K čemu slouží pojištění majetku a osob a proč je důležité?

Adéla Ozomová

Publikováno 17. Února 2022

Obsah

Pojištění majetku a osob patří kromě zdravotního pojištění mezi nejžádanější typy pojištění na trhu. Existují dva druhy pojištění osob, které si lze u českých pojišťoven sjednat, a to životní nebo úrazové pojištění. Mezi pojištění majetku patří pojištění domácnosti, nemovitosti nebo stavby. Proč je důležité pojištění majetku a osob a k čemu slouží pojištění majetku a osob?

Pojištění majetku a osob v kostce

Náhrada škod, ať už majetkových, zdravotních či jakýchkoli jiných, je hlavní účel, k čemu slouží pojištění majetku a osob. Pojištění majetku a osob v kostce je v podstatě velmi jednoduché. U pojištění osob se jedná většinou o zdravotní újmu v důsledku vážné nemoci nebo úrazu. Kvůli dlouhodobějšímu léčení totiž může dojít k výpadku příjmů. Pojištění majetku kryje zpravidla škody způsobené přírodními živly, vandalismem a tak podobně. Nahlášení pojistné události pojišťovně výrazně šetří peníze, což je hlavní důvod, proč je důležité pojištění majetku a osob.

Druhy pojištění osob

V tomto případě je pojištěncem fyzická osoba. Kromě zdravotního a důchodového pojištění, která jsou ze zákona povinná, existuje spoustu dalších pojištění, která stoji přinejmenším za zvážení. V této sekci bývá největší zájem o pojištění osob do zahraničí, životní a úrazové pojištění či pojištění odpovědnosti za škodu.

  • Životní pojištění
  • Úrazové pojištění
  • Cestovní pojištění (pojištění osob do zahraničí)
  • Pojištění odpovědnosti za škodu
  • Penzijní připojištění (jedná se o spoření)

Životní a úrazové pojištění Allianz

Největší bonus, který životní a úrazové pojištění Allianz nabízí, spočívá komplexnosti tohoto pojištění. Samostatné Allianz úrazové pojištění neexistuje, nicméně životní pojištění Allianz ŽIVOT kryje i rizika úrazu. Mnoho klientů velmi vítá začlenění Allianz úrazové pojištění do životního pojištění. Pro krytí veškerých rizik tak stačí pouze jedna smlouva.

Životní pojištění recenze mohou pomoci klientům při rozhodování se pro konkrétní druhy pojištění. Může se lišit kupříkladu maximální vstupní věk, čekací doba nebo pojištění dětí. Potenciální klienti si vždy rádi přečtou zkušenosti minulých i současných klientů. V každém případě nerozhodným klientům pomohou životní pojištění recenze, které si mohou najít na webových diskuzích, srovnávačích a tak podobně.

Česká spořitelna cestovní pojištění k osobnímu účtu

Česká spořitelna cestovní pojištění k osobnímu účtu lze sjednat i jakémukoli jinému produktu od České spořitelny. Cestovní pojištění je v nabídce jak jednorázové, tak i dlouhodobé. Pojištění hradí i léčbu onemocněním Covid-19 v zemích označených zelenou nebo oranžovou barvou. Cestovní pojištění od ČS lze sjednat jednoduše v aplikaci George, telefonicky nebo na pobočce.

ISIC pojištění nabízí čtyři druhy cestovního pojištění pro studenty, a to roční pojištění s krátkodobými výjezdy, roční pojištění s dlouhodobými výjezdy, krátkodobé cestovní pojištění a dlouhodobé cestovní pojištění. Kromě toho nabízí ISIC pojištění i úrazové pojištění nebo zdravotní pojištění pro cizince.

Pojištění odpovědnosti neboli pojištění na blbost

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na mnoho rizik od menších škod, jako je vytopení souseda, až po nenávratné situace jako neúmyslné zabití či vážné ublížení na zdraví druhé osoby. Takovéto pojištění na blbost vyjde přibližně na 1 000 Kč ročně a bývají v něm zahrnuty i děti či domácí mazlíčci.

Druhy pojištění majetku

Jedná se pojištění nemovitého a movitého majetku. Mezi nemovitý majetek patří domy, byty, chaty a přidružené stavby, jako je například garáž. S nemovitým majetkem se nedá pohnout, kdežto s movitým ano. Movitý majetek se vztahuje především na vybavení domácnosti včetně věcí, které jsou uložené v garaži nebo jiných nebytových prostorech jako sklep.

  • Pojištění nemovitosti
  • Pojištění domácnosti
  • Povinné ručení
  • Havarijní pojištění

Pojištění nemovitosti a domácnosti

V rámci pojištění nemovitosti lze pojistit pouze nemovitý majetek, a to samotnou stavbu pevně spojenou se zemí. Pojištění nemovitosti zpravidla kryje rizika, jako je požár, výbuch, voda z vodovodu, povodeň, zemětřesení a tak dále. Pojištění domácnosti kryje stejná rizika včetně například loupeže. Pro kompletní ochranu domova je ideální sjednat si kominaci těchto dvou pojištění.

Povinné ručení a havarijní pojištění

Pojištění automobilu se skládá z povinného ručení a havarijního pojištění. Povinné ručení je ze zákona povinné, kdežto havarijní nikoliv. Havarijní pojištění kalkulačka bez osobních údajů snadno a rychle vypočítá na kolik takové pojištění pro daný vůz a řidiče vyjde. Úrazové pojištění osob ve vozidle bývá mnohdy součástí pojištění. Pojištění se vztahuje na tělesné poškození, trvalé následky, smrt následkem úrazu a také na pobyt v nemocnici. Úrazové pojištění osob ve vozidle platí pro celou posádku auta.

Havarijní pojištění kalkulačka bez osobních údajů spočítá cenu i bez toho, aby znala jméno, příjmení nebo rodné číslo majitele vozidla. Kalkulace je tedy anonymní, avšak bydliště a datum narození se vyplnit musí za jakýchkoli podmínek. Většina těchto srovnávačů požaduje i telefonní číslo nebo email, aby mohl klientský pracovník zájemce kontaktovat a pomoci s výběrem nejvýhodnějšího pojištění.

Zdroj: www.rixo.cz