Úrazové pojištění online kalkulačka

Adéla Ozomová

Publikováno 22. Března 2022

Obsah

Úrazové pojištění je druh pojištění, po jehož sjednání dochází k pravidelné měsíční platbě na účet pojišťovny, která v případě úrazu vyplácí pojistné plnění. Úrazové pojištění kalkulačka srovnává, které nabídky pojišťoven splňují nejlépe zájemcovi požadavky a jsou pro něj cenově nejvýhodnější. V čem tkví rozdíl mezi životním a úrazovým pojištěním a kde se dá najít úrazové pojištění kalkulačka online?

Úrazové a životní pojištění

Ze všeho nejdřív by bylo vhodné si říct, v čem spočívá rozdíl mezi úrazovým a životním pojištěním. Životní pojištění nabízí komplexní krytí jak v případě nemoci, tak částečně i úrazu. Kryje rizika pracovní neschopnosti, léčení úrazu a trvalé následky úrazu, hospitalizace v nemocnici, invalidity, závažných onemocnění a případně úmrtí. Pojištění úrazu kryje rizika pouze spojená s úrazem.

Úrazové pojištění osob ve vozidle bývá mnohdy součástí havarijního pojištění. Pojištění se vztahuje na tělesné poškození, trvalé následky, smrt následkem úrazu a také na pobyt v nemocnici. Úrazové pojištění osob ve vozidle platí většinou pro celou posádku auta, tzn. pro řidiče i pasažéry.

Úrazové pojištění kalkulačka

Úrazová pojistka kalkulačka či srovnání bývá k nalezení na mnoha internetových srovnávačích. Ty většinou potřebují znát pouze věk a jak často člověk sportuje. Pro získání výsledků kalkulačka mnohdy vyžaduje také telefon nebo email zájemce, aby jej klientský pracovník mohl kontaktovat s nejvýhodnější nabídkou pojištění. Kromě těchto srovnávačů existuje také kalkulačka úrazu pojistka na webových stránkách některých pojišťoven.

1 Úrazové pojištění Kooperativa kalkulačka

Kooperativa pojištění úrazu si lze sjednat v rámci rizikového životního pojištění FLEXI. Kooperativa úrazové pojištění a životní pojištění FLEXI RISK kryje rizika jako léčení úrazu, trvalé následky úrazu, invaliditu, vážné nemoci, hospitalizaci, pracovní neschopnost a úmrtí. Životní pojištění od Kooperativy může fungovat také jako skvělé úrazové pojištění dětí. Úrazové pojištění Kooperativa kalkulačka potřebuje pro výpočet ceny znát tyto údaje:

  • Datum narození
  • Váha
  • Výška
  • Kuřák/nekuřák
2 Úrazové pojištění kalkulačka ČSOB

Pojištění úrazu si lze u ČSOB sjednat pouze v rámci rizikového životního pojištění Náš život. Toto pojištění chrání pojištěnce v případě vážných chorob, pracovní neschopnosti, invalidity, trvalých následků úrazu a úmrtí. Úrazové pojištění dětí je součástí pojištění Náš život pro komplexní pojištění celé rodiny. Úrazové pojištění kalkulačka ČSOB bohužel na webových stránkách banky není. V případě zájmu o další informace je potřeba navštívit jakoukoli pobočku ČSOB nebo zavolat na zákaznickou linku.

3 Úrazové pojištění kalkulačka Allianz

Pojištění úrazu se dá sjednat také u Allianz pojišťovny v ramci jejich životního pojištění Allianz ŽIVOT. Toto pojištění kryje rizika úrazu, vážné nemoci, pracovní neschopnosti a invalidity. Hodí se pro individuálního dospělého, rodinu nebo jen dítě. Úrazové pojištění kalkulačka Allianz na webových stránkách pojišťovny bohužel není. Pro doplňující informace je nutné zajít na kteroukoli pobočku nebo zavolat na číslo zákaznické linky.

4 Kalkulačka pojištění úrazu Generali Česká pojišťovna

Generali Česká pojišťovna poskytuje jak samotné životní pojištění, tak i pojištění úrazu. V rámci pojištění úrazu lze pojistit hospitalizaci následkem úrazu, dobu nezbytného léčení úrazu, trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu. Úrazové pojištění kalkulačka online bohužel na webových stránkách pojišťovny není. V případě zájmu musí klienti zajít na kteroukoli pobočku pojišťovny.

5 Kalkulačka úrazové pojištění UNIQA

Úrazové pojištění má v nabídce také pojišťovna UNIQA, která nabízí dlouhodobé i krátkodobé úrazové pojištění. Dlouhodobé pojištění je vhodné pro jednotlivce (včetně úrazového pojištění pro děti), tak pro celé rodiny. Úrazové pojištění PROGRESS kryje smrt úrazem, denní odškodné při léčení úrazu, trvalé následky po úrazu, nemocniční odškodné a zlomeniny, popáleniny a kosmetické operace v důsledku úrazu. Lze si jej sjednat pouze osobně na pobočce. Naopak krátkodobé úrazové pojištění kalkulačka online potřebuje znát tyto údaje:</p>

  • Datum (maximálně 365 dní)
  • Počet osob
  • Věk osob
  • Zahrnout manuální práce
  • Rizikové aktivity

Úrazové pojištění kalkulačka online

Jak je vidět, málo pojišťoven nabízí úrazové pojištění samostatně. Důvodem je skutečnost, že většina lidí bývá pracovně neschopná z důvodu vážné nemoci, nikoli úrazu. To stejné platí pro invaliditu a tak dále. Životní pojištění navíc kryje i rizika úrazu, proto není úrazové pojištění online kalkulačka až tak žádoucí. Z výše uvedených pojišťoven nabízí úrazové pojištění online kalkulačka pouze pojišťovna UNIQA. Úrazové pojištění kalkulačka-Kooperativa vypočítá cenu v kategorii životní pojištění, které ovšem kryje i rizika úrazu.

Pojištění úrazu pro děti kalkulačka

V případě zájmu o pojištění úrazu pro děti kalkulačka lze většinou využít jakoukoliv kalkulačku či srovnávač úrazových nebo životních pojištění. Například UNIQA rozlišuje pojištěnce na dvě kategorie a to na děti do 15 let a osoby starší 15 let. Kdežto třeba úrazové pojištění kalkulačka-Kooperativa FLEXI RISK online je pouze pro dospělé osoby. Dětem musí být životní a úrazové pojištění sjednáno osobně.

Pojištění odpovědnosti, jindy také nazývané jako pojistka na blbost, je pojištění, které kryje škody způsobené neúmyslně třetí osobě. Obvykle se toto pojištění vztahuje na všechny členy domácnosti, a tedy i na děti nebo na psa. Příkladem může být neúmyslné vyplavení sousedního bytu a tak podobně. Takováto pojistka na blbost vyjde přibližně na 1 000 Kč ročně.