBA titul cena × výše platu.

Studium MBA titulu

Studium MBA titulu se liší od známějšího magisterského nebo inženýrského studia. Zasvěcené nepřekvapí první školní den MBA studia. Největší rozdíl je v zaměření a obsahu, porovnáváme-li studium MBA titulu a magisterského studia. Master of Business Administration (MBA) trvá většinou jeden až dva roky. Některé programy MBA studia požadují zkušenosti z praxe, ale nejedná se o podmínku.

Jak funguje rychlá půjčka pro studenty? Nabídky rychlé půjčky pro studenty mohou využít plnoletí žadatelé s dokladem o studiu, kteří dále dokládají dva doklady totožnosti.

MBA zkratka je vhodná pro IT pracovníky, budoucí ekonomy či pro absolventy vysokých škol, kteří nemají praxi. Titul MBA za jménem je vhodný pro všechny, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci, doplnit vědomosti a zvýšit svou hodnotu na trhu práce. Forma MBA studia může být denní studium, part time, večerní a víkendové studium nebo studium MBA online. Forma online MBA studia postrádá přednášky protkané cvičeními a simulacemi.

První školní den denního studia MBA je plný seznamování se spolužáky. Často zde vznikají kontakty, které se přetvoří do pracovních vztahů. Psaní titulu MBA za jméno je možné i v našich končinách. Velké množství škol nabízejících studium MBA spolupracuje s univerzitami v zahraničí. Zahraniční stáže jsou velkou příležitostí pro studenty titulů MBA. Ne každé studium MBA však nabízí tuto možnost.

I to může být dobrým ukazatelem, kterou školu si vybrat pro studium MBA titulu. Studium MBA, jako celoživotní vzdělávání, je zakončeno příslušným osvědčením. Jedná se o diplom, certifikát o absolvovaném vzdělání. Studium MBA není zahrnuté do systému českého vysokoškolského studia a oficiálně není možné MBA titul uznat, tzv. nostrifikovat. Obecně je však titul MBA uznáván a jeho nositelé jsou žádaní jako uchazeči na manažerské pozice.

Dá se studovat online MBA?

Online MBA studium není dnes nic neobvyklého. Velká část lidí se rozhodne pro MBA studium souběžně se zaměstnáním a nezbývá jim nic jiného než mít plán studovat MBA online. Některé školy organizují na začátku semestru úvodní hodinu, kde se mohou studenti seznámit. Další studium už probíhá jako MBA online. Titul MBA za jménem nenahrazuje vysokoškolské tituly. Motivační dopis na vysokou školu se píše pouze pro bakalářské, magisterské či doktorské stupně vzdělání. Titul MBA, který se dá získat i online, je v ČR udělován jako neakademický titul.

MBA titul: Cena

Nestačí mít plán psát si titul MBA za jméno. MBA studium se pochopitelně platí a ceny se liší v závislosti na formě studia či na škole, která poskytuje studium MBA. MBA titul cena je zpravidla v řádech deseti tisíců korun. Některé programy MBA stojí 80.000 Kč, jiné třeba 130.000 Kč. Online MBA studium může být levnější než denní studium, ale i zde platí, že se nejedná o pevně dané pravidlo. Studium MBA online vyžaduje online spojení mezi studenty, mobilní aplikaci, přístupy do systému příslušného MBA programu atd.

MBA titul cena by neměla být rozhodujícím parametrem při výběru školy. Záleží ovšem na prioritách potenciálního studenta MBA studia. Výpočet čisté mzdy na hodinu v podobě online kalkulačky neobsahuje kolonku ,,držitel titulu MBA“, ale nepsané pravidlo říká, že průměrná mzda USA bývá vyšší u držitelů akademických a jiných titulů. Zpravidla se cena MBA titulu vrátí jejímu nositeli v podobě vyššího finančního ohodnocení.

Správné psaní titulu MBA a dalších titulů před a za jménem

Psaní titulu MBA a dalších akademických titulů může zamotat hlavu i jedinci, který je zběhlý v komunikaci. Pokud je potřeba kontaktovat člověka s titulem, plán by měl být jasný. Nejdříve je nutné zjistit, jaké titulu má osoba, které se bude psát motivační dopis na vysokou školu. Psaní titulů je citlivé téma a někteří držitelé titulů si velmi potrpí na správném oslovení. Titul MBA za jménem je pravidlo. Titul MBA v žádném případě nepatří před jméno.

Pro někoho to může být matoucí, protože většina titulů se píše výhradně před jménem (Bc., Ing., MUDr., Mgr., JUDr. nebo třeba PhDr.). Titul za jméno si napíše doktor teologie Th.D., profesor prof., docent doc. či například kandidát věd CSc. MBA zkratka patří vždy za jméno jejího nositele a může mít podoby bez teček MBA nebo s tečkami M.B.A. Nejčastěji se užívá psaní titulu MBA bez teček za jméno. Mezi příjmení a titul MBA se píše čárka.