Pojistka na blbost od Kooperativy, VZP a dalších, kdy se hodí?

Karolína Vondrová

Publikováno 29. Března 2022

Obsah

Pojištění odpovědnosti, nebo lidově označované jako pojištění na blbost, se řadí mezi podceňované neživotní pojištění. Osoby, které mají toto pojištění sjednané, jsou pojišťovnou chráněny v případě, že svou činností způsobí majetkovou škodu či újmu na zdraví třetí osobě. Pojistka na blbost se hodí nejenom v běžném občanském životě, ale i v některých zaměstnáních.

Pojištění na blbost v běžném občanském životě

Pojistka na blbost chrání častokrát nejen jednotlivce, ale i celé rodiny včetně domácích nebo i hospodářských zvířat. Škoda způsobená pojištěným jedincem musí být zaviněna neúmyslně. Mezi pojistné události se neřadí újmy, které člověk způsobí sám sobě, jinému členovi domácnosti či pod vlivem alkoholu nebo drog. Pojišťovna kryje všechny škody až do výše sjednaného limitu.

Kryje škody způsobené třetí osobě

Může se vztahovat i na děti a domácí mazlíčky

Škoda musí být způsobena neúmyslně

Nekryje škody způsobené pod vlivem alkoholu či drog

Kromě pojištění odpovědnosti existují i další druhy pojištění osob, a to životní, úrazové nebo cestovní pojištění. V tomto případě je pojištěncem vždy fyzická osoba. Všechny tyto druhy pojištění osob si lze sjednat u mnoha českých pojišťoven.

Pojištění na blbost v práci

Pojištění na blbost v práci využije zaměstnanec, který svou chybnou činností způsobí zaměstnavateli škodu. Na první pohled se může zdát, že takováto situace nemůže nastat, pokud člověk pracuje například v kanceláři. Opak je ale pravdou. Pojištění se totiž vztahuje i na administrativní chyby nebo škody způsobené na svěřených služebních věcech a automobilu.

V České republice existují více jak dvě zákonné pojištění. Zákonné pojištění je pojištění, které je povinné a ze zákona se platit musí. Některá bez výjimek, jiná jen za určitých podmínek. Mezi tato pojištění patří zdravotní a sociální pojištění, povinné ručení, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a pojištění profesní odpovědnosti.

Mezi poskytovatele povinného ručení patří i VZP pojišťovna.

Pojistka na blbost online

Pro představu, co všechno může být zahrnuto v produktu pojistka na blbost online, uvedeme srovnání dvou nabídek, a to Kooperativa pojistka na blbost a VZP pojištění na blbost. Kooperativa je univerzální pojišťovna nabízející všechny standardní druhy pojištění pro občany včetně povinného ručení auta. VZP je největší zdravotní pojišťovna v České republice, která zabezpečuje především veřejné zdravotní pojištění.

Kooperativa pojistka na blbost

Pojistka na blbost Kooperativa nabízí celkem 6 různých pojištění odpovědnosti. Jsou tím:

  • Odpovědnost v běžném občanském životě
  • Z vlastnictví nemovitosti
  • Odpovědnost zaměstnance
  • Odpovědnost podnikatele
  • Škody pro manažery obchodních firem
  • Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Kooperativa pojištění na blbost v běžném občanském životě kryje nejen náklady na újmu na zdraví či majetku způsobenou cizím osobám, ale i náklady nutné k právní ochraně pojištěnce. Pojistka na blbost Kooperativa chrání své klienty jak v České republice, tak i v celé Evropě, a navíc se vztahuje na všechny členy domácnosti včetně třeba pejska. Výši limitu pojistného plnění si u Kooperativa pojištění na blbost klienti mohou nastavit sami dle svých potřeb.

Pojištění stavby a domácnosti, stejně tak jako pojištění domu nebo bytu, jsou jedny z nejdůležitějších pojištění, na které by se nemělo v žádném případě zapomínat. Během roku dochází k tisícům požárů a krádeží, přičemž až třetina domácností není pojištěná. Allianz pojištění domácnosti chrání pojištěnce před mnoha nepříjemnými situacemi. Allianz pojištění domácnosti si lze navíc sjednat ve třech různých variantách.

Kooperativa pojistka proti blbosti přijde klienty na pár stovek ročně. Přesnou cenu klient zjistí až při samotném sjednání pojištění, jelikož cena se odvíjí především od výše limitu pojistného plnění a od dalších připojištění. Toto pojištění bohužel nelze sjednat online. Zájemci se musí osobně zastavit na kterékoli pobočce Kooperativy.

VZP pojištění na blbost

Pojistka proti blbosti od VZP nabízí náhradu za újmu na zdraví, na věcech movitých i nemovitých a na živém zvířeti způsobenou při běžných činnostech. Stejně jako Kooperativa pojistka proti blbosti i ta od VZP se vztahuje na všechny členy žijící ve společné domácnosti včetně zvířat a platí na území České republiky a celé Evropy. VZP nabízí možnost volby limitů pojistného plnění, výše spoluúčasti a připojištění platnosti pojištění na území celého světa. Slevu 10 % mohou získat všichni pojištěnci VZP.

Pojištění pracovní neschopnosti funguje stejně jako většina ostatních pojištění. Toto pojištění si klient sjednává v době, kdy není v pracovní neschopnosti. Po uzavření smlouvy pak pravidelně platí pojistné a v případě nemoci nebo úrazu mu pojišťovna vyplatí sjednanou denní dávku. Pojištění pracovní neschopnosti zaručuje, že během této doby neklesne životní standard pojištěnce na minimum.