Flexi pojištění pracovní neschopnosti Allianz

Adéla Ozomová

Publikováno 04. Prosince 2021

Obsah

Ať už se jedná o vážnou nebo krátkodobou nemoc, těžký úraz nebo jen lehké zranění, pojištění pracovní neschopnosti dává lidem prostor pro nabrání sil k co nejbrzšímu uzdavení. Toto pojištění zaručuje, že během neschopnosti neklesne životní standard pojištěnce na minimum. Co přesně kryje Flexi pojištění pracovní neschopnosti nebo jaká jsou specifika pojištění pracovní neschopnosti OSVČ?

Jak funguje pojištění proti pracovní neschopnosti?

Toto pojištění funguje stejně jako většina ostatních pojištění. Pojištění proti pracovní neschopnosti si klient sjednává v době, kdy není v pracovní neschopnosti. Po uzavření smlouvy pak pravidelně platí pojistné a v případě nemoci nebo úrazu mu pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku. Další specifika jsou následující, avšak mohou se měnit na základě podmínek konktrétní pojišťovny:

 • Výplata denní dávky začíná zpravidla 29. dnem pracovní neschopnosti
 • Pracovní neschopnost musí být podložena lékařským potvrzením
 • Pracovní neschopnost musí nastat v době trvání pojištění
 • U pojištění pracovní neschopnosti OSVČ se přihlíží k tomu, zdali je osoba nemocensky pojištěná nebo nikoliv

Srovnání pojištění pracovní nechopnosti Flexi a Allianz

Kooperativa i Allianz nabízejí v rámci svých životních pojištění také pojištění pracovní neschopnosti. V podstatě jde o stejný produkt, nicméně v podmínkách obou pojišťoven lze nalézt povětšinou drobné rozdíly. Například plnění pojištění pracovní neschopnosti od 1. dne nabízí pouze Kooperativa. Na vyšší pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti lze dosáhnout také u Kooperativy. Výhodou pojištění od Allianz je, že pokud dojde k pracovní neschopnosti z důvodu úrazu, toto riziko je zahrnuto v rámci životního pojištění a není proto nutné si sjednávat připojištění.

1

Pojištění pracovní neschopnosti Flexi

Pojištění pracovní neschopnosti Flexi lze sjednat v rámci životního pojištění u pojišťovny Kooperativa. Pro pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci platí tyto obecné podmínky:

 • Vstupní věk je 18 – 70 let
 • Maximální výstupní věk je 75 let
 • Minimální pojistná částka je 100 Kč/den
 • Maximální pojistná částka je 3 000 Kč/den
 • Varianty plnění pojištění pracovní neschopnosti od 1. dne, 15. dne,  29. dne nebo 57. dne
 • Pro OSVČ – neplátce nemocenského pojištění je maximální počet dní, kdy bude vypláceno pojistné plnění, 548 dnů
 • Pojištění lze sjednat pro osoby v trvalém pracovním poměru, DPČ a OSVČ
 • Základní čekající doba pro pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci je 2 měsíce od data počátku pojištění
 • Lze sjednat připojištění úrazu k pracovní neschopnosti

Flexi pojištění pracovní neschopnosti cena je vypočtena především podle výše příjmů, šíře krytí rizik a tak dále. Přesnou cenu se klient dozví na pobočce.

2

Pojištění pracovní neschopnosti Allianz

Pojištění pracovní neschopnosti Allianz je možné sjednat v rámci životního pojištění Allianz ŽIVOT. Pro pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci platí tyto obecné podmínky:

 • Vstupní věk je 16 – 75 let
 • Maximální výstupní věk je 85 let
 • Varianty plnění pracovní neschopnosti jsou následně od 15. dne, 29. dne a 57. dne
 • Minimální pojistná částka je 100 Kč/den
 • Maximální pojistná částka je 2 000 Kč/den
 • Za každou pracovní neschopnost pojistné plnění posktováno nejvýše za 730 dnů
 • Pojištění lze sjednat pro osoby v trvalém pracovním poměru a OSVČ
 • Pojištění pracovní nechopnosti z důvodu úrazu je součástí životního pojištění

Allianz pojištění pracovní neschopnosti cena je vypočtena především podle výše příjmů, šíře krytí rizik a tak dále. Přesnou cenu se klient dozví na pobočce.

Pojištění pracovní neschopnosti v těhotenství

Pojištění pracovní neschopnosti v těhotenství je součástí obou životních pojištění nabízených výše zmíněnými pojišťovnami. Kooperativa poskytuje plnění za pracovní neschopnost v důsledku těhotenských komplikací.
Maximální počet dnů, za které poskytne plnění v průběhu jednoho těhotenství, je 30 dnů. U Allianz je nutné pracovní neschopnost z důvodu těhotenství doložit vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami. U obou pojišťoven nelze očekávat vyplácení pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti, pokud k pojistné události dojde během prvních 8 měsíců od počátku připojištění.

Pojistka na blbost

Pojištění odpovědnosti, jindy také nazývané jako pojistka na blbost, je pojištění, které kryje škody způsobené neúmyslně třetí osobě. Obvykle se toto pojištění vztahuje na všechny členy domácnosti, a tedy i na děti nebo na psa. Příkladem může být neúmyslné vyplavení sousedního bytu a tak podobně.

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud pojištěnec předloží Evropský průkaz zdravotního pojištění v jakémkoli členském státu EU, bude mu zajištěna stejná péče jako místním občanům daného státu. Nicméně v mnoha zemích musí pojištěnec počítat s vyšší částkou spoluúčasti. Pokud v zahraničí dojde z jakéhokoli důvodu k platbě za ošetření, je důležité uschovat si účtenku. V České republice může pojištěnec požádat o refundaci.

Placení zdravotního pojištění

Státní a firemní zaměstnanci mají placení zdravotního pojištění velmi jednoduché. Tyto dvě položky odvádí jejich zaměstnavatel. Osoby, které jsou evidovány na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, spadají do skupiny státních pojištěnců. Za tyto osoby platí zdravotní pojištění stát až do okamžiku vyřazení z evidence. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mají povinnost si ze svých měsíčních příjmů platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.

Pojištění osob a majetku

Pokud se hovoří o pojištění osob a majetku, obvykle jde o některý z těchto druhů pojištění:

 • Zdravotní pojištění
 • Životní pojištění a úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění domácnosti
 • Pojištění domů, bytů a staveb
 • Povinné ručení a havarijní pojištění

Na trhu existuje široká nabídka pojišťoven, jenž tato jednotlivá pojištění nabízejí většinou v několika variantách, s různým rozsahem krytí a také cenou. Klient si mezi nimi vybírá to pojištění, které nejlépe vyhovuje jeho potřebám.

Úrazové pojištění kalkulačka

Úrazové pojištění má za úkol chránit pojištěnce před útrapami spojenými s nečekaným úrazem. Takovéto pojištění ocení lidé, jenž potřebují zabezpečit sebe a svou rodinu před výpadkem příjmů v případě jakéhokoli vážnějšího úrazu. Úrazové pojištění kalkulačka se hodí komukoli, kdo uvažuje nad sjednáním tohoto pojištění.