HALALI, všeobecná pojišťovna a. s.

Adéla Ozomová

Publikováno 13. Listopadu 2021

Obsah

Halali pojišťovna je všeobecná pojišťovna, která se na trhu pohybuje již více než 25 let. Původní zaměření, kvůli němuž byla pojišťovna Halali založena, je uzavírání pojistek při výkonu činnosti myslivosti. V současné době se pojišťovna zaměřuje i na jiné oblasti neživotního pojištění, nicméně myslivost zůstává stále jejím hlavním zaměřením. Jaké jsou varianty pojistek pro myslivce a jaké další pojistné události Halali pojišťovna svým klientům hradí?

Myslivecká pojišťovna Halali

Tato pojišťovna bývá často nazývána jakožto „myslivecká pojišťovna Halali“, jelikož členové Českomoravské myslivecké jednoty zde bývají automaticky pojištěni pro případ odpovědnosti při výkonu myslivosti. To znamená, že pokud člen tohoto spolku zaplatil členský příspěvek, nemusí si již sjednávat vlastní pojištění. Pojišťovna Halali nabízí několik variant mysliveckého pojištění jak pro členy ČMMJ, z.s, tak pro individuální pojištěnce.

Největší zkušenosti v oblasti pojištění myslivců

Pojištění spolehlivě pokrývá odpovědnostní rizika spojená s mysliveckou činností

Individuální pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce

Pojištění odpovědnosti za škodu pro myslivce se vztahuje na škody způsobené jiné osobě na jeho nebo jejím zdraví, majetku a finanční újmě při výkonu práva myslivosti. Jedná se o povinné pojištění dle 449/2001 Sb. zákona o myslivosti. Toto pojištění je možné sjednat korespondenčně nebo online na webových stránkách Halali všeobecná pojišťovna a.s. Potenciální klienti mají na výběr ze čtyř variant pojištění, a to:

ZÁKLADNÍ pojištění odpovědnosti pro ČR

ZÁKLADNÍ pojištění odpovědnosti pro EU

STANDARDNÍ pojištění odpovědnosti

EXCLUSIVE pojištění odpovědnosti

Základní varianty pojištění odpovědnosti kryjí škodu na zdraví, majetku a finanční újmy. Liší se pouze v územní platnosti. Varianty STANDARD a EXCLUSIVE navíc zahrnují pojištění úrazu při lovu zvěře, pojištění úrazu v běžném občanském životě a pojištění úrazu psa při lovu zvěře. Tyto dvě varianty se liší ve výši pojistného plnění. Varianta EXCLUSIVE zahrnuje kromě toho i pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a pojištění psa v běžném občanském životě.

Pojištění členů ČMMJ, z.s.

Toto pojištění bývá uzavíráno prostřednictvím okresních mysliveckých spolků. ČMMJ, z.s. je tedy pojistník, který zodpovídá za výběr a úhradu pojistného. Jedná se o povinné pojištění členů tohoto spolku při provádění myslivosti v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti a s obecně závaznými právními předpisy v jednotlivých zemích EU a EHP. V rámci tohoto typu pojištění je možné vybírat ze tří variant:

MINIMUM

STANDARD

EXCLUSIVE

Varianta MINIMUM zahrnuje dva druhy pojištění, a to pojištění odpovědnosti při provádění myslivosti a pojištění úrazu při provádění myslivosti. Varianta STANDARD kryje stejné pojistné události a navíc i pojištění úrazu v běžném občanském životě a také pojištění úrazu psa při provádění myslivosti. Poslední varianta EXCLUSIVE pojišťuje k tomu všemu i odpovědnost v běžném občanském životě stejně tak jako pojištění odpovědnosti za psa v běžném občanském životě. Cena členského příspěvku se liší na základě výberu varianty pojištění.

Myslivecká pojišťovna Halali a její další produkty

Halali, všeobecná pojišťovna a.s. nabízí kromě dvou zmíněných pojištění i další produkty, jenž se zaměřují na myslivost. Pro zahraniční lovce je důležité pojištění zahraničních myslivců, jenž je základním předpokladem pro lov na území České republiky. Pojištění uživatele honitby nabízí pojišťovna Halali jako jediná na českém trhu. Pojišťovna za pojištěnce uhradí škodu, která vznikne třetím osobám v případě újmy na zdraví, usmrcení, poranění nebo usmrcení zvířete, škodu na hmotné věci či finanční škodu. Pojištění společný lov je další druh pojištění, jenž by měl být pro lovce samozřejmostí. Úrazové pojištění dětí v rámci kroužků spojených s myslivostí, pojištění exponátů výstav a pojištění uchazeče o zkoušky z myslivosti si lze u Halali, všeobecná pojišťovna sjednat taktéž.

Pojištění psa a držitele zbraně, jsou další druhy pojištění, jenž by lovec neměl nikdy opomínat. Samozřejmě takovéto pojištění je nepostradatelné i pro ostatní osoby, které se o lov nijak nezajímají. Náklady na léčení psa se mohou vyšplhat velmi vysoko, pokud chce páníček svému čtyřnohému příteli dopřát tu nejlepší péči. Pojištění odpovědnosti držitele zbraně kryje několik různých událostí, a to například újmu na zdraví nebo usmrcení jiné osoby až do výše 20 milionů korun, škodu na hmotné věci, poranění nebo usmrcení zvířete a tak dále. Jendá se o jediné pojištění tohoto druhu na trhu.

Pojištění majetku

Halali všeobecná pojišťovna a.s. nabízí pojištění domácnosti, pojištění rodinného domu a bytu, pojištění chaty a chalupy. Všechny tyto tři druhy pojištění je možné sjednat online na webových stránkách nebo korespondenčně v několika jednoduchých krocích. Ve všech případech je možné volit mezi dvěma variantami STANDARD a NADSTANDARD.

1 Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti zahrnuje věci, jako je nábytek, koberce, podlahové krytiny, domácí elektrospotřebiče, kuchyňská linka společně se spotřebiči, oblečení, sportovní potřeby, osobní věci, cennosti obrazy a sbírky.

2 Pojištění rodinného domu (pojištění stavby domu)

Pojištění zahrnuje ochranu domova a majetku proti nečekaným událostem, jako je požár, vichřice, krupobití, úder blesku, zatopení nebo krádež. Pojištění stavby domu lze sjednat za předpokladu, že je nemovitost spojená s pevným základem.

3 Pojištění chaty a chalupy

Rozdíl mezi trvale obydlenou domácností a rekreační domácností tkví v tom, která zmíněná domácnost slouží k bydlení po převážnou část roku. Rekreační domácnost bývá obývána méně jak 9 měsíců v roce. Pojištění se vztahuje na škody způsobené přírodními živly, vloupáním a vandalismem.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění od Halali, všeobecná pojišťovna poskytuje pojištěnému v případě úrazu dostatenčné množství prostředků, aby jeho životní úroveň v průběhu léčby nijak neklesla. Tento druh pojištění si může sjednat kdokoli ve věku 16 až 70 let. Úrazové pojištění od Halali se vztahuje i na pracovní úrazy, platí v České republice i v zahraničí, zahrnuje rekeační sporty a nabízí i připojištění rizikových aktivit a sportů. Úrazové pojištění je možné sjednat online na webových stránkách nebo korespondenčně. Mezi hlavní výhody patří:

Lékařská prohlídka či potvrzení od lékaře není nutné při sjednání pojistné smlouvy

Platí v České republice i zahraničí

Roční, pololetní, čtvrletní nebo měsíční platby

Při roční platbě 1 měsíc zdarma

Denní odškodné lze vyplácet ihned po stanovení diagnózy

Nabídka úrazových pojištění je na trhu poměrně široká. Pokud sháníte to nejlepší životní a úrazové pojištění na míru, stačí se trochu poohlednout na internetu. Vyhledejte výraz „nejlepší životní a úrazové pojištění“. V dnešní době existuje mnoho srovnávačů, které tyto produkty poměřují.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění od Halali, všeobecná pojišťovna a.s. je možné sjednat jak na cesty po České republice, tak do ciziny. Sjendání pojištění osob do zahraničí chrání pojištěnce a jejich blízké před mimořádnými výdaji za zdravotnickou péči, které se především v cizině mohou vyšplhat velmi vysoko. Jaké jsou hlavní důvody, proč se na cesty pojistit a jaké hlavní výhody poskytuje cestovní pojištění od Halali?

Cestování bez obav z nenadáhlých událostí

Mnoho možností individuálních balíčků a připojištění

Cestovní pojištění ČR, Evropa a Svět

Lze sjednat v den odjezdu

Pojištění zahrnuje většinu aktivit

Cestovní pojištění kryje především léčebné výlohy a pojištění odpovědnosti. Dále lze připojistit například pojištění osobních věcí, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění bezpečnostních rizik, pojištění odpovědnosti a mnohé další.

Cestovní pojištění v těhotenství zkušenosti

Stejně jako je tomu u kteréhokoli jiného pojištění osob do zahraničí, cestovní pojištění těhotenství pokrývá výdaje spojené s léčebnými výlohami, popřípadě hospitalizací. Pojišťovny uhradí náklady, které se pojí s předčasným porodem nebo jinými těhotenskými komplikacemi. Ceny pojištění pro těhotné ženy bývají stejné jako pro běžné cestovatele. Většina pojišťoven hradí výdaje spojené s lékařskými zákroky pouze do 26. týdne těhotenství. Toto datum se ovšem může lišit. Výraz „cestovní pojištění v těhotenství zkušenosti“ je další často vyhledávané heslo, které pomůže nastávajícím maminkám s rozhodováním, které pojištění je pro ně to nejlepší.

Pojištění vozidel

Povinné ručení je druh pojištění, které musí mít každé vozidlo. Halali, všeobecná pojišťovna v rámci povinného ručení nabízí kompletní rozsah asistenčních služeb, odtah do servisu až 150 km, výměnu píchlého kola, dobití baterie, dotankování a další služby. Havarijní pojištění slouží ke krytí škod vzniklých na vlastním autě, a to například v důsledku živelných pohrom, vandalismu a odcizení. Halali pojišťovna poskytuje pojištění nových i starých vozidel, širokou nabídku připojištění, nafocení vozidla pomocí mobilní aplikace, jednoduché sjednání online a mnohé další.

Placení zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění je povinné z toho důvodu, že nám garantuje bezplatný přístup ke zdravotní péči. Zaměstnancům bývá každý měsíc strháváno ze mzdy. Naopak o placení zdravotního pojištění se za některé osoby stará stát. Těmto osobám se říká státní pojištěnec a jedná se především o děti, důchodce, nezaměstnané a tak dále. Zdravotní pojištění se odvádí příslušné zdravotní pojišťovně, která proplácí zdravotní péči lékařům.