Vyplatí se investiční životní pojištění pro děti?

Adéla Ozomová

Publikováno 01. Ledna 2022

Obsah

Investiční životní pojištění je typ pojištění s několika možnými strategiemi investic. Některá pojištění mohou být značně riziková, vyplatí se investiční životní pojištění pro děti? Článek popíše, na co si dát pozor při zrušení životního pojištění a připomene fakt, že je možné odečíst investiční životní pojištění ze základu daně.

Jak funguje investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění je podobné klasickému pojištění osob, životnímu pojištění. Zahrnuje pojištění pro případ smrti navíc s investicemi pojistného do podílových fondů. Případné riziko stojí na klientovo straně. Investičních strategií je několik druhů a zhodnocení (případně i riziko) je závislé na zvolené investiční strategii. Velká část klientů si pokládá otázku ,,vyplatí se investiční životní pojištění?“. Není snadné odpovědět, zhodnocení financí není totiž garantované. Klient si však může kdykoliv změnit poměr financí mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků.

Princip investičního životního pojištění spočívá v tom, že jsou nakoupené podílové jednotky za zaplacené pojistné, jež pojišťovna vloží na účet klienta. Podílové jednotky dále stanovují hodnotu individuálního účtu klienta dle zvolené investiční strategie. Pojišťovna si účtuje náklady na krytí pojistné ochrany a další poplatky. V případě klientovo smrti je, dle podmínek konkrétní pojišťovny, vyplacena pojistná částka nebo aktuální hodnota individuálního účtu, v některých případech obojí.

Také životní pojištění Česká pojišťovna, dnes pod názvem Generali Česká pojišťovna, má v portfoliu možnost investovat. Investiční životní pojištění Generali má investiční variantu v pojistném produktu Můj život. Klient si může vybrat ze tří strategií do fondů. Jsou jimi Fond fondů vyvážený, Dynamický fond fondů a Fond konzervativní. Investiční životní pojištění Generali nabízí i jednorázovou možnost investic v produktu nazvaném Moje jednorázové pojištění, kam mohou klienti vkládat větší objemy volných financí. Investiční varianta pojištění Můj život umožňuje klientovi vytvořit finanční rezervu pro rozdílné životní scénáře, nejen pro udržení životního standardu v důchodu.

Životní pojištění s investicemi volí nejčastěji klienti, kteří chtějí zabezpečit rodinu v případě své smrti, chtějí pravidelně investovat volné peníze a zároveň přijímají možné riziko vyplývající ze zvoleného typu investiční strategie. Důvodů je však mnoho a každý klient může mít jiný, i proto se životní pojištění recenze různí. Někteří klienti si chválí zhodnocení peněz, jiní naopak kritizují propad a ztrátu peněz. S rizikem je však nutné počítat vždy, zhodnocení není garantované. Na trhu existuje také investiční životní pojištění pro děti.

Investiční životní pojištění pro děti

Na trhu je k dispozici investiční životní pojištění pro děti. Jak se liší oproti stavebnímu spoření pro děti? Stavební spoření pro děti (a nejen pro ně) předpokládá, že si klient odkládá peníze stranou po dobu několika let. Při spoření minimálně 6 let, má klient nárok na státní příspěvek, který je ve výši 10 % z naspořené částky za rok, je však limitován částkou 2.000 Kč. Velká část stavebního spoření je spojená s poplatky za uzavření smlouvy, s ročními pravidelnými poplatky atd.

Investiční životní pojištění pro děti funguje podobně jako klasické investiční životní pojištění (pro dospělé klienty). Klient si zvolí z několika strategií investování dle předpokládaného risku či zisku. Zhodnocení není garantované, což se řadí na seznam investičních životních pojištění nevýhod. Investiční životní pojištění zkušenosti hodnotí kladně například životní pojištění pro děti Motýlek od UNIQA. Je to pojištění s investiční složkou, kterou je možné nastavit dle svých potřeb s třemi výšemi pojistného. Při dovršení věku 18 let, respektive 26 let, bude pojištěnému vyplacena investiční složka, a to jednorázově nebo formou pravidelného studijního stipendia.

Produktů na trhu je mnoho, proto doporučujeme před sjednáním projít si investiční životní pojištění kalkulačku, tedy srovnání několika produktů od různých poskytovatelů.

Investiční životní pojištění kalkulačka

Pro přehledné a rychlé srovnání produktů je nejvíce pohodlné využít investiční životní pojištění kalkulačku. Jedná se o online formulář, kam klient zadá údaje o sobě, tedy věk, povolání, výši hrubého měsíčního příjmu a kontaktní údaje. Otázku ,,vyplatí se investiční životní pojištění?“ může rychle zodpovědět online kalkulačka, která ukáže zdarma odpovídající řešení dle zadaných parametrů. Některé kalkulačky mají lepší nabídky, než pojišťovací poradci.

Investiční životní pojištění kalkulačky jsou k dohledání na několika webových stránkách. Často pracují s vybranými pojišťovnami a nezohlední všechny produkty dostupné na trhu. Životní pojištění Česká pojišťovna, po sjednocení pojišťoven jde o investiční životní pojištění Generali, se zobrazuje ve více online kalkulačkách, přesto je lepší použít a srovnat si více zdrojů.

Investiční životní pojištění daně

Investiční životní pojištění se doporučuje sjednat na 10 let a více, kvůli maximálnímu možnému zhodnocení. Má-li klient sjednané toto pojištění osob minimálně 5 let, může využít investiční životní pojištění daňový odpočet. Pro daňovou uznatelnost je třeba splnit určité podmínky, kterými jsou:

  • Pojistník je shodný s pojištěným
  • Doba trvání pojištění je minimálně 5 let
  • Doba trvání pojištění je minimálně do roku, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let

Od daňového základu daně z příjmu je možné odečíst pojistné až do maximální výše 24.000 Kč ročně. Aby si klient mohl odečíst plnou částku 24.000 Kč, musel by platit roční pojistné ve stejné částce. Klienti mají u životního pojištění zkušenosti o tom, jak postupovat se zaměstnavatelem. Získají od pojišťovny Potvrzení o zaplaceném pojistném, které předají spolu s kopií pojistné smlouvy zaměstnavateli. Ten následně zohlední toto potvrzení při výpočtu daně za zaměstnance.

Na webových stránkách jsou k nalezení komentáře i otázky, například investiční životní pojištění diskuzní fóra často řeší, jak se postupuje při zrušení investičního životního pojištění. Jaká bude výše odkupného a zda klient vůbec dostane naspořené peníze. Pokud se klient rozhodne, že zruší životní pojištění s investicemi, znamená to pro něho doplacení částky, o jakou si snižoval daňový základ. V některých situacích dochází k odkupnému.

Investiční životní pojištění zrušení

V případě zrušení životního pojištění s investicemi před dovršením věku 60 let, musí klient dodanit částky, o které si snižoval daňové základy. Pokud klient přechází k jiné pojišťovně, tento proces doplacení se ho netýká. Při přenosu smluv mezi pojišťovnami dochází k tzv. odkupnému, kdy si klient může vybrat část naspořených peněz i po několika málo letech trvání pojištění. Při převodu pojistné smlouvy k nové pojišťovně se pojištění počítá od nuly. Investiční životní pojištění zrušení s sebou nese nepříjemné břemeno dodanění, proto je dobré, ještě před sjednáním, dobře si rozmyslet, zda zařídit třeba investiční životní pojištění pro děti.

Ať už nutnost doplácet částky nebo začínat opět od nuly, obě situace jsou u investičního životního pojištění nevýhody. Zrušení investičního životního pojištění není zrovna výhodné, ani pohodlné. Některé situace se nedají předvídat, pro klienta je přesto velice vhodné, aby zvážil sjednání tohoto druhu pojištění opravdu důkladně. Některé investiční životní pojištění diskuze ukazují, že klienti se nechali zlákat odpočtem daně (uvedeno v odstavci investiční životní pojištění daně), aniž by si nastudovali možná rizika či podmínky.

Nevýhody životního pojištění

Jako všechno má i životní pojištění s investicemi své nevýhody. Jsou jimi:

Výše zhodnocení není garantována (je možné jíž do mínusu)

Pojistná částka při dožití není garantována

Při zrušení je nutné dodanit všechny daňové úlevy

Investování je drahé

Investiční životní pojištění zkušenosti od klientů zmiňují samozřejmě i výhody, do kterých se řadí:

Krytí rizika úmrtí, nemoci, smrti, trvalých následků úrazu, invalidity aj.

Možnost měnit investiční strategii v průběhu trvání pojištění

Možnost průběžně sledovat zhodnocení spořící složky pojištění

Vkládat a čerpat finanční prostředky i během trvání pojištění

Daňová uznatelnost zaplaceného pojistného

Životní pojištění recenze hodnotí kladně možnost odpočtu u investičního životního pojištění daně, u základu daně na dani z příjmu. U dětí se může zdát lepší forma spoření stavební spoření pro děti, kde není riziko ztráty financí. Pokud klienta láká vidina investic a má k dispozici volné peníze, může mu pomoci před rozhodnutím internetová investiční životní pojištění kalkulačka. Na internetu je velké množství užitečných informací, investiční životní pojištění diskuze a komentáře mohou být též skvělými pomocníky.