Vyplatí se úrazové a životní pojištění online?

Adéla Ozomová

Publikováno 21. Ledna 2022

Obsah

Jaký je rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním online a na co se vztahuje úrazové pojištění? Životní nebo úrazové pojištění online si sjednává stále více lidí. Článek pojednává o tom, jaké by mohlo být nejlepší úrazové a životní pojištění, popisuje tyto dva pojmy a odpoví na nejčastější otázky. Před volbou konkrétního produktu je dobré využít životní a úrazové pojištění srovnání.

Rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním

Na otázku ,,vyplatí se úrazové a životní pojištění?“ si musí zodpovědět každý sám. Každý člověk je totiž odlišný, má jiné priority, jiné koníčky a jedna výhoda se může zdát jinému člověku spíše jako nevýhoda. Záleží také, zda je klient aktivní sportovec či nikoliv. Zde bude objasněn rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním, bude vysvětleno, na co se vztahuje úrazové pojištění a na co životní pojištění.

Životní pojištění znamená, že bude klientovi vyplacena peněžní částka pojišťovnou v případě pracovní neschopnosti, při léčení úrazu, za trvalé následky úrazu, za hospitalizaci v nemocnici, v případě invalidity 1., 2. nebo 3. stupně, u závažných onemocnění a v případě úmrtí. Čekací doba pro vyplacení pojistného plnění se liší dle poskytovatele pojištění. Nevýhodou bývají pojistné výluky a podmínky smluv.

Pojištění úrazu si klienti sjednávají tak, že jim bude vyplaceno pojistné plnění v případu úrazu, trvalého tělesného poškození nebo smrti. Pojištění se liší dle poskytovatelů, může se vztahovat na jednotlivce nebo skupinu více osob. Dojde-li k úrazu, výplata pojistného plnění probíhá po skončení šetření úrazu – v řádech několika měsíců po úrazu. U trvalých následků se pojistné může vyplácet několik let. Standardně má pojištění úrazu mezinárodní platnost.

Životní a úrazové pojištění si klienti sjednávají zvlášť jako dva oddělené produkty, je možné samozřejmě sjednat oba druhy pojištění najednou. Životní pojištění se dá sjednat také s investiční složkou, je zde však riziko a výplata zisku není garantovaná. Pro zisk finančních prostředků volí klienti raději stavební spoření pro děti nebo běžné spořicí účty. Úrazové a životní pojištění srovnání pomáhá při rozhodování mezi několika produkty či mezi více pojišťovnami. Pokud si klient není zcela jistý volbou pojistného produktu, může pomoci životní a úrazové pojištění kalkulačka.

Tip: Stavební spoření pro děti je určené klientům mladším 18 let a nabízí možnost získat státní příspěvku.

Úrazové a životní pojištění srovnání

Základní rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním vysvětlil článek výše Na životní nebo úrazové pojištění se nahlíží odlišně. Pokud například klient žádá o hypotéku, banka může požadovat životní pojištění, respektive toto pojištění může klientovi pomoci ke schválení hypotečního úvěru. Aby si klienti vybrali co nejvhodnější pojistný produkt, využívají úrazové a životní pojištění srovnání, přehledné online porovnání produktů a poskytovatelů pojištění.

Životní pojištění recenze mohou pomoci klientům při rozhodování se pro konkrétní druhy pojištění. Může se lišit kupříkladu maximální vstupní věk. Potenciální klienti mají rádi čtení zkušeností minulých i současných klientů, které jim poslouží při výběru. Životní a úrazové pojištění srovnání se dá nezávazně porovnat třeba na webové stránce porovnej24.cz. Klientovi to ušetří spoustu času, pokud by měl sám sledovat každý produkt od pojišťoven odděleně, zabere to několik dní.

Tip: Životní pojištění kalkulačka může pomoci při rozhodování, jaký produkt je pro klienta nejvhodnější.

Porovnání životního a úrazového pojištění online zabere jen pár minut. Výsledky se počítají na základě zadaných parametrů. Životní a úrazové pojištění kalkulačka požaduje věk, povolání, hrubý měsíční příjem, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Životní a úrazové pojištění srovnání neukáže jen doporučené pojistné produkty, ale i stručný popis a částku měsíčního pojistného. Mezi výsledky se může opakovat Halali pojišťovna se svými speciálními produkty, ale obecně se doporučuje využít alespoň dvě životní pojištění kalkulačky. Každá webová stránka pracuje s určitým počtem pojišťoven a nemusí zohledňovat všechny pojišťovny na trhu.

Nejlepší životní a úrazové pojištění

Není možné jednohlasně určit nejlepší životní a úrazové pojištění. Životní a úrazové pojištění online se odlišuje v závislosti na poskytovateli, životní pojištění je spíše dlouhodobý produkt a nevyplatí se zřizovat jej na 5 nebo 7 let. Zda životní nebo úrazové pojištění může být oříškem u profesionálních sportovců. Úrazové pojištění může být součástí životního pojištění.

Na trhu je poměrně oblíbené investiční životní pojištění. Oproti běžnému pojištění osob obsahuje navíc investice do podílových fondů. Existuje několik možných investičních strategií, od kterých se odvíjí zisk a případné riziko. Zhodnocení u investičního životního pojištění není garantované pojišťovnou, klient by měl pečlivě zvážit, zda chce podstoupit možné riziko. U životního pojištění by měl každý pečlivě prostudovat smluvní podmínky a pročíst si smluvní výluky.

Vyplatí se životní a úrazové pojištění? Pokud si klient platí úrazové pojištění s několika doplňkovými pojištěními a nedojde k žádnému úrazu – s ohledem na finance se nevyplatí. Zdraví máme však jen jedno, raději buďme bez úrazů a zdravotních poškození. Halali pojišťovna nabízí speciální typy pojištění pro držitele zbraní a pojištění Myslivost. V každém případě nerozhodným klientům pomohou životní pojištění recenze, které si mohou najít na webových diskuzích.

Shrnutí závěrem

Životní a úrazové pojištění se může zdát podobné jedno druhému. Pro upřesnění termínů jsou zde přehledně vypsané oba dva druhy pojistných produktů. Výhody a nevýhody mají za úkol pomoci klientům u úrazového a životního pojištění srovnání.

1

Úrazové pojištění

Všechny pojišťovny poskytují úrazové pojištění. To se vztahuje na:

  • Přechodné tělesné poškození (doba nezbytného léčení úrazu)
  • Trvalé tělesné poškození následkem úrazu
  • Hospitalizaci následkem úrazu
  • Smrt následkem úrazu

Úrazové pojištění si může každý klient přizpůsobit, zda například provozuje nebezpečný sport.

Možnost pojistit se na míru

Mezinárodní platnost pojištění

Zahrnutí rekreačních sportů

Platnost pojištění do věku 85 let

Maximální vstupní věk pojištěného je 70 let

Minimální platba pojistného ve výši 300 Kč

U pojištění pro děti je podmínka sjednat pojištění alespoň jedné dospělé osoby

2

Životní pojištění

Životní pojištění zajišťuje finanční jistotu pro klienta a jeho rodinu v případě složité životní situace. Pro klienti s úvěrem nebo hypotékou může být životní pojištění požadováno bankou. Vztahuje se na tyto situace:

  • Pracovní neschopnost
  • Závažná onemocnění
  • Invaliditu
  • Ztrátu soběstačnosti
  • Úmrtí úrazem nebo následkem nemoci
  • Trvalé následky úrazu

U životního pojištění je možné využít daňový odpočet.

Finanční zabezpečení rodiny při smrti (úrazu, pracovní neschopnosti, atd.) klienta

Pojištění pro všechny stupně invalidity

Možnost daňového odpočtu

Možnost pojištění s investiční složkou

Výluky pojistné smlouvy

Některé pojišťovny přezkoumávají zdravotní stav klienta před sjednáním smlouvy

Před podepsáním pojistné smlouvy by měl každý potenciální klient zvážit, který druh pojištění pro něj bude nejvíce vhodný a od jakého poskytovatele. S tím může skvěle pomoci životní a úrazové pojištění kalkulačka nebo hodnocení a zkušenosti současných a minulých klientů.